image
image image
image
Usługi prawne

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje swoich Klientów w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi zarówno na etapie polubownym jak i na etapie postępowania sądowego.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie od ubezpieczyciela w pełnej, a przede wszystkim zadawalającej wysokości? Z naszego doświadczenia wynika, że nie zawsze jest ono do osiągnięcia na drodze polubownej. Wówczas pozostaje już tylko proces sądowy, w którym pomożemy Państwu skutecznie odzyskać przysługujące należności z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jakie informacje zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

By otrzymać pozytywną odpowiedź od ubezpieczyciela, bardzo ważne jest, żeby zawrzeć w odwołaniu wszystkie istotne informacje. Przede wszystkim konieczne jest przywołanie podstaw prawnych oraz konkretnych liczb. Tylko profesjonalnie sporządzony dokument może przekonać ubezpieczyciela do tego, że warto rozpatrzeć Twój wniosek.

Co zatem powinno się znaleźć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

 1. Dane osobowe osoby pokrzywdzonej, w tym imię i nazwisko oraz dane teleadresowe.

 2. Oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego, wraz z nazwą i adresem.

 3. Uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Teraz pojawia się następne pytanie. Co zawrzeć w uzasadnieniu? Otóż warto pamiętać, że warunkiem nie jest, by było ono obszerne. Musi być za to treściwe, pełne szczegółów i niezbędnych faktów. Warto dostarczyć do niego wszelkie posiadane dokumenty (rachunki, faktury), których pokrycie nie jest możliwe z kwoty, jaką zaoferował ubezpieczyciel. Po drugie, należy uwzględnić także informacje o cenach. Przykładowo, jeśli Twój samochód uległ zniszczeniom na skutek stłuczki i wymaga wymiany poszczególnych części, podaj ich faktyczne ceny (jeśli ich wartość została zaniżona przez ubezpieczyciela). Oprócz tego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy, który wykona ekspertyzę. Na koniec dołącz informacje o wycenie (np. pojazdu).

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – kiedy wystąpić?

Jeśli zastanawiasz się, ile masz czasu na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela i czy termin przypadkiem już nie minął, uspokajamy. Na złożenie odwołania w przypadku kolizji masz 3 lata, natomiast w przypadku wypadku jest to aż 20 lat. Termin składania dokumentu ograniczony jest przez przepisy regulujące przedawnienia roszczeń, co oznacza, że zgłoszenie szkody, a także odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musisz wnieść z zachowaniem powyższych terminów.

Mimo tego, że termin na składanie odwołania jest naprawdę bardzo długi, nie warto zwlekać ze złożeniem dokumentów. Niestety, z czasem wiele istotnych szczegółów po prostu ulatuje, co ubezpieczyciel może wykorzystać przeciwko Tobie. Co więcej, ma to wpływ na termin wypłaty środków. Im później złożysz odwołanie, tym później otrzymasz należne pieniądze. Ponadto ubezpieczyciel ma od 30 do 60 dni na rozpatrzenie Twojego odwołania, co dodatkowo wydłuży czas oczekiwania.

Dokumenty potrzebne do odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela? Zadbaj o to, by dołączyć do niego wszystkie dokumenty, jakie będą potrzebne. Przede wszystkim musisz dołączyć:

 • Uzasadnienie, w którym znajdzie się dokładny opis decyzji, od której się odwołujesz. Opisz tu również całą sytuację i powody złożenia odwołania. Jakie mogą być powody? Na przykład takie, że faktyczny koszt naprawy okazał się wyższy od kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela.

 • Sprecyzowanie roszczeń, czyli wskazanie, jakiej kwoty domagasz się od towarzystwa ubezpieczeniowego.

 • Numer polisy oraz numer szkody.

 • Numer Twojego konta bankowego.

 • Twoje dane osobowe oraz adresowe.

 • Informacje o towarzystwie ubezpieczeń (nazwa i adres), do którego kierujesz odwołanie.

 • Miejsce i datę sporządzenia odwołania.

 • Twój podpis.

Decyzja ubezpieczyciela – pomoc w odwołaniu

Co robimy?

 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za wypadek komunikacyjny;
 • pomagamy odzyskać koszty najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku;
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy, w tym za wypadek w gospodarstwie rolnym;
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz niewłaściwą opiekę medyczną;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela pełne odszkodowanie za szkodę na pojeździe;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela wyrównanie z tytułu utraconego dochodu;
 • pomagamy uzyskać od ubezpieczyciela odpowiednio wysokie zadośćuczynienie członków rodziny za śmierć osoby bliskiej, za doznaną krzywdę;
 • reprezentujemy Klientów przed ubezpieczycielami w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • pomagamy uzyskać rentę z powodu braku możliwości powrotu do życia zawodowego;
 • pomagamy uzyskać wysokie odszkodowanie za przestój pojazdów dla przedsiębiorców z branży transportowej;
 • pomagamy firmom transportowym uzyskać odszykowanie za uszkodzenie lub kradzież towaru;
 • pomagamy odzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredytach bankowych;
 • pomagamy odzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej kredytu lub pożyczki;
 • pomagamy odzyskać należności z polisolokaty, w szczególności opłaty likwidacyjne z polisolokaty.
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi