Aktualności

/ Jaka jest różnica między pożyczką a kredytem?

Jaka jest różnica między pożyczką a kredytem?
2022-08-22

Pojęcie pożyczki i kredytu bardzo często używane jest zamiennie. I choć mają kilka cech wspólnych, są to dwa zupełnie inne produkty finansowe regulowane przez oddzielne akty prawne. Dowiedz się, czym charakteryzuje się pożyczka, a czym kredyt i jakie są kluczowe różnice między nimi. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

  1. Co to jest pożyczka?
  2. Co to jest kredyt?
  3. Czym różni się pożyczka od kredytu?
  4. Masz problem z niespłaconym kredytem lub pożyczką? Pomożemy Ci!

Co to jest pożyczka?

Jak wskazuje § 1 art. 720 Kodeksu cywilnego: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Warto również dodać, że pożyczki może udzielić nie tylko bank, ale również każda inna instytucja finansowa, jak i osoba fizyczna. Co więcej, umowa pożyczki może być zawarta ustnie, jeśli jej wartość nie przekracza 1000 zł. W przeciwnym razie wymaga zachowania formy dokumentowej, jednak pisemna umowa pożyczki może zawierać dowolne ustalenia, gdyż przepisy w żaden sposób nie narzucają jej treści. Ponadto pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na każdy cel.

Co to jest kredyt?

Jak stanowi art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: „Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Można więc jasno odczytać z tego artykułu, że kredytu może udzielić wyłącznie bank. Ponadto jest on zawsze udzielany na określony cel na podstawie pisemnej umowy. Stąd też banki wyszczególniają w swoich ofertach kredyty na mieszkanie czy też kredyty na zakup samochodu i inne. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że banki oferują także kredyty gotówkowe przeznaczone na dowolny cel. Co istotne, banki udzielają kredytów jedynie klientom mającym odpowiednio wysoką zdolność kredytową, jak również dobrą historię kredytowania w BIK.

Czym różni się pożyczka od kredytu?

  • Pożyczka udzielana jest przez banki, instytucje pozabankowe oraz osoby fizyczne, podczas gdy kredytu może udzielić wyłącznie bank
  • Kredyt udzielany jest na podstawie Prawa bankowego, a podstawą prawną udzielania pożyczek jest Kodeks cywilny
  • Umowa kredytowa musi mieć zawsze formę pisemną i zawierać informacje, takie jak: kwota udzielonego kredytu, termin spłaty, wysokość odsetek czy harmonogram spłat. Natomiast w przypadku pożyczki nie jest wymagana formy pisemna, jeśli jej kwota nie przekracza 1000 zł
  • Kredyt w odróżnieniu do pożyczki zawsze jest odpłatny, a za udostępnienie środków finansowych bank żąda wynagrodzenia w formie odsetek czy prowizji. Pożyczka może być zaś bezpłatna
  • Proces otrzymania kredytu jest czasochłonny i wymaga od kredytobiorcy dostarczenia szeregu informacji i dokumentów, które pozwolą na zbadanie jego zdolności kredytowej. Z kolei w przypadku pożyczki procedura jest znacznie prostsza i zazwyczaj nie wymaga dostarczania żadnych informacji

Masz problem z niespłaconym kredytem lub pożyczką? Pomożemy Ci!

Jeśli borykasz się z zadłużeniem, które nawarstwia się z powodu niemożności spłaty kredytu czy pożyczki, możemy Ci pomóc. Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje usługi w zakresie antywindykacji i ochrony praw dłużników będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami. Udzielamy pomocy dla zadłużonych, jak również pomocy frankowiczom, którzy czują się pokrzywdzeni przez bank i chcą dochodzić swoich praw.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi