Aktualności

2022-08-29

Banki zwrócą opłaty pobierane za czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej – nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym

We wtorek 16 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Na mocy nowych przepisów banki będą zobowiązane do zwrotu opłat naliczanych w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny. Jednocześnie w ramach odrębnego projektu ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania,…
2022-08-22

Jaka jest różnica między pożyczką a kredytem?

Pojęcie pożyczki i kredytu bardzo często używane jest zamiennie. I choć mają kilka cech wspólnych, są to dwa zupełnie inne produkty finansowe regulowane przez oddzielne akty prawne. Dowiedz się, czym charakteryzuje się pożyczka, a czym kredyt i jakie są kluczowe różnice między nimi. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Co to jest pożyczka? Co to jest…
2022-08-15

Giełda długów – czym jest?

Jednym ze sposobów na odzyskanie należnych zobowiązań jest giełda długów. To rozwiązanie, z roku na rok zyskujące na popularności, okazuje się być bardzo skuteczne. Pozwala bowiem przedsiębiorstwom, jak również firmom windykacyjnym, pożyczkowym oraz kancelariom prawnym na publikowanie wierzytelności w celu ich sprzedaży oraz wsparcia procesu windykacji. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do lektury! Spis treści:…
2022-08-09

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – jak to zrobić?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym ze sposób zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu czy pożyczki. Wybór tej formy zabezpieczenia kredytu skutkuje wpisaniem banku jako wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, dzięki czemu - w sytuacji niewywiązywania się przez kredytobiorcę z obowiązku spłaty zadłużenia – bank zyskuje uprawnienie do egzekwowania swojej należności bezpośrednio z nieruchomości,…
2022-08-04

Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z przedsiębiorcą

Od wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 3 października 2019 r. wyroku w sprawie państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C-260/18), kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach szwajcarskich coraz częściej decydują się na wystąpienie przeciwko bankom z powództwem o ustalenie nieważności umowy kredytowej, z uwagi na zawarcie w umowach klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji lub…
2022-07-28

Poręczenie kredytu – co należy wiedzieć?

Poręczenie stanowi jedną z form zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu bądź pożyczki. Instytucje finansowe wymagają poręczenia najczęściej z uwagi na chęć ograniczenia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu w sytuacji, w której dłużnik główny zaprzestałby terminowego dokonywania spłat kredytu. Gotowość do poręczenia kredytu czasami pomaga również wynegocjować z bankiem lepsze warunki kredytowania, poręcznie obniża bowiem ryzyko niespłacenia…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi