Aktualności

/ Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – jak to działa i jakie są Twoje prawa?

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – jak to działa i jakie są Twoje prawa?
2023-04-18

W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, wierzyciel może zdecydować się na wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika. Warto jednak wiedzieć, jakie kwoty komornik jest uprawniony zająć z pensji i jakie są prawa dłużnika. Chcesz się tego dowiedzieć? Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

  1. Ile komornik może zabrać z wypłaty?
  2. Ile może zabrać komornik z wypłaty w przypadku umowy zlecenie?
  3. Ile komornik może zabrać z pensji na pół etatu?
  4. Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?
  5. Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Ile komornik może zabrać z wypłaty?

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika jest możliwe w określonym zakresie, a ilość zajętych środków zależy od wysokości zarobków dłużnika. Polskie prawo chroni dłużnika przed sytuacją, w której zostanie pozbawiony środków do życia, dlatego też wprowadzono minimalne kwoty, które nie mogą być zajęte przez komornika.

Komornik może zabrać z wypłaty dłużnika maksymalnie 50% wynagrodzenia netto, jednak istnieje od tej reguły pewien wyjątek i dotyczy on dłużników alimentacyjnych. Otóż takim dłużnikom komornik może zabrać 60% wynagrodzenia.

Ile może zabrać komornik z wypłaty w przypadku umowy zlecenie?

Do niedawna komornicy mogli zająć całość wynagrodzenia otrzymywanego z umowy zlecenia, co przysparzało wielu problemów finansowych dłużnikom. Jednakże w 2019 roku sytuacja uległa zmianie na korzyść osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Wprowadzone nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają traktowanie tego rodzaju umów na równi z umowami o pracę pod względem egzekucji komorniczej.

W przypadku świadczeń o charakterze powtarzalnym, takich jak wynagrodzenie z umowy zlecenie, obowiązują teraz przepisy dotyczące potrąceń z wynagrodzenia, takie same jak dla umowy o pracę. To oznacza, że dłużnicy zatrudnieni na umowę zlecenie mają szansę uchronić swoje wynagrodzenie przed zajęciem przez komornika.

Aby skorzystać z tej ochrony, dłużnik musi samodzielnie poinformować komornika, że jego wynagrodzenie z umowy zlecenie spełnia dwa warunki: ma charakter powtarzający się i zapewnia utrzymanie dłużnika lub jest jego jedynym źródłem dochodu.

Choć istnieje możliwość, że komornik samodzielnie ustali, że te przesłanki zostały spełnione, nie ma gwarancji, że tak się stanie. Komornik nie ma obowiązku badania tych kwestii z własnej inicjatywy, dlatego dłużnik powinien sam poinformować go o spełnieniu wymienionych warunków, aby ochronić swoje wynagrodzenie.

Ile komornik może zabrać z pensji na pół etatu?

W przypadku pensji na pół etatu również obowiązują limity zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Jeśli dłużnik pracuje na pół etatu i zarabia mniej niż wynagrodzenie minimalne, komornik nie może zająć jego pensji. Jeśli natomiast pensja na pół etatu przekracza kwotę minimalną, obowiązuje kwota wolna od zajęcia i wynosi ona 1745 zł brutto.

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

Obecnie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę i otrzymujące pensję minimalną mogą być pewne, że ich zarobki nie zostaną zajęte przez komornika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, płaca minimalna w danym roku musi pozostać do pełnej dyspozycji osoby, wobec której toczy się egzekucja komornicza. Ma to ochronić pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia przed utratą środków do życia.

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Zastanawiasz się, jak wstrzymać egzekucję komorniczą? Otóż jest to możliwe, jednak wymaga spełnienia określonych przesłanek. Jako dłużnik możesz złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji do sądu, który wydał postanowienie o wszczęciu egzekucji. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie, w którym dłużnik przedstawi konkretne argumenty przemawiające za wstrzymaniem egzekucji, np. brak doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, chęć zawarcia ugody z wierzycielem czy niezgodność z prawem zajęcia wynagrodzenia przez komornika. Nie wiesz, jak to zrobić? Skorzystaj z pomocy dla zadłużonych. Profesjonalna pomoc może być szczególnie przydatna w tej kwestii.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi