Aktualności

/ Ustawa antylichwiarska. Ochrona konsumenta przed wysokimi kosztami i nieuczciwymi praktykami

Ustawa antylichwiarska. Ochrona konsumenta przed wysokimi kosztami i nieuczciwymi praktykami
2024-02-26

Spis treści:

 1. Ustawa antylichwiarska – tarcza ochronna dla konsumentów
 2. Nowości w ustawie antylichwiarskiej – co się zmienia?
 3. Leasing zwrotny – jak odzyskać kapitał i zachować użytkowanie środków trwałych
 4. Licznik czasu dla długów – zrozumienie przedawnienia pożyczek
 5. Alarm kredytowy – jak rozpoznać nieautoryzowane zobowiązania?
 6. Koszty ukryte w drobnym druku – prowizje pożyczkowe pod lupą
 7. Ścieżki wyjścia z długów – wsparcie dostępne dla zadłużonych
 8. Prośba o drugą szansę – skuteczne pismo o umorzenie długu
 9. Kredyt czy pożyczka? Rozróżnienie dwóch ścieżek finansowania
 10. Odliczanie do wolności finansowej – przedawnienie kredytów bankowych
 11. Twoi sojusznicy w walce z długami – rola kancelarii antywindykacyjnych
 12. Ustawa antylichwiarska – twierdza ochronna konsumenta w zmieniającym się świecie finansów

Ustawa antylichwiarska – tarcza ochronna dla konsumentów

Ustawa antylichwiarska, znana również jako ustawa o przeciwdziałaniu lichwie, stanowi kluczowe narzędzie w ochronie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku pożyczkowym. Jej głównym celem jest zapobieganie sytuacjom, w których konsumenci są obciążani nieproporcjonalnie wysokimi kosztami pożyczek, często prowadzącymi do spirali zadłużenia. Przepisy tzw. ustawy o lichwie definiują maksymalne oprocentowanie pożyczek, które nie może przekroczyć 45% kwoty pożyczki.

Nowości w ustawie antylichwiarskiej – co się zmienia?

Nowelizacja ustawy antylichwiarskiej wprowadza dodatkowe regulacje, które mają na celu jeszcze większą ochronę konsumentów. Od 18 maja 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące bardziej szczegółowego badania zdolności kredytowej oraz definiujące koszty inne niż odsetki. Zmiany w ustawie antylichwiarskiej obejmują m.in. wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących weryfikacji zdolności kredytowej pożyczkobiorców oraz bardziej precyzyjne definicje kosztów pozaodsetkowych, aby zapobiec ukrywaniu dodatkowych opłat.

Leasing zwrotny – jak odzyskać kapitał i zachować użytkowanie środków trwałych

Leasing konsumencki zwrotny to interesująca forma finansowania, która może budzić zainteresowanie ze względu na swoją specyfikę i możliwe konsekwencje. W praktyce polega ona na tym, że firma leasingowa odkupuje od przedsiębiorcy lub konsumenta określone środki trwałe, takie jak samochody czy sprzęt AGD, które następnie pozostają w użytkowaniu dotychczasowego właściciela, ale na zasadach umowy leasingowej.

Licznik czasu dla długów – zrozumienie przedawnienia pożyczek

Przedawnienie pożyczki to instytucja prawna, która określa okres, po którym wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki na drodze sądowej. Okres ten jest różny w zależności od rodzaju zobowiązania i jest ściśle określony w Kodeksie cywilnym.

Alarm kredytowy – jak rozpoznać nieautoryzowane zobowiązania?

Jeśli zadajesz sobie pytanie – jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie kredyt, skorzystaj z usług Biura Informacji Kredytowej (BIK), które gromadzi informacje o wszystkich zobowiązaniach kredytowych zaciągniętych przez osoby fizyczne w Polsce. Można to zrobić, rejestrując się na stronie BIK i korzystając z dostępnych tam narzędzi do weryfikacji swojej historii kredytowej.

Koszty ukryte w drobnym druku – prowizje pożyczkowe pod lupą

Prowizja za udzielenie pożyczki to jednorazowa opłata, którą pożyczkobiorca uiszcza na rzecz pożyczkodawcy w zamian za udostępnienie środków finansowych. Wysokość tej prowizji jest zazwyczaj ustalana indywidualnie i może być zależna od wielu czynników, takich jak kwota pożyczki, okres kredytowania czy ocena ryzyka kredytowego klienta.

Ścieżki wyjścia z długów – wsparcie dostępne dla zadłużonych

Wsparcie dla osób zadłużonych oferowane jest przez różne instytucje, jak również przez doradców finansowych i prawników specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Pomoc dla zadłużonych może obejmować doradztwo w zakresie zarządzania długami oraz negocjacje z wierzycielami w celu restrukturyzacji zadłużenia.

Prośba o drugą szansę – skuteczne pismo o umorzenie długu

Pismo o umorzenie długu – jak je napisać? Powinno ono zawierać wyraźne wskazanie dłużnika i wierzyciela, dokładne określenie zobowiązania, które ma zostać umorzone, oraz uzasadnienie wniosku o umorzenie. Ważne jest, aby pismo było sformułowane jasno i zrozumiale, a jego treść oparta na konkretnych argumentach, takich jak trudna sytuacja życiowa dłużnika czy długotrwałe, nieskuteczne próby spłaty zadłużenia.

Kredyt czy pożyczka? Rozróżnienie dwóch ścieżek finansowania

Główna różnica między kredytem a pożyczką polega na charakterze instytucji udzielającej finansowania oraz na celu i warunkach zaciągnięcia zobowiązania. Kredyty udzielane są przez banki i skierowane są głównie na finansowanie konkretnych celów, takich jak zakup nieruchomości, i wiążą się z koniecznością spełnienia określonych kryteriów. Pożyczki mogą być oferowane również przez inne instytucje finansowe lub osoby prywatne i często są bardziej elastyczne.

Odliczanie do wolności finansowej – przedawnienie kredytów bankowych

Przedawnienie kredytu bankowego oznacza upływ określonego czasu, po którym bank traci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu. Okres przedawnienia zależy od rodzaju zobowiązania i jest określony w przepisach prawa. Warto mieć na uwadze, że istnieją czynności prawne, takie jak wezwanie do zapłaty, które mogą przerwać bieg przedawnienia.

Twoi sojusznicy w walce z długami – rola kancelarii antywindykacyjnych

Kancelaria antywindykacyjna specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych dla osób i firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tych, które są nękane przez firmy windykacyjne. Takie kancelarie oferują pomoc w zakresie negocjacji z wierzycielami, reprezentacji klienta w postępowaniach sądowych oraz doradztwa w zakresie możliwych ścieżek wyjścia z zadłużenia.

Ustawa antylichwiarska – twierdza ochronna konsumenta w zmieniającym się świecie finansów

Podsumowując, przepisy antylichwiarskie stanowią ważne narzędzie ochrony konsumentów na rynku finansowym. Nowelizacje ustawy mają na celu dostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej oraz zapewnienie skuteczniejszej ochrony przed nieuczciwymi praktykami.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi