Aktualności

2019-08-06

OSTATNIA SZANSA NA TANI POZEW

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1469 z dnia 2019.08.06), która zmienia w sposób znaczący ustawę o kosztach  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043). Od…
2018-01-15

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH. I CO DALEJ? TEORIA DWÓCH KONDYKCJI CZY TEORIA SALDA

Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowego w sprawach frankowych prowadzi do wniosku, że największą szansę na unieważnienie umowy kredytowej w całości mają osoby, które podpisały umowę kredytu denominowanego w CHF. Przypominamy, że kredyt denominowany w CHF jest kredytem, w którym kwota kredytu została wyrażona we franku szwajcarskim, a wypłacana i spłacana jest w złotówkach, przy czym z…
2017-06-03

ALIOR BANK S.A. POKONANY!!! BEZSKUTECZNE WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTOWEJ I ODDALONE POWÓDZTWO

Stan faktyczny.             W dniu 21 kwietnia 2015 r. małżeństwo z Oleśnicy, Pani Elżbieta i Pan Piotr  podpisali z Alior Bank S.A. (wówczas Meritum Bank ICB S.A.) umowę kredytu gotówkowego w ramach którego Bank udzielił kredytu w wysokości 10 500,00 zł. Na podstawie umowy kredytu, kredytobiorcy zostali zobowiązaniu do zapłaty łącznej kwoty w wysokości 19 906,07 zł.…
2017-05-25

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH ( NA PRZYKŁADZIE UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO Z BANKIEM ZACHODNIM WBK S.A.)

Kredyt denominowany w CHF jest kredytem, w którym kwota kredytu została wyrażona we franku szwajcarskim, a wypłacana i spłacana jest w złotówkach, przy czym z uwagi na brak wiedzy o kursie sprzedaży franka szwajcarskiego kredytobiorca nie wie jaka ostatecznie kwota zostanie mu wypłacona przez bank. Kredyty denominowane w CHF były najczęściej udzielane przez Credit Agricole…
2017-05-10

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO PRZY KREDYTACH HIPOTECZNYCH

W wielu umowach kredytów hipotecznych, w tym kredytów frankowych, możemy spotkać postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego (ubezpieczenie spłaty kredytu), którego celem jest zabezpieczenie roszczeń banku w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaty kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na rzecz banku w postaci hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy lub osoby trzeciej wskazanej przez kredytobiorcę. Przykładowe postanowienia…
2017-05-07

SPRZEDAŻ DŁUGU PRZEZ BRE BANK S.A. DO PROKURA NSFIZ. PRZEDAWNIONE ROSZCZENIE I WYGRANA KLIENTKI

1. Stan faktyczny.             Tym razem zgłosiła się do Nas Pani Ewa z Kiełczowa, od której firma Kruk S.A. działająca w imieniu PROKURA NSFIZ domagała się zapłaty kwoty przekraczającej 70 000 zł. Zadłużenie wynikało z umowy kredytowej podpisanej przez Panią Ewę z BRE Bankiem S.A. w dniu 20 maja 2008 r. W 2014 r. Bank sprzedał…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi