image image image
image
image
Ex iniuria
ius
non oritur

Z bezprawia nie wywodzi się prawo.

Masz problem ze spłatą długu?

/Nowoczesne-Centrum-Antywindykacji

O nas

kim jesteśmy

Nie jesteśmy kolejną korporacją prawniczą,

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla przedsiębiorców, których celem jest skuteczna walka o prawa najsłabszych stron stosunku prawnego, których niewiedza, naiwność oraz  brak doświadczenia są często wykorzystywane przez podmioty funkcjonujące od wielu lat w obrocie gospodarczym posiadające ogromne zaplecze kapitałowe i osobowe. W sporze z tak doświadczonymi podmiotami osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy prawniczej skazane są niejednokrotnie na niepowodzenie, stając się dosłownie łupem podmiotów nie przestrzegających tak, wydawałoby się, podstawowych zasad w relacjach międzyludzkich jak uczciwość i szacunek.

Inspiracją do przedstawienia Państwu niniejszej oferty było ponad 10-letnie doświadczenie na rynku usług prawnych w obsłudze podmiotów gospodarczych i konsumentów. To w szczególności współpraca z Klientami borykającymi się z problemami finansowymi, kredytobiorcami i pożyczkobiorcami, pokazała Nam jak niewiedza i brak doświadczenia są wciąż wykorzystywane przez silniejszych przedsiębiorców. Przedsiębiorca z ugruntowaną pozycją na rynku, podejmując decyzję o stosowaniu w swoim biznesie, co najmniej nieetycznych praktyk, liczy na to, że słabszy od niego klient nie będzie w stanie, z różnych przyczyn, skutecznie dochodzić swoich praw. Pojawia się pytanie dlaczego konsument, niejednokrotnie oszukany, wprowadzony w błąd, nie decyduje się na podjęcie walki o swoje prawa, o odzyskanie tego co stracił. Powodów jest co najmniej kilka. Z naszego doświadczenia wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest wciąż niska świadomość o uprawnieniach wynikających z szeroko pojętego prawa konsumenckiego. Jakże często spotykamy się u naszych Klientów zaufaniem do instytucji finansowych i stwierdzeniem, że przy podpisywaniu umowy, czy to pożyczki, kredytu czy doradztwa finansowego, nie podejrzewali nawet, że mogą zostać potraktowani w sposób nie do końca uczciwy. Kolejnym czynnikiem, który decyduje o biernej postawie w walce o swoje prawa, jest brak środków pieniężnych na obronę (konieczność poniesienia nierzadko wysokich opłat sądowych czy honorarium dla prawnika). Z kolei dłużnicy nękani w miejscu zamieszkania przez windykatorów, chcąc uniknąć wstydu przed rodziną, znajomymi i sąsiadami, niejednokrotnie akceptują sytuację prawną „narzuconą” przez instytucję finansową poprzez np. regulowanie pożyczki wraz z wygórowanymi odsetkami i innymi kosztami pożyczki (koszty ubezpieczenia, wynagrodzenie prowizyjne, koszt windykacji, oplata za obsługę pożyczki w domu) przekraczającymi kilkukrotnie wysokość rzeczywiście uzyskanej pożyczki. Ponadto, brak wiary w możliwość uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sądowego w sporze z silniejszą stroną stosunku prawnego reprezentowaną przez wykwalifikowanych prawników, powoduje, że odpuszczamy walkę o to co, zgodnie z literą prawa, nam się po prostu należy. To chyba najgorsze co możemy zrobić w sytuacji, kiedy rzeczywiście zostaliśmy oszukani.

W czasie kiedy sejmowe komisje śledcze (Komisja śledcza ds. Amber Gold, Komisja śledcza ds. reprywatyzacji) prowadzą obrady ukazując opinii publicznej różne nieprawidłowości, wciąż dochodzi do podpisywania przez instytucje finansowe ze swoimi klientami umów pożyczek zawierających niedozwolone klauzule umowne, wciąż „przejmowane” są za symboliczną złotówkę nieruchomości od zadłużonych właścicieli, wciąż łamane są prawa pracownicze i prawa konsumentów. Wydaje się, że pomimo wielu mechanizmów ochronnych, system ochrony prawnej nadal nie jest szczelny, jak byśmy sobie tego życzyli.

Na rynku usług prawnych funkcjonuje wiele kancelarii prawnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Brak jest jednak kompleksowej oferty pomocy prawnej dla najsłabszych stron stosunków prawnych. To w szczególności do osób, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych skierowana jest Nasza oferta.

 • Skutecznie walczymy o prawa dłużnika. Naszą główną ideą i celem jest pomoc dłużnikom w pozbyciu się problemów finansowych i ich ochrona przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi w obrocie konsumenckim i gospodarczym, w szczególności przez banki i parabanki.
 • Skutecznie walczymy o prawa pracowników. Pomagamy pracownikom w sporze z pracodawcą skutecznie wyegzekwować podstawowe prawa pracownicze, takie jak: prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, prawo do odpoczynku, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy czy prawo do równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Skutecznie walczymy o prawa słabszych przedsiębiorców. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych powstałych na tle stosunków gospodarczych. Pomagamy w szczególności najemcom, kupującym, leasingobiorcom, podwykonawcom robót budowlanych, agentom handlowym, mniejszościowym akcjonariuszom, wspólnikom i członkom zarządu spółek prawa handlowego.
 • Skutecznie walczymy o prawa ubezpieczających. Prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielami i reprezentujemy Klientów w sporach sądowych pomagając uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie z umów ubezpieczenia, w szczególności odszkodowanie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, o odszkodowanie za błędy lekarskie.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Obsługujemy Klientów z najwyższą starannością oraz pełnym zaangażowaniem w powierzone zadania. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji to trafny wybór!!!

Korzyści wynikające ze współpracy z Nowoczesnym Centrum Antywindykacji:

 • dyspozycyjność (możliwość konsultacji telefonicznych 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 22; e-obsługa Klienta możliwa przez 24 godziny na dobę);
 • komfortowa komunikacja (telefon, SMS, e-mail, videokonferencje, bezpośrednie spotkania z Klientem);
 • szybkość reakcji na zapytanie klienta (w przypadku przesłania zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej do godziny 17, udzielamy odpowiedzi co do zasady jeszcze w tym samym dniu; w sprawach wymagających analizy prawnej czas odpowiedzi ulega wydłużeniu maksymalnie do 3 dni roboczych);
 • wysoka jakość świadczonych usług prawnych. Usługi prawne świadczone są przez wykwalifikowanych prawników posiadających tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata;
 • nie jesteśmy kolejną korporacją prawniczą, której zależy na maksymalizacji zysku. Naszą misją jest pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia dla prawnika oraz pomoc osobom, które padły ofiarą nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez instytucje finansowe (banki oraz firmy pożyczkowe).
 • terminowość w realizacji zleceń;
 • doświadczenie zawodowe i bezpieczeństwo prawne;
 • indywidualne i elastyczne podejście do Klienta;
 • preferencyjne warunki wynagrodzenia;
 • brak dodatkowych opłat za analizę problemu prawnego przed przyjęciem zlecenia.

*********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)?  Twój dług został skupiony przez Fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot gospodarczy? Ubezpieczyciel przyznał Ci za niskie odszkodowanie? Pracodawca nie chce wypłacić należnego Ci wynagrodzenia? Czujesz się oszukany przez swojego pracodawcę, ubezpieczyciela lub partnera handlowego? Leasingodawca wypowiedział Ci umowę leasingu? Masz inne wątpliwości co uczciwości i zgodnego z prawem sposobu postępowania swojego kontrahenta?

Daj sobie pomóc i skontaktuj się z Nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę! Pomożemy Ci wyjść z problemów finansowych i pozbyć się długu. Pomożemy rozwiązać inne problemy prawne, które spędzają Ci sen z powiek i nie pozwalają normalnie funkcjonować w życiu codziennym.

Zobacz również nasz zakres usług

Pomoc dla zadłużonych

Pomoc Frankowiczom

Prawa pracownika

Prawo przedsiębiorców

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Upadłość konsumencka

Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi