Aktualności

/ Przedawnienie długu bankowego

Przedawnienie długu bankowego
2020-09-14

Zastanawiasz się, czy możliwe jest przedawnienie pożyczki lub kredytu bankowego, nawet jeśli sprawę przejął już komornik? Okazuje się, że tak. Nie ma jednolitego okresu przedawnienia dla różnych typów zobowiązań. Czas zależy od kilku czynników, a przede wszystkim – od rodzaju zadłużenia.

Przedawnienie kredytu – co to jest?

Każdy dług na swój „termin ważności”, a po upływie tego terminu ulega przedawnieniu. Oznacza to tyle, że po tym terminie kredytodawca lub pożyczkodawca (wierzyciel) nie może domagać się od kredytobiorcy (dłużnika) spłaty zobowiązań. W prawie fachowo nazywa się do przedawnieniem roszczenia i mówi o tym art. 117 Kodeksu cywilnego. Z kolei art. 118 określa terminy przedawnień. Należy jednak pamiętać, że przedawnienie pożyczki czy kredytu nie równa się jego umorzeniu.

Przedawnienie długu bankowego i pożyczki

Co oczywiste, naturalnemu przedawnieniu ulegają zobowiązania, które zostały spłacone. A co z niespłaconym kredytem w banku, na przykład kredytem frankowym? Przedawnienie kredytu bankowego następuje po upływie terminu określonego przez prawo. Podstawowym okresem przedawnienia są 3 lata liczone od dnia wymagalności. Jednakże, jeśli sprawa trafi na drogę sądową, a roszczenie zostaje potwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu, okres ten wydłuża się do 10 lat. O tym mówi art. 118 KC i jest to określane też jako przedawnienie długu bankowego u komornika. Więcej informacji na ten temat uzyskasz kontaktując się z naszą firmą, która oferuje między innymi pomoc frankowiczom.

Okres 3 lat przedawnienia obowiązuje także w przypadku pożyczki zaciągniętej w instytucji pozabankowej, na przykład firmie oferującej chwilówki. Ten sam termin ważności mają roszczenia wynikające z niespłaconej karty kredytowej. Z kolei debet na koncie przedawnia się już po 2 latach, lecz pożyczka zaciągnięta prywatnie u osoby fizycznej – dopiero po 6. Warto dodać, iż według przepisów, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Czy możliwe jest przedawnienie kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Zgodnie z prawem wszystkie długi i zobowiązania dłużnika, który zmarł, przechodzą na jego spadkobierców. Nawet, gdy nie byli świadomi istniejącego zadłużenia. O ile spadek nie został odrzucony, na spadkobiercach spoczywa teraz obowiązek spłaty zadłużenia. Często powstaje jednak pytanie: czy możliwe jest przedawnienie kredytu po śmierci kredytobiorcy? Odpowiedź brzmi tak. Jest możliwe, jeśli wierzyciel nie podejmie żadnych działań w celu odzyskania pieniędzy w ustawowym terminie. Wówczas, nawet jeśli „przypomni sobie” o nich i złoży sprawę w sądzie, sąd zbada najpierw czy kredyt się nie przedawnił. Taki obowiązek spoczywa bowiem na sądem zgodnie ze zmianami w przepisach z lipca 2018 roku.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi