image
image image
image
Usługi prawne

Prawo przedsiębiorców

Nowoczesne Centrum Antywindykacji świadczy kompleksowe usługi prawne dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.

Nasze doświadczenie pokazuje, że ochroną słabszej strony stosunku prawnego powinni być objęte nie tylko osoby fizyczne (konsumenci, kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, itp.), ale również przedsiębiorcy, który posiadają słabszą pozycję w stosunku do swojego kontrahenta. O potrzebie takiej ochrony nie decyduje fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej, ale faktyczna pozycja w relacjach społecznych i gospodarczych.

Naszym celem jest ochrona praw słabszych przedsiębiorców przed nadużyciami silniejszych przedsiębiorców posiadających większy kapitał oraz renomę.

Pomoc prawna dla firm

Nasza oferta pomocy prawnej dla firm skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, właścicieli małych, średnich, jak i dużych biznesów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, czyli pełen zakres usług prawniczych, które towarzyszą prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Jesteśmy w stanie również pomóc Ci podczas zakładania firmy. Co więcej, podejmujemy się dbania o wszelkie formalności urzędowe, a także reprezentowanie Twojej firmy przed sądami. Ponadto udzielamy bieżącej pomocy w kwestii efektywnego, oszczędnego, a przede wszystkim bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach stałej obsługi przedsiębiorców gwarantujemy także pomoc prawną w zakresie spraw pracowniczych. Dzięki odpowiednim regulacjom można bowiem uniknąć wielu problemów prawnych w przyszłości. Świadczymy usługi pomocy prawnej dla firm z każdej branży. W zależności od potrzeb klienta, zapewniamy możliwość stałego i bezpośredniego kontaktu lub wsparcie zdalne. Zapraszamy do współpracy!

Porady prawne dla przedsiębiorców

Co robimy?

 • pomagamy do dostawcom odzyskać zwrot pobranych przez sklepy wielkopowierzchniowe opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży (tzw. opłat półkowych);
 • pomagamy agentom handlowym w odzyskaniu od zleceniodawców prowizji, świadczenia wyrównawczego po rozwiązaniu umowy agencyjnej oraz zwrotu wydatków związanych z wykonaniem zlecenia;
 • reprezentujemy wspólników mniejszościowych oraz członków zarządu w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników;
 • reprezentujemy wspólników mniejszościowych w procesach sądowych o wyłączenie ze spółki;
 • reprezentujemy wspólników mniejszościowych w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej spółce;
 • reprezentujemy wspólników mniejszościowych w sprawach o wypłatę dywidendy;
 • pomagamy członkom zarządu spółek kapitałowych uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, w przypadku gdy egzekucja w stosunku do spółki okazała się bezskuteczna;
 • reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane;
 • reprezentujemy przedsiębiorców i osoby fizyczne w sporach z komisantem i sprzedawcą dotyczących odpowiedzialności za wady sprzedanego samochodu;
 • reprezentujemy przedsiębiorców i osoby fizyczne w postępowaniach reklamacyjnych i sporach sądowych z przewoźnikami lub spedytorami dotyczącymi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki;
 • reprezentujemy leasingobiorców w sporach sądowych z leasingodawcą.
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi