image
image image
image
Usługi prawne

Pomoc Frankowiczom

Nowoczesne Centrum Antywindykacji posiada kompleksową ofertę pomocy prawnej dla osób zadłużonych w helweckiej walucie (tzw. „frankowiczów”).

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z chwilą uwolnienia przez szwajcarski bank centralny kursu  franka szwajcarskiego, co nastąpiło w styczniu 2015 r., zaczęły się poważne problemy finansowe dla osób, które zdecydowały się na bankowe oferty kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim, zachęconych znacznie niższą ratą kredytu w porównaniu z ofertami kredytów  złotówkowych czy nawet kredytów udzielanych w euro. Skala problemu jest ogromna. Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich do 2014 r. Polakom udzielono 565 tysięcy kredytów frakowych o nominale 160 miliardów zł.

Dla wszystkich osób zadłużonych we franku szwajcarskim, które czują się pokrzywdzone przez bank i chciałyby dochodzić swoich prawa, skierowana jest Nasza oferta.

Nowoczesne Centrum Antywindykacyjne reprezentuje swoich Klientów w sporach sądowych przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych, tj. kredytów indeksowanych albo denominowanych do CHF. W zależności od podstaw prawnych podejmujemy w imieniu Naszych Klientów działania zmierzające do przewalutowania kredytu, unieważnienia umowy kredytu frankowego oraz pomagamy dochodzić zwrotu nienależnego świadczenia w postaci nadpłaconych rat kredytowych z uwagi na zastosowanie w umowie  przez bank klauzul waloryzacyjnych.

Dokumenty potrzebne do analizy prawnej Twojej umowy kredytu hipotecznego w frankach

W celu usprawnienia współpracy z Klientami, podajemy listę dokumentów, z którymi powinni się Państwo do Nas zgłosić:

 • umowa o kredyt hipoteczny wraz ze wszystkimi podpisanymi aneksami do umowy;
 • załączniki do umowy o kredyt hipoteczny, w szczególności Regulamin;
 • regulaminy przesyłane przez Bank w trakcie spłaty kredytu;
 • harmonogram spłaty kredytu oraz wyciąg z rachunku bankowego dokumentujący dotychczasową spłatę kredytu.

Ponadto, w przypadku pozytywnej opinii prawnej Klient powinien wystąpić do Banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zawierającego następujące dane:

 • datę płatności każdej raty z uwzględnieniem  i oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
 • kwoty przekazane na poczet spłaty kredytu – z uwzględnieniem kwoty w PLN i CHF oraz kursu sprzedaży CHF banku na dzień spłaty przez kredytobiorcę każdej raty kredytu;
 • zestawienie kosztów poniesionych przez kredytobiorcę w związku ze spłatą kredytu (tj. prowizje, odsetki, koszt ustanowienia hipotek, koszty ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego);
 • wysokość transzy kredytu w PLN i CHF;
 • data wypłaty transzy kredytu.

Dlaczego wybrać Nowoczesne Centrum Antywindykacji w sprawie kredytu frankowego?

Gwarantujemy:

 • wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych z bankami, dzięki czemu nie brakuje nam merytorycznych argumentów na sali sądowej, a także w bezpośrednich rozmowach i wymianie pism procesowych z prawnikami największych instytucji finansowych;
 • bezpłatną analizę prawno-finansową umowy kredytowej;
 • bezpłatne konsultacje na których, po uprzedniej analizie prawnej, przedstawimy strategię procesową w ewentualnym sporze sądowym z bankiem, przedstawimy rodzaje roszczeń przysługujących Klientowi i dokładnie wyjaśnimy jakie będą skutki prawne dla kredytobiorcy w zależności od uzyskanego rozstrzygnięcia sądowego;
 • kompleksowość świadczonych usług i zapewnienie pomocy prawnej na każdym etapie postępowania sądowego (w postępowaniu przed Sądem I i II instancji, a także
  w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, o ile będzie taka konieczność);
 • komfortową komunikację (telefon, SMS, e-mail, videokonferencje, bezpośrednie spotkania z Klientem);
 • indywidualne i elastyczne podejście do Klienta;
 • preferencyjne warunki wynagrodzenia;
 • brak ukrytych i dodatkowych kosztów.

********

Chcesz spłacić tylko kapitał swojego kredytu? Chcesz odzyskać koszty kredytu, takie jak ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, odsetki i prowizja? Chcesz odzyskać nienależnie pobrane przez bank środki wynikające z niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku.  Pamiętaj, że w zdecydowanej większości przypadków roszczenia o unieważnienie umów kredytowych przedawnią się z końcem 2018 r. Nie warto czekać do momentu kiedy będzie już za późno na pomoc.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone i skuteczne sposoby na walkę z bankami i ich prawnikami. Skutecznie walczymy o prawa Frankowiczów. Zawodowo  zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi