Aktualności

/ Co to jest WIBOR?

Co to jest WIBOR?
2023-01-02

W ostatnich latach termin WIBOR stał się bardzo bliski wszystkim osobom, które spłacają zaciągnięte kredyty. Stawka WIBOR jest bowiem ściśle związana z oprocentowaniem kredytów, a więc ma ogromny wpływ na wysokość ich rat. Czym jest WIBOR i dlaczego jest tak istotny dla kredytobiorców? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Co oznacza skrót WIBOR?
 2. Terminy WIBOR – co to?
 3. Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu?
 4. Jaki WIBOR wybrać?
 5. Dlaczego WIBOR rośnie?
 6. WIBOR – co dalej?

Co oznacza skrót WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to aktualizowana codziennie referencyjna stawka oprocentowania podawana przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR. Wskaźnik ten stanowi podstawę przy wyznaczaniu oprocentowania dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

Terminy WIBOR – co to?

WIBOR ustalany jest na określony czas, w zależności od tego, na jaki okres pożyczka została udzielona. W Polsce są to następujące terminy:

 • ON (ang. overnight) – depozyt na jeden dzień, który liczony jest od dnia zawarcia transakcji,
 • TN (ang. tomorrow/next) – depozyt na jeden dzień, który liczony jest od następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji,
 • SW (ang. spot week) – depozyt na tydzień, który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji,
 • 2W – depozyt na 2 tygodnie (ang. two weeks), który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji,
 • 1M – depozyt na 1 miesiąc (ang. one month), który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji,
 • 3M – depozyt na 3 miesiące (ang. three months), który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji,
 • 6M – depozyt na 6 miesięcy (ang. six months), który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji,
 • 1Y – depozyt na 1 rok (ang. one year), który liczony jest od dwóch dni roboczych po zawarciu transakcji.

W przeszłości publikowany był także WIBOR dla terminu 9 miesięcy (9M), jednak jego publikacja została zakończona w dniu 3 lutego 2020 r.

Jak WIBOR wpływa na ratę kredytu?

W Polsce banki najczęściej udzielają kredytów ze zmienną stopą procentową. Oznacza to, że w momencie zawarcia kredytu nie można określić, jaki będzie jego koszt całkowity, gdyż jego raty będą się zmieniały systematycznie. To właśnie wysokość WIBOR w znaczącej mierze wpływa na wysokość oprocentowania kredytów.

To, jak często będzie zmieniało się oprocentowanie kredytu, uzależnione jest od stawki WIBOR, jaka była brana pod uwagę w momencie ustalania oprocentowania danego kredytu. Zdecydowanie najczęściej stosowany jest wskaźnik 3M, w przypadku którego stawka oprocentowania aktualizowana jest co trzy miesiące.

Jaki WIBOR wybrać?

Trudno to oszacować, ponieważ wszystko zależy od ogólnej sytuacji na rynku finansowej, która jest – szczególnie w ostatnim czasie – bardzo zmienna. Analizując dane historyczne, można zauważyć, że w przypadku, gdy stopy procentowe utrzymują się na podobnym poziomie, dobrym wyborem będzie wskaźnik 1M, 3M, jak również 6M. W sytuacji przewidywanego wzrostu stóp procentowych, odpowiednim rozwiązaniem okazuje się natomiast wskaźnik 6M – wówczas zmiana wysokości raty następuje tylko raz na 6 miesięcy. Zaś przy przewidywanym spadku stóp procentowych warto zdecydować się na stawkę 3M lub 1M, ponieważ częsta aktualizacja oprocentowania przyczyni się do stopniowego zmniejszania rat kredytu.

Dlaczego WIBOR rośnie?

Od 2020 roku, a dokładniej od początku pandemii COVID-19 wskaźnik WIBOR utracił swoją stabilność i do dnia dzisiejszego podlega on bardzo dużym wahaniom. Obecna sytuacja w Polsce, jak również na świecie ma ogromny wpływ na jego nieustanny wzrost. W ostatnim czasie WIBOR osiągnął najwyższy wskaźnik od 18 lat. W związku z tym kredytobiorcy zmagają się z coraz większymi ratami kredytów.

Ze względu na inflację, czyli spadek wartości pieniądza Rada Polityki Pieniężnej postanowiła zmienić politykę monetarną i zdecydowała się na systematyczne podnoszenie stóp procentowych. To wpłynęło na poważny wzrost wartości WIBOR, a więc tym samym na wzrost kosztów kredytów. Dla bardzo wielu osób oznaczało to nawet dwukrotne zwiększenie rat kredytów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jest możliwe uzyskanie kredytu bez WIBOR-u, zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu.

WIBOR – co dalej?

Administrator wskaźników referencyjnych stopy procentowej GPW Benchmark opublikował dokumentację indeksów WIRON, według której od 1 grudnia 2022 obowiązują regulaminy WIRON oraz WIRON Indeksu Jednopodstawowego i WIRON Stóp Składanych oraz Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych. Wejście w życie regulaminów i kodeksu postępowania oznacza możliwość rozpoczęcia stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR).

W związku z tym w 2023 roku zaczną pojawiać się w bankach oferty oparte na nowym wskaźniku WIRON, jednak będą one dotyczyły wyłącznie nowo zaciąganych kredytów. Nie pozwolą zaś na obniżenie kosztów dla obecnych kredytobiorców. Klienci posiadający kredyty będą musieli poczekać nawet do 2025 roku lub próbować podpisać aneks do umowy kredytowej, zmieniający WIBOR na WIRON.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi