Aktualności

2022-02-11

Zakaz konkurencji dotyczący pracownika – pojęcie, zakres czasowy obowiązywania i skutki jego naruszenia

Pracodawca, chcąc chronić swoje interesy przed potencjalną działalnością konkurencyjną, której prowadzenia mogłaby podjąć się osoba przez niego zatrudniona, czy to rozpoczynając własną działalność czy też podejmując pracę również dla innych podmiotów działających na rynku w tej samej branży, może zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Zawarcie tego rodzaju umowy może uchronić pracodawcę przed niekorzystnymi…
2022-02-03

Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą obarczony zostaje szeregiem różnych obowiązków, wśród których znajdują się także obowiązki związane z terminowym regulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które przedsiębiorca powinien opłacać za siebie jak i za osoby, które zatrudnia. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie opłaci składki we właściwym terminie albo w należytej wysokości, nie ma co liczyć…
2022-01-27

Zwrot nawiązki od ubezpieczyciela

Czy sprawca wypadku komunikacyjnego, zobowiązany do zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, może żądać jej zwrotu od ubezpieczyciela z OC? Konsekwencją zachowania sprawcy kolizji drogowej może być nie tylko uszkodzenie uczestniczących w niej pojazdów, ale także odniesienie przez jej uczestników obrażeń, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do śmierci osób biorących udział…
2022-01-21

Upadłość układowa – co to jest i co oznacza?

Upadłość układowa jest to termin, który funkcjonował na gruncie ustawy Prawo upadłościowe. Tak, funkcjonował, ponieważ od końca 2015 roku jest już nieaktualny. Co od tej pory zmieniło się w przepisach prawnych? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury! Spis treści (kliknij aby szybko przejść): Upadłość układowa w świetle poprzedniego stanu prawnegoUpadłość układowa a aktualny…
2022-01-17

Co to jest upadłość likwidacyjna?

Upadłość likwidacyjna to termin związany ze sprzedażą majątku niewypłacalnego dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jak przebiega to postępowanie? Dowiesz się z poniższego artykułu, w którym szczegółowo omawiamy pojęcie upadłości likwidacyjnej. Zapraszamy do lektury! Spis treści (kliknij aby szybko przejść): Upadłość likwidacyjna – czym jest i jak przebiega?Upadłość układowa a likwidacyjnaJak długo trwa upadłość likwidacyjna?…
2022-01-12

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny opowiedział się po stronie Frankowiczów – korzystny wyrok z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie C-212/20

W dniu 18 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, wydał kolejny korzystny wyrok dotyczący Frankowiczów. Omawiany w niniejszym artykule wyrok Trybunału stanowi już trzecie orzeczenie TSUE wydane w polskich sprawach frankowych, mając na uwadze wyrok z dnia 3 października 2019 r.…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi