Aktualności

2022-06-13

Wzorce umów, a ochrona konsumenta

W współczesnym obrocie gospodarczym konsumenci codziennie, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zawierają różnego rodzaju umowy z wykorzystaniem standardowych wzorców umownych przygotowanych wcześniej przez przedsiębiorców. Zawierając umowę z bankiem, zakładem ubezpieczeń czy dostawcą mediów konsument w zdecydowanej większości przypadków nie ma możliwości negocjowania warunków przedstawionej mu przez drugą stronę umowy. Może jedynie zdecydować…
2022-06-08

Wypadek przy pracy – co należy wiedzieć?

Przepisy Kodeksu pracy nakładają zarówno na pracodawcę jak i na pracownika szereg obowiązków, w tym m.in. związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad BHP. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz zobowiązany jest chronić zdrowie i życie zatrudnianych pracowników poprzez zapewnienie w miejscu pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przestrzeganie…
2022-06-03

Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego – postępowanie UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków, których celem jest zbadanie czy i w jaki sposób weryfikowane banki rozliczają się z konsumentami nadpłacającymi kredyt hipoteczny lub dokonującymi wcześniejszej spłaty kredytu w całości. Rosnące stopy procentowe WIBOR 3M i 6M powodują wzrost rat kredytów hipotecznych spłacanych przez konsumentów. Coraz większe koszty…
2022-05-26

Wyłączenie z masy upadłości – na czym polega?

Wraz z ogłoszeniem upadłości majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzytelności upadłego. Czy oznacza to, że cały majątek dłużnika podlega zajęciu i sprzedaży? Otóż nie. Są bowiem pewne wyjątki, które nie wchodzą w skład masy upadłości i należą do nich m.in. rzeczy osobiste. Co więcej, istnieje także możliwość wyłączenia pewnych składników z…
2022-05-18

Likwidacja spółki komandytowej – na czym polega?

Celem likwidacji spółki komandytowej jest ustanie bytu spółki poprzez wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady, do likwidacji spółki komandytowej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jakie są najczęstsze powody likwidacji spółki komandytowej? Jak wygląda likwidacja w przypadku zadłużenia? Czy istnieją inne sposoby na zamknięcie spółki komandytowej? Odpowiadamy! Spis treści: Poznaj najczęstsze powody…
2022-05-10

Czym jest skarga pauliańska?

Kiedy dłużnik w celu zabezpieczenia swojego majątku przekazuje go w drodze darowizny lub sprzedaje w bardzo niskiej cenie osobie trzeciej, uniemożliwia jego egzekucję, a tym samym stawia wierzyciela w trudnej sytuacji. Nie może on bowiem wówczas odzyskać swoich pieniędzy od dłużnika. Czy na pewno? Otóż nie! Rozwiązaniem problemów dłużnika może być skarga pauliańska. Czym jest…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi