image image image
image

Usługi prawne

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje kompleksowe usługi prawne dla najsłabszych stron stosunku prawnego, których niewiedza, naiwność oraz brak doświadczenia zostały wykorzystane przede wszystkim przez pośredników finansowych działających w imieniu banków, firm pożyczkowych i innych podmiotów gospodarczych.

Specjalizujemy się w sporach sądowych, w których reprezentujemy w szczególności kredytobiorców, pożyczkobiorców i pracowników. Od strony materialnoprawnej w kręgu naszej codziennej praktyki prawnej i głębokich zainteresowań leży prawo bankowe, prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeń i prawo pracy.

Od kilkunastu lat reprezentujemy osoby zadłużone zarówno w postępowaniach sądowych jak i w rozmowach z wierzycielami, a celem naszych działań jest kontrola  czynności podejmowanych przez wierzycieli, w tym w szczególności uniemożliwienie uzyskania tytułu wykonawczego, który nie odpowiadałby rzeczywistemu stanowi prawnemu
i faktycznemu.

Od 2010 r. czynnie bierzemy udział w sporach bankowych reprezentując kredytobiorców na wszystkich etapach dochodzenia przez Bank wierzytelności od Dłużników. Wieloletnie doświadczenie w tego rodzaju sprawach sprawiło, że większość postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytowych nie stanowi dla nas żadnego novum. Wiemy jakie praktyki stosują i jakie błędy popełniają banki dochodząc przysługujących im należności od Dłużników. To pozwala nam na dokonanie sprawnej analizy prawnej sprawy bankowej i przyjęcie skutecznej strategii w procesie sądowym z bankiem.

Prawo bankowe

W obszarze prawa bankowego reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących:

  • zwrotu uiszczonych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
  • unieważnienia umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do waluty obcej;
  • zwrotu nienależnego świadczenia w postaci nadpłaconych rat kredytowych
    z uwagi na zastosowanie w umowie niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku;
  • pozbawienia wykonalności bankowych tytułów egzekucyjnych;
  • zwrotu nienależnego świadczenia stanowiącego należności wyegzekwowane przez bank na podstawie bezprawnie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego;
  • zadośćuczynienia za naruszenie tajemnicy bankowej oraz dóbr osobistych Klientów banków.

Ponad 10-letnie doświadczenie na rynku usług prawnych powoduje, że nie brakuje nam merytorycznych argumentów na sali sądowej, a także w bezpośrednich rozmowach i wymianie pism procesowych z prawnikami największych instytucji finansowych, do jakich należą banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń. Z tymi bowiem podmiotami mamy do czynienia w każdym dniu naszej praktyki zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem Naszych usług.

Przejdź do konkretnej usługi

Pomoc dla zadłużonych

Pomoc Frankowiczom

Prawa pracownika

Prawo przedsiębiorców

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Upadłość konsumencka

Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi