image
image image
image
Usługi prawne

Pomoc Frankowiczom

Nowoczesne Centrum Antywindykacji posiada kompleksową ofertę pomocy prawnej dla osób zadłużonych w helweckiej walucie (tzw. „frankowiczów”).

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z chwilą uwolnienia przez szwajcarski bank centralny kursu  franka szwajcarskiego, co nastąpiło w styczniu 2015 r., zaczęły się poważne problemy finansowe dla osób, które zdecydowały się na bankowe oferty kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim, zachęconych znacznie niższą ratą kredytu w porównaniu z ofertami kredytów  złotówkowych czy nawet kredytów udzielanych w euro. Skala problemu jest ogromna. Zgodnie z danymi Związku Banków Polskich do 2014 r. Polakom udzielono 565 tysięcy kredytów frakowych o nominale 160 miliardów zł.

Dla wszystkich osób zadłużonych we franku szwajcarskim, które czują się pokrzywdzone przez bank i chciałyby dochodzić swoich prawa, skierowana jest Nasza oferta.

Nowoczesne Centrum Antywindykacyjne reprezentuje swoich Klientów w sporach sądowych przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych, tj. kredytów indeksowanych albo denominowanych do CHF. W zależności od podstaw prawnych podejmujemy w imieniu Naszych Klientów działania zmierzające do przewalutowania kredytu, unieważnienia umowy kredytu frankowego oraz pomagamy dochodzić zwrotu nienależnego świadczenia w postaci nadpłaconych rat kredytowych z uwagi na zastosowanie w umowie  przez bank klauzul waloryzacyjnych.

Kredyty frankowe – geneza

Początki popularności kredytów hipotecznych sięgają końcówki lat 90. XX wieku. 2002 rok przyniósł zaś zmiany w prawie dewizowym, które odtąd umożliwiło udzielanie bankom kredytów denominowanych w obcej walucie. Wielu Polaków zdecydowało się również w tym czasie na zakup mieszkań. Polityka redukcji inflacji sprawiła jednak, że kredyty w złotówkach były dosyć drogie ze względu na wysoki poziom stóp procentowych. Dużo dostępniejsze okazały się więc kredyty walutowe we frankach szwajcarskich ze względu na ich niższe oprocentowanie. Niższe raty wyliczane na podstawie taniego franka pozwoliły wielu osobom wykazać zdolność kredytową. Z tego też powodu od roku 2005 do 2010 zawarto niemal milion umów kredytowych we frankach. Niestety, w następnych latach zobowiązania kredytobiorców wzrosły o kilkadziesiąt procent. W najgorszej sytuacji znalazły się osoby, które wzięły kredyty we frankach między 2007 a 2008 rokiem, ponieważ ich należności do spłacenia stały się wyższe niż wartość nieruchomości.

Zapisy w umowach kredytu hipotecznego we frankach

W umowach kredytu hipotecznego często pojawiają się klauzule abuzywne, które są zapisami niedozwolonymi. Najczęściej mają one źródło we wzorcach umownych, czyli regulaminach lub ogólnych warunkach umowy. Tego typu klauzule są sprzeczne z dobrymi obyczajami, a przy tym naruszają interesy konsumentów. Część z nich po prostu wprowadza w błąd kredytobiorców, wykorzystując przede wszystkim ich brak wiedzy. Klauzule abuzywne naruszają interesy konsumentów i prowadzą do dysproporcji praw oraz obowiązków umownych na niekorzyść konsumenta.

Pomoc frankowiczom w sądzie

Jednym z aspektów, w którym specjalizuje się Nowoczesne Centrum Antywindykacji jest pomoc frankowiczom. Podczas sporów sądowych reprezentujemy naszych klientów, którzy posiadają kredyty we frankach. Na swoim koncie mamy liczne wygrane w sprawach powiązanych z kwestią kredytów frankowych. Podejmujemy się prowadzenia spraw z każdym bankiem, który oferował swoim klientom kredyty we frankach. Bez względu na to, czy Twoja umowa trwa, została spłacona czy jest już wypowiedziana, możesz się do nas zgłosić. Pomożemy Ci zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty oraz udzielimy informacji dotyczących tego, jak kredyt we frankach może wpłynąć na inne aspekty Twojego życia.

Z naszym wsparciem możesz ubiegać się o całkowite unieważnienie umowy kredytowej, zwrot środków pieniężnych nadpłaconych bankowi w związku ze stosowaniem klauzul niedozwolonych oraz ustalenie kursu franka szwajcarskiego obowiązującego podczas dalszej spłaty kredytu. Dla wielu osób może oznaczać to spadek raty kredytu nawet o połowę.

Dokumenty potrzebne do analizy prawnej Twojej umowy kredytu hipotecznego w frankach

W celu usprawnienia współpracy z Klientami, podajemy listę dokumentów, z którymi powinni się Państwo do Nas zgłosić:

 • umowa o kredyt hipoteczny wraz ze wszystkimi podpisanymi aneksami do umowy;
 • załączniki do umowy o kredyt hipoteczny, w szczególności Regulamin;
 • regulaminy przesyłane przez Bank w trakcie spłaty kredytu;
 • harmonogram spłaty kredytu oraz wyciąg z rachunku bankowego dokumentujący dotychczasową spłatę kredytu.

Ponadto, w przypadku pozytywnej opinii prawnej Klient powinien wystąpić do Banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zawierającego następujące dane:

 • datę płatności każdej raty z uwzględnieniem  i oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
 • kwoty przekazane na poczet spłaty kredytu – z uwzględnieniem kwoty w PLN i CHF oraz kursu sprzedaży CHF banku na dzień spłaty przez kredytobiorcę każdej raty kredytu;
 • zestawienie kosztów poniesionych przez kredytobiorcę w związku ze spłatą kredytu (tj. prowizje, odsetki, koszt ustanowienia hipotek, koszty ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia niskiego wkładu i ubezpieczenia pomostowego);
 • wysokość transzy kredytu w PLN i CHF;
 • data wypłaty transzy kredytu.

Dlaczego wybrać Nowoczesne Centrum Antywindykacji w sprawie kredytu frankowego?

Gwarantujemy:

 • wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych z bankami, dzięki czemu nie brakuje nam merytorycznych argumentów na sali sądowej, a także w bezpośrednich rozmowach i wymianie pism procesowych z prawnikami największych instytucji finansowych;
 • bezpłatną analizę prawno-finansową umowy kredytowej;
 • bezpłatne konsultacje na których, po uprzedniej analizie prawnej, przedstawimy strategię procesową w ewentualnym sporze sądowym z bankiem, przedstawimy rodzaje roszczeń przysługujących Klientowi i dokładnie wyjaśnimy jakie będą skutki prawne dla kredytobiorcy w zależności od uzyskanego rozstrzygnięcia sądowego;
 • kompleksowość świadczonych usług i zapewnienie pomocy prawnej na każdym etapie postępowania sądowego (w postępowaniu przed Sądem I i II instancji, a także
  w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, o ile będzie taka konieczność);
 • komfortową komunikację (telefon, SMS, e-mail, videokonferencje, bezpośrednie spotkania z Klientem);
 • indywidualne i elastyczne podejście do Klienta;
 • preferencyjne warunki wynagrodzenia;
 • brak ukrytych i dodatkowych kosztów.

********

Chcesz spłacić tylko kapitał swojego kredytu? Chcesz odzyskać koszty kredytu, takie jak ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, odsetki i prowizja? Chcesz odzyskać nienależnie pobrane przez bank środki wynikające z niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku.  Pamiętaj, że w zdecydowanej większości przypadków roszczenia o unieważnienie umów kredytowych przedawnią się z końcem 2018 r. Nie warto czekać do momentu kiedy będzie już za późno na pomoc.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone i skuteczne sposoby na walkę z bankami i ich prawnikami. Skutecznie walczymy o prawa Frankowiczów. Zawodowo  zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi