Aktualności

2023-01-13

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska

Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska, zajmującej się udzielaniem pożyczek osobom posiadającym status konsumenta. Wątpliwości wzbudzają stosowane przez spółkę nadzwyczaj intensywne mechanizmy windykacji należności wynikających z zawartych umów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Profi Credit Polska grozi kara w wysokości do 10 % obrotu. Spis treści: Uciążliwa windykacjaBrak profesjonalizmu, groźby…
2023-01-09

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego – jakie dalsze kroki powinien podjąć kredytobiorca w sporze z bankiem, aby odzyskać wpłacone środki

Obecnie zdecydowana większość kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, którzy zdecydowali się wystąpić z powództwem o unieważnienie czy „odfrankowienie” umowy, uzyskuje korzystne dla siebie wyroki. Sądy najczęściej wydają orzeczenia unieważniające całą umowę tak, jak gdyby nigdy nie doszło do jej zawarcia – co w świetle potwierdzonej przez Sąd Najwyższy teorii dwóch kondykcji rodzi obowiązek zarówno…
2023-01-05

Kary porządkowe, które pracodawca może zastosować wobec pracownika – regulacja Kodeksu pracy

Z faktu zawarcia umowy o pracę wynikają dla pracownika zarówno prawa jak i obowiązki. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Musi on także m.in. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku a także przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W…
2023-01-02

Co to jest WIBOR?

W ostatnich latach termin WIBOR stał się bardzo bliski wszystkim osobom, które spłacają zaciągnięte kredyty. Stawka WIBOR jest bowiem ściśle związana z oprocentowaniem kredytów, a więc ma ogromny wpływ na wysokość ich rat. Czym jest WIBOR i dlaczego jest tak istotny dla kredytobiorców? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Co oznacza…
2022-12-09

Abuzywność postanowień umownych – wygrana z Alior Bank S.A.

Instytucje finansowe, w tym również banki, zawierając umowy kredytu czy pożyczki z konsumentami, niejednokrotnie konstruują postanowienia umowne w ten sposób, aby osiągnąć jak największy zysk z tytułu zawieranych umów. Często wiąże się to z zastrzeganiem przez kredytodawców wysokich, dodatkowych opłat, którymi obciążeni zostają konsumenci decydując się na zawarcie umowy. W praktyce do najczęściej pobieranych pozaodsetkowych…
2022-12-01

Kredyt złotówkowy bez WIBOR – przełomowe postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem wydanym w postępowaniu zabezpieczającym, poprzedzającym złożenie pozwu, przychylił się do wniosku kredytobiorcy uznając, że na czas trwania postępowania sądowego, na oprocentowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w złotych składa się wyłącznie marża banku, bez powiększenia jej o wskaźnik WIBOR. Zawieszenie pobierania przez bank odsetek opartych o wskaźnik WIBOR powoduje w tej konkretnej…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi