Aktualności

2024-05-23

Większościowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – przełomowa uchwała Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 r.

W dniu 21 lutego 2024 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów podjęła uchwałę w sprawie o sygn. akt III UZP 8/23, która jest niezwykle istotna dla wspólników spółek  z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających dominującą pozycję w spółce z uwagi na posiadaną ilość udziałów. Dlaczego omawiana uchwała ma tak doniosłe znaczenie…
2024-05-17

Czy pracodawca może narzucić pracownikowi skorzystanie z urlopu wypoczynkowego?

Przepisy kodeksu pracy dość szczegółowo regulują kwestie związane z różnego rodzaju urlopami pracowniczymi. Jednym z nich jest urlop wypoczynkowy, który stanowi prawo pracownika, zagwarantowane mu nie tylko w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, ale również Konstytucji RP. Przyznanie pracownikowi prawa do urlopu wypoczynkowego uzasadnione jest przede wszystkim potrzebą wypoczynku i regeneracji sił. Co do zasady…
2024-05-14

Czy komornik może zająć zasiłek z MOPS?

Często zdarza się, że komornicy, działając na podstawie obowiązujących przepisów, mogą nie być w pełni świadomi szczegółów dotyczących pochodzenia środków na kontach dłużników. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu i problemów finansowych związanych z niewłaściwą egzekucją, warto znać swoje prawa i odpowiednio je egzekwować. Pamiętaj, że wiedza o tym, czy komornik może zająć świadczenia z MOPS i…
2024-04-29

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dotyczący WIBOR-u może okazać się pomocny dla kredytobiorców złotowych w sporach z bankami

Rzecznik Finansowy w dniu 27 marca 2024 r. opublikował istotny pogląd dotyczący klauzuli zmiennego oprocentowania WIBOR w umowach kredytowych, dla których walutą jest polski złoty. Omawiany pogląd został przygotowany na wniosek kredytobiorców pozywających bank w ich indywidualnej sprawie. W ocenie Rzecznika Finansowego, zawarte w umowie klauzule oprocentowania odnoszące się do WIBOR-u, mogą być oceniane pod…
2024-04-27

Czy komornik może zająć konto dziecka? Rozwiązania prawne i praktyczne aspekty

Czy komornik może zająć konto dziecka? To pytanie nurtuje wielu rodziców, szczególnie w obliczu problemów finansowych. Odpowiedź na to pytanie może wpłynąć na spokój i bezpieczeństwo finansowe całej rodziny. Dlatego warto zgłębić tę kwestię i poznać swoje prawa oraz sposoby ochrony majątku najmłodszych. Dowiedz się, jakie są prawa i ograniczenia komornika w kontekście zajmowania konta…
2024-04-26

Elektroniczne postępowanie upominawcze – nowoczesna droga do szybkiego dochodzenia roszczeń

W dobie cyfryzacji, zarówno życie prywatne, jak i profesjonalne przenosi się do przestrzeni wirtualnej, a sądownictwo nie pozostaje w tyle. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, znane także jako EPU, to odpowiedź polskiego systemu prawnego na rosnące potrzeby szybkiej i efektywnej egzekucji należności finansowych przez Internet. Ten sposób rozpatrywania spraw cywilnych zyskuje na popularności ze względu na swoją…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi