element
circle
Kim jesteśmy
O nas
Nie jesteśmy kolejną korporacją prawniczą

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla przedsiębiorców, których celem jest skuteczna walka o prawa najsłabszych stron stosunku prawnego, których niewiedza, naiwność oraz  brak doświadczenia są często wykorzystywane przez podmioty funkcjonujące od wielu lat w obrocie gospodarczym posiadające ogromne zaplecze kapitałowe i osobowe. W sporze  z tak doświadczonymi podmiotami osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy prawniczej skazane są niejednokrotnie na niepowodzenie, stając się dosłownie łupem podmiotów nie przestrzegających tak, wydawałoby się, podstawowych zasad w relacjach międzyludzkich jak uczciwość i szacunek.

elements
Zakres usług
element element element
Wynagrodzenie

Klienci korzystający z tzw. oferty antywindykacyjnej mogą liczyć BEZPŁATNĄ pomoc prawną. Mając na uwadze potrzeby prawne osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za przyjęcie zlecenia. Bezpłatnie udzielamy porad prawnych.

Nie jesteśmy kolejną korporacją prawniczą, której zależy na maksymalizacji zysku. Naszą misją jest pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia dla prawnika oraz pomoc osobom, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez instytucje finansowe (banki oraz firmy pożyczkowe). Dowodem na powyższe jest to, że osoby posiadające zadłużenie w bankach i parabankach, w stosunku do których bank lub parabank dochodzi należności z tytułu umowy pożyczki albo kredytu, nie ponoszą tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi żadnych innych kosztów. Nasze usługi są wolne od jakichkolwiek kosztów.

kwadrat
stamp
element element
Aktualności

Nowoczesne Centrum Antywindykacji udziela pomocy dla zadłużonych, a także wspiera frankowiczów oraz kredytobiorców mających kredyt złotówkowy, którzy czują się pokrzywdzeni przez bank i chcieliby dochodzić swoich praw. Oprócz tego walczymy o prawa pracowników oraz przedsiębiorców. Co więcej, reprezentujemy naszych klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie polubownym, jak i na etapie postępowania sądowego. Ponadto pomagamy w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej osobom, które wpadły w spiralę zadłużenia.

Firma antywindykacyjna

 

Nasza firma antywindykacyjna pomogła już wielu osobom, teraz możemy pomóc także Tobie! Skontaktuj się z nami, byśmy mogli zapoznać się z Twoją sytuacją. Bez względu na to, czy jesteś osobą fizyczną czy prowadzisz firmę, jeśli jesteś w trudnej sytuacji, możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie antywindykacji i nie tylko. Zrób pierwszy krok i raz na zawsze uwolnij się od swoich problemów!

Nowoczesne Centrum Antywindykacji od lat wspiera osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy prawniczej w sporach z doświadczonymi podmiotami, które posiadają ogromne zaplecze kapitałowe i osobowe. Naszym klientom zapewniamy usługi z zakresu antywindykacji, w tym m.in.: porady prawne dla osób zadłużonych, reprezentację w negocjacjach z wierzycielem i komornikiem, nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi i przebiegiem postępowania, ochronę przed bezprawnym lub bezzasadnym dochodzeniem roszczeń (również tych przedawnionych), a także przed uporczywym nękaniem i egzekucją bezprawnie naliczanych odsetek.

Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi