Aktualności

2020-09-03

Sąd Najwyższy rozstrzygnie kwestię lichwiarskich prowizji – czy stanie po stronie pożyczkobiorców?

Limit pozaodsetkowych kosztów kredytu w umowie kredytu konsumenckiego, a dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych w tym zakresie 26 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-779/18, pochylając się nad ustawodawstwem polskim oraz jego zgodnością z prawem unijnym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, wydał istotne rozstrzygnięcie, porządkując rozbieżności jakie zaistniały w tym obszarze…
2020-09-02

Koniec z egzekucją przedawnionych długów – nowe uprawnienia dłużników

Egzekucja komornicza przedawnionego długu - czy to zgodne z prawem? Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 sierpnia 2019 r. miała rozwiązać problem egzekucji przedawnionych długów. Otóż, zgodnie z art. 804 § 2 k.p.c. jeśli z treści tytułu wykonawczego…
2020-09-02

Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Egzekucja komornicza jest to ostatni etap windykacji należności. Jednak zanim nastąpi, komornik ma obowiązek sprawdzić wiarygodność sprawy. W tym celu przeprowadza on rozmowy zarówno z jedną, jak i drugą stroną, czyli z wierzycielem oraz dłużnikiem. Z mocy prawa może on wstrzymać egzekucję komorniczą. W jakich okolicznościach to następuje? O tym przeczytasz w naszym artykule. Zapraszamy…
2020-08-07

Kiedy kredyt się przedawnia?

Czy niespłacony kredyt ulega przedawnieniu? To zagadnienie budzi emocje zarówno wśród dłużników, jak i wierzycieli. Pierwsi odliczają dni do momentu, aż ich kredyt się przedawni. Drudzy zaś nerwowo próbują uzyskać spłatę zobowiązania w miarę jak zbliża się termin wygaśnięcia roszczeń. Dlatego w dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, na czym polega przedawnienie kredytu oraz jak je udowodnić w…
2020-07-30

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które jest wydawane na posiedzeniu niejawnym na podstawie treści pozwu, a także załączonych dokumentów. Po dostarczeniu nakazu zapłaty można się od niego odwołać, wnosząc zarzuty do sądu. Jak to zrobić i ile jest na to czasu? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury! Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?…
2020-07-20

Przedawnienie długu – kiedy i jak dług się przedawnia?

Przedawnienie długu to pojęcie bardzo obszerne, o którym dzisiaj postaramy się napisać w najistotniejszych słowach. Przede wszystkim warto pamiętać, że przedawnienie długu jest to możliwość uchylenia się od spłaty roszczenia po upływie określonego w prawie terminu. Bez wątpienia rozwiązanie to jest korzystne dla dłużnika, ale niekoniecznie dla wierzyciela. Dowiedz się najważniejszych informacji na temat przedawnienia…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi