Aktualności

2022-09-08

Unieważnienie umowy kredytu frankowego a roszczenie banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – czy Frankowicze mają się czego obawiać?

Po korzystnych dla Frankowiczów orzeczeniach zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Sądu Najwyższego, liczba spraw o unieważnienie umów kredytu frankowego stale rośnie. Polskie sądy w zdecydowanej większości przychylają się do roszczeń konsumentów orzekając, iż umowę kredytu – z uwagi na zawarcie w niej niedozwolonych postanowień umownych – należy uznać za nieważną a strony umowy,…
2022-09-05

Czy świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Każdy pracownik mający problemy ze zdrowiem może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Celem tego zwolnienia jest odpoczynek, który ma zapewnić pracownikowi jak najszybszy powrót do zdrowia, aby w pełni sił mógł on wrócić do pracy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik przebywający na L4 podejmuje dodatkowe zatrudnienie, świadcząc pracę na rzecz innego pracodawcy.…
2022-08-29

Banki zwrócą opłaty pobierane za czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej – nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym

We wtorek 16 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Na mocy nowych przepisów banki będą zobowiązane do zwrotu opłat naliczanych w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny. Jednocześnie w ramach odrębnego projektu ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania,…
2022-08-22

Jaka jest różnica między pożyczką a kredytem?

Pojęcie pożyczki i kredytu bardzo często używane jest zamiennie. I choć mają kilka cech wspólnych, są to dwa zupełnie inne produkty finansowe regulowane przez oddzielne akty prawne. Dowiedz się, czym charakteryzuje się pożyczka, a czym kredyt i jakie są kluczowe różnice między nimi. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Co to jest pożyczka? Co to jest…
2022-08-15

Giełda długów – czym jest?

Jednym ze sposobów na odzyskanie należnych zobowiązań jest giełda długów. To rozwiązanie, z roku na rok zyskujące na popularności, okazuje się być bardzo skuteczne. Pozwala bowiem przedsiębiorstwom, jak również firmom windykacyjnym, pożyczkowym oraz kancelariom prawnym na publikowanie wierzytelności w celu ich sprzedaży oraz wsparcia procesu windykacji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury! Spis treści:…
2022-08-09

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – jak to zrobić?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym ze sposób zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu czy pożyczki. Wybór tej formy zabezpieczenia kredytu skutkuje wpisaniem banku jako wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, dzięki czemu - w sytuacji niewywiązywania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty zadłużenia – bank zyskuje uprawnienie do egzekwowania swojej należności bezpośrednio z nieruchomości,…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi