Aktualności

/ Jak napisać pismo o umorzenie długu?

Jak napisać pismo o umorzenie długu?
2020-08-04

Sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązań finansowych, nie jest sytuacją bez wyjścia. Jeśli znalazłeś się w takim położeniu, możesz m.in. napisać pismo o umorzenie długu. Może to rozwiązać Twoją sprawę w przypadku, kiedy Twoja sytuacja finansowa nie pozwala Ci na spłacenie długu. Zobacz, w jakich okolicznościach masz szansę umorzyć swoje zobowiązania finansowe.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego?

Dług alimentacyjny to kwota, która narasta w przypadku nieuregulowania świadczeń pieniężnych wobec wierzyciela alimentacyjnego, którym może być dziecko, małżonek itd. Jeśli alimenty nie będą opłacane dłużej niż kilka miesięcy, mówimy o długu alimentacyjnym. Czy można go jednak umorzyć? Tak, w szczególnych przypadkach może on zostać umorzony.

  1. Może się to odbyć na wniosek wierzyciela, gdy wystąpi on o umorzenie postępowania egzekucyjnego (w całości lub w części). To naprawdę rzadki przypadek, ale warto mieć świadomość, że taka opcja istnieje. Co więcej, należy także pamiętać, że nieskuteczność egzekucji świadczeń pieniężnych nie jest przesłanką do umorzenia długu.
  2. Drugi przypadek to umorzenie długu alimentacyjnego na wniosek dłużnika. W takiej sytuacji powinien on złożyć wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego. Dotyczy to jednak wyłącznie świadczeń, które mają być wypłacane w przyszłości. Przedtem więc musi wypłacić wszelkie świadczenia należne w przeszłości. Ponadto dłużnik ma obowiązek złożyć w depozycie sądowym kwotę, która będzie stanowiła równowartość świadczeń za okres sześciu miesięcy. Na koniec musi on również umocować komornika do podjęcia depozytu. W tym miejscu warto także wspomnieć, że istnieje możliwość umorzenia należności wraz z odsetkami dla gminy z tytułu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. W takiej sytuacji dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie długu, a także odroczenie terminu płatności lub rozłożenie długu na raty. Konieczne jest jednak uzasadnienie takiego rozwiązania (np. trudna sytuacja finansowa).

Jak napisać podanie o umorzenie długu za mieszkanie?

W przypadku mieszkań komunalnych istnieje możliwość złożenia podania o umorzenie długów z tytułu opłat czynszowych. W takim przypadku lokatora odwiedza windykator i jego zadaniem jest znalezienie przyczyn powstania zaległości. On także proponuje rozwiązanie, które pomoże dłużnikowi pozbyć się długu. Jedną z opcji jest rozłożenie długu na raty. Można także starać się o umorzenie długu, jeśli jednorazowo zostanie spłacone 30% zadłużenia. W takiej sytuacji aż 70% długu zostanie umorzona. Innym rozwiązaniem jest rozłożenie 40% długu na pięć rat. W takim przypadku pozostałe 60% zostanie umorzone.

Jak napisać pismo do komornika o umorzenie długu?

Warto pamiętać, że umorzenie długu przez komornika bez zgody wierzyciela jest w zasadzie niemożliwe. Możemy mówić jedynie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika na wniosek dłużnika, jedynie w przypadku istnienia określonych podstaw prawnych w ustawie. O przypadkach umorzenia egzekucji komorniczej na wniosek wierzyciela pisaliśmy w artykule pt. Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

O ile umorzenie długu przez komornika bez zgody wierzyciela, z punku prawnego jest niemożliwe, warto jednak podjąć rozmowy z komornikiem w celu ustalenia ratalnego planu spłaty zadłużenia i uniknięcia natychmiastowej egzekucji czy to z rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Oczywiście tylko w sytuacjach kiedy dłużnik otrzymał nakaz zapłaty albo wyrok z sądu na aktualny adres zamieszkania, a zasadności i wysokość długu nie budzi żadnych wątpliwości.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi