Aktualności

/ Kto to jest windykator i czym się zajmuje?

Kto to jest windykator i czym się zajmuje?
2022-11-24

Windykator bardzo często mylony jest z komornikiem, jednak są to dwa zupełnie inne zawody. Choć posiada uprawnienia, dzięki którym może zwiększyć szanse na wyegzekwowanie należności, nie jest on urzędnikiem państwowym. Kim jest zatem windykator i czym się zajmuje? Co natomiast nie znajduje się w jego gestii? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Windykator – kto to jest?
 2. Czym zajmuje się windykator?
 3. Windykator – co może zrobić?
 4. Czego nie może windykator?

Windykator – kto to jest?

Windykator jest to osoba zatrudniona przez wierzyciela, która w jego imieniu podejmuje działania, mające na celu pozasądowe odzyskanie należności od dłużnika. W sposób zgodny z prawem powinien on doprowadzić do jak najszybszego uregulowania zadłużenia. Windykator może być pracownikiem banku, a także firmy windykacyjnej lub prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi windykacyjne.

Warto jednak nadmienić, że windykator nie jest urzędnikiem państwowym, stąd też nie posiada uprawnień, takich jak komornik, z którym bardzo często jest mylony. Ma on takie same prawa jak wierzyciel, jednak oprócz tego ma także doświadczenie w odzyskiwaniu długów, dlatego jego działania są skuteczniejsze.

Czym zajmuje się windykator?

Windykator specjalizuje się w odzyskiwaniu długów od osób zadłużonych, korzystając wyłącznie z legalnych narzędzi. Nie wolno mu uciekać się do nieuczciwych praktyk – musi działać w pełni zgodnie z prawem. Oprócz tego jest też swego rodzaju informatorem, który przekazuje dłużnikowi wiadomości o wysokości wierzytelności, a także konsekwencjach ich niespłacenia. Podejmuje więc wszelkie kroki w celu znalezienia polubownego rozwiązania, dzięki któremu kierowanie sprawy do sądu nie będzie konieczne.

Windykator – co może zrobić?

Jakie działania może w takim razie podejmować windykator? Otóż zalicza się do nich m.in.:

 • motywowanie dłużnika do spłaty zadłużenia,
 • podejmowanie bezpośrednich negocjacji, np. w miejscu zamieszkania zadłużonego,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych z dłużnikiem,
 • udzielanie osobie zadłużonej informacji na temat wierzytelności oraz konsekwencji braku ich spłaty,
 • wyjaśnianie z dłużnikiem przyczyn opóźnień w płatnościach,
 • wysyłanie listownych wezwań do zapłaty.

Głównym celem każdego z działań podejmowanych przez windykatora jest odzyskanie należności od dłużnika. Jak widać, opiera się to przede wszystkim o rozmowy oraz negocjacje. Co najważniejsze, wszelkie działania muszą przebiegać zgodnie z prawem.

Czego nie może windykator?

Warto mieć świadomość, że niektóre działania podejmowane przez windykatora mogą przekraczać jego kompetencje. Należy być bardzo uważnym na nieuczciwe praktyki, a w razie ich wystąpienia otwarcie się temu sprzeciwić, a w razie potrzeby zgłosić sprawę na policję.

Do działań, których nie wolno podejmować windykatorowi zalicza się:

 • podnoszenie głosu i zastraszanie dłużnika,
 • próby wtargnięcia do domu dłużnika,
 • nękanie telefonami,
 • grożenie egzekucją komorniczą,
 • zajęcie majtku,
 • udzielanie fałszywych informacji na temat wysokości zadłużenia,
 • zamieszczanie danych zadłużonego w BIK czy innych biurach informacji kredytowej lub gospodarczej,
 • grożenie obciążeniem zadłużonego kosztami działań windykacyjnych,
 • rozmowa o należnościach dłużnika z osobami trzecimi,
 • nachodzenie dłużnika w miejscu pracy,
 • informowanie pracodawcy dłużnika o jego długach.

Jak widać, uprawnienia windykatora nie mają nic wspólnego z uprawnieniami komornika. Tak naprawdę ma on bardzo ograniczone kompetencje, dlatego bardzo ważne jest, by zwracać uwagę na to, czy nie próbuje ich przekraczać. W przypadku nieuczciwych działań windykatora warto skonsultować się z firmą zajmującą się antywindykacją, która udziela pomocy dla zadłużonych.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi