Aktualności

/ Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?
2020-11-24

Pożyczka różni się od kredytu w wielu aspektach, np. może być udzielona przed instytucje poza bankowe, a także osoby prywatne. Dlatego też termin jej przedawnienia oraz zasady przedawniania są inne niż dla umowy kredytowej.

Przedawnienie pożyczki – co to jest?

Jest to termin ważności pożyczki określony przez przepisu Kodeksu Cywilnego (KC). Zgodnie z art. 117 KC wszystkie roszczenia majątkowe po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu. Dokładnie jest to czas, po upływie którego roszczenie ulega przedawnianiu i jeżeli zaistnieją odpowiednie przesłanki, osoba zadłużona może odmówić spłaty. Bieg przedawnienia pożyczki zaciągniętej w instytucji pozabankowej, jak i u osoby prywatnej rozpoczyna się w momencie, kiedy minie termin spłaty roszczenia. Jednakże sam termin przedawniania dla obu tych rodzajów pożyczek jest nieco inny.

Kiedy następuje przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki pozabankowej wynosi 3 lata, wliczając to pożyczki przez internet, i jest to termin identyczny jak dla przedawnienia kredytu bankowego. Z kolei przedawnienie pożyczki prywatnej wynosi aż 6 lat. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 118 KC termin przedawnienia pożyczy kończy się wraz z ostatnim dniem roku kalendarzowego. W praktyce może to wydłużyć termin ważności długu do kolejnych kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Na przykład jeśli termin spłaty dla pożyczki prywatnej mija 22.02.2021 roku, przedawni się ona dopiero 31.12.2027 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia pożyczki

Bieg przedawnienia nie jest procesem, na który wierzyciel nie ma wpływu. W praktyce przedawnienie może zostać przerwane jeśli zaistnieje jedna lub kilka z trzech przesłanek zawartych w § 1. Art. 123 KC. Wówczas bieg przedawnienia jest niejako wyzerowany i liczy się go od nowa. Przesłankami do przerwania biegu przedawnienia:

  1. jeśli wierzyciel podejmie jakichkolwiek czynności przed sądem lub innym organem mających w celu odzyskania roszczenia,
  2. jeśli dłużnik uzna swoje roszczenie i tym samym zrezygnuje z przysługującego mu prawa do ubieganie się o stwierdzenie przedawnienia roszczenia,
  3. jeśli strony rozpoczną mediacje.

Czy czekanie na okres przedawnienia jest opłacalne dla dłużnika?

Generalnie nie jest to sposób zalecany dla osób, które posiadają jedną lub kilka niespłaconych pożyczek. A także w sytuacji, kiedy do upłynięcia przedawnienia brakuje wielu lat. Przede wszystkim jak już wiemy, wierzyciel (pożyczkodawca) może w każdej chwili „wyzerować” bieg przedawnienia podejmując jakiekolwiek działania w celu odzyskania długu. Należy pamiętać, że przez ten cały czas zadłużenie rośnie, naliczane są odsetki, a sytuacja finansowa z dnia na dzień jest coraz gorsza. Dlatego być może warto rozważyć dogadanie się z wierzycielem i wydłużenie terminu spłaty pożyczki.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi