image image image

Wynagrodzenie

Klienci korzystający z tzw. oferty antywindykacyjnej mogą liczyć BEZPŁATNE porady prawne. Mając na uwadze potrzeby prawne osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, nie pobieramy żadnych opłat za analizę prawną sprawy. Bezpłatnie udzielamy porad prawnych.

Nie jesteśmy kolejną korporacją prawniczą, której zależy na maksymalizacji zysku. Naszą misją jest pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia dla prawnika oraz pomoc osobom, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez instytucje finansowe (banki oraz firmy pożyczkowe). Dowodem na powyższe jest to, że osoby posiadające zadłużenie w bankach i parabankach, w stosunku do których bank lub parabank dochodzi należności z tytułu umowy pożyczki albo kredytu, nie ponoszą tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi żadnych innych kosztów. Nasze usługi są wolne od jakichkolwiek kosztów.

  • Bezpłatna analiza prawna sprawy.
  • Bezpłatna porada prawna.
  • Brak opłat wstępnych od Klienta za przyjęcie zlecenia od osób, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej.
  • Brak opłat od Klienta za prowadzenie sprawy ( dotyczy osób,  których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej).

Wynagrodzenie – pomoc prawna dla pozostałych Klientów.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest każdorazowo w umowie podpisywanej z Klientem, co następuje po BEZPŁATNEJ analizie prawnej problemu i zaproponowaniu Klientowi możliwych rozwiązań w jego sprawie. Wysokość honorarium zazwyczaj  uzależniona od stopnia skomplikowania spawy i niezbędnego nakładu pracy. Co do zasady preferujemy dwuskładnikowy system wynagrodzenia:

  • Opłata za przyjęcie zlecenia (wynagrodzenie podstawowe). Opłata jest pobierana z góry i ma celu pokrycie podstawowych kosztów obsługi prawnej, w szczególności kosztów dojazdu na rozprawę sądową czy kosztów korespondencji.
  • Wynagrodzenie prowizyjne (tzw. succecs fee). Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego jest ustalana indywidualnie z Klientem. Prowizja jest należna jedynie w przypadku uzyskania dla Klienta pomyślnego wyniku sprawy, co jest dla Nas dodatkowym czynnikiem motywującym i sprawia, ze klient pełne wynagrodzenie uiszcza dopiero w przypadku odniesienia sukcesu.

Bezpłatna pomoc prawa (pro publico bono)

W sprawach, w których Klienci nie są w stanie ponieść jakiegokolwiek wynagrodzenia z uwagi na swoją sytuację majątkową i życiową, po dokonanej analizie prawnej i udokumentowaniu przez Klienta trudnej sytuacji, rozważamy możliwość bezpłatnej pomocy prawnej (pro publico bono).

*******

Dopuszczamy również możliwość współpracy w oparciu o inne modele wynagrodzenia niż podane powyżej. Zachęcamy do przedstawienia swojej sprawy. Jesteśmy elastyczni w zakresie zasad kształtowania naszego wynagrodzenia.

Bezpłatna analiza prawna sprawy
Bezpłatna analiza prawna sprawy
Bezpłatna porada prawna
Bezpłatna porada prawna
Brak opłat wstępnych od Klienta za przyjęcie zlecenia
Brak opłat wstępnych od Klienta za przyjęcie zlecenia
Brak opłat od Klienta za prowadzenie sprawy
Brak opłat od Klienta za prowadzenie sprawy
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi