image image image
image

Usługi prawne

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje kompleksowe usługi prawne dla najsłabszych stron stosunku prawnego, których niewiedza, naiwność oraz brak doświadczenia zostały wykorzystane przede wszystkim przez pośredników finansowych działających w imieniu banków, firm pożyczkowych i innych podmiotów gospodarczych.

Specjalizujemy się w sporach sądowych, w których reprezentujemy w szczególności kredytobiorców, pożyczkobiorców i pracowników. Od strony materialnoprawnej w kręgu naszej codziennej praktyki prawnej i głębokich zainteresowań leży prawo bankowe, prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeń i prawo pracy.

Od kilkunastu lat reprezentujemy osoby zadłużone zarówno w postępowaniach sądowych jak i w rozmowach z wierzycielami, a celem naszych działań jest kontrola  czynności podejmowanych przez wierzycieli, w tym w szczególności uniemożliwienie uzyskania tytułu wykonawczego, który nie odpowiadałby rzeczywistemu stanowi prawnemu
i faktycznemu.

Od 2010 r. czynnie bierzemy udział w sporach bankowych reprezentując kredytobiorców na wszystkich etapach dochodzenia przez Bank wierzytelności od Dłużników. Wieloletnie doświadczenie w tego rodzaju sprawach sprawiło, że większość postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytowych nie stanowi dla nas żadnego novum. Wiemy jakie praktyki stosują i jakie błędy popełniają banki dochodząc przysługujących im należności od Dłużników. To pozwala nam na dokonanie sprawnej analizy prawnej sprawy bankowej i przyjęcie skutecznej strategii w procesie sądowym z bankiem.

Usługi prawne – Prawo bankowe

W obszarze prawa bankowego reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących:

  • zwrotu uiszczonych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego;
  • unieważnienia umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do waluty obcej;
  • zwrotu nienależnego świadczenia w postaci nadpłaconych rat kredytowych
    z uwagi na zastosowanie w umowie niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku;
  • pozbawienia wykonalności bankowych tytułów egzekucyjnych;
  • zwrotu nienależnego świadczenia stanowiącego należności wyegzekwowane przez bank na podstawie bezprawnie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego;
  • zadośćuczynienia za naruszenie tajemnicy bankowej oraz dóbr osobistych Klientów banków.

Ponad 10-letnie doświadczenie na rynku usług prawnych powoduje, że nie brakuje nam merytorycznych argumentów na sali sądowej, a także w bezpośrednich rozmowach i wymianie pism procesowych z prawnikami największych instytucji finansowych, do jakich należą banki, fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń. Z tymi bowiem podmiotami mamy do czynienia w każdym dniu naszej praktyki zawodowej.

Pomoc prawna w przypadku długów – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Pomoc prawna może przynieść szereg korzyści. Profesjonalne wsparcie prawne jest szczególnie cenne w sytuacjach, gdy konieczna jest ochrona praw pracowniczych czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a także w wielu innych przypadkach.

Dla osób prywatnych, które zmagają się z zadłużeniem, usługi prawne mogą pomóc w negocjacjach z wierzycielami, restrukturyzacji długów, a nawet w procesach sądowych dotyczących upadłości konsumenckiej. Specjalistyczna pomoc dla zadłużonych jest nieoceniona, zwłaszcza gdy problemy finansowe wynikają z niewypłacalności pracodawcy lub innych kwestii związanych z zatrudnieniem.

Usługi prawne są więc istotne w rozwiązywaniu problemów finansowych i prawnych. Pomoc prawna dla firm może obejmować wsparcie w negocjacjach z kontrahentami, doradztwo w kwestiach regulacji długów, a także reprezentację w sądzie w przypadku sporów. Profesjonalni prawnicy mogą również pomóc firmom w odwołaniu od niekorzystnych decyzji ubezpieczycieli, co może być kluczowe dla kontynuowania działalności.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej specjalistów?

Skorzystanie z pomocy specjalistów niesie ze sobą wiele korzyści. Kancelarie antywindykacyjne specjalizujące się w pomocy dla zadłużonych oferują wsparcie, które może być kluczowe w wielu skomplikowanych sytuacjach.

Pierwszą i najważniejszą zaletą jest doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza, którą mają specjaliści z kancelarii. Są oni wyposażeni w narzędzia i umiejętności niezbędne do skutecznej obrony interesów zadłużonych, zarówno w sądzie, jak i w negocjacjach z wierzycielami. Dzięki temu mogą pomóc w uzyskaniu lepszych warunków spłaty długów lub nawet w ich umorzeniu.

Specjaliści z tych kancelarii oferują również pomoc prawną Frankowiczom, którzy borykają się ze skomplikowanymi kwestiami związanymi z kredytami we frankach szwajcarskich. Z ich pomocą można skutecznie kwestionować warunki umów kredytowych, w tym nieuczciwe klauzule, co może prowadzić do znaczącej ulgi finansowej.

W przypadku rozważania upadłości konsumenckiej pomoc jest nieoceniona. Proces ten jest złożony i wymaga dogłębnej znajomości prawa. Specjaliści mogą nie tylko pomóc w przygotowaniu oraz złożeniu odpowiednich wniosków, lecz także doradzić w kwestii ochrony majątku i negocjacji z wierzycielami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem Naszych usług prawnych.

Przejdź do konkretnej usługi

Pomoc dla zadłużonych

Pomoc Frankowiczom

Prawa pracownika

Prawo przedsiębiorców

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Upadłość konsumencka

Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi