image
image image
image
Usługi prawne

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje swoich Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie polubownym jak i na etapie postępowania sądowego.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela w pełnej, a przede wszystkim zadawalającej wysokości? Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze jest ono do osiągnięcia na drodze polubownej. Wówczas pozostaje już tylko proces sądowy, w którym pomożemy Państwu skutecznie odzyskać przysługujące należności z tytułu umowy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Co robimy?

 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za wypadek komunikacyjny;
 • pomagamy odzyskać koszty najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku;
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, w tym za wypadek w gospodarstwie rolnym;
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz niewłaściwą opiekę medyczną;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela pełne odszkodowanie za szkodę na pojeździe;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela wyrównanie z tytułu utraconego dochodu;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela odpowiednio wysokie zadośćuczynienie członków rodziny za śmierć osoby bliskiej, za doznaną krzywdę;
 • reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • pomagamy uzyskać rentę z powodu braku możliwości powrotu do życia zawodowego;
 • pomagamy uzyskać wysokie odszkodowanie za przestój pojazdów dla przedsiębiorców z branży transportowej;
 • pomagamy firmom transportowym uzyskać odszykowanie za uszkodzenie lub kradzież towaru;
 • pomagamy odzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredytach bankowych;
 • pomagamy odzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej kredytu lub pożyczki;
 • pomagamy odzyskać należności z polisolokaty, w szczególności opłaty likwidacyjne z polisolokaty.
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi