Aktualności

2017-03-23

KREDYT I POŻYCZKA BEZ ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW? TO MOŻLIWE!

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. nakłada na podmioty prowadzące działalność w segmencie udzielania pożyczek i kredytów szereg obowiązków informacyjnych, jeśli idzie o treść umowy pożyczki lub umowy kredytu. Naruszenie jakiegokolwiek z tych obowiązków powoduje możliwość uruchomienia tzw. sankcji kredytu darmowego. Innymi słowy, w przypadku naruszenia ustawy przez przedsiębiorcę konsumentowi przysługuje…
2017-02-23

PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTU BANKOWEGO LUB POŻYCZKI

Niewiele konsumentów korzystających z ofert pożyczkowych podmiotów działających na rynku finansowym zdaje sobie sprawę, że firmy pożyczkowe często wykorzystują naiwność i niewiedzę swoich klientów o produktach finansowych i regulacjach prawnych ich dotyczących.  Praktyka sądowa  pokazuje, że na rynku finansowym nadal działają firmy pożyczkowe, które w umowach stosują zabieg mnożenia dodatkowych opłat (opłat przygotowawczych, opłat za…
2017-01-10

POWITANIE

Witamy na nowej stronie internetowej Nowoczesnego Centrum Antywindykacji. Dostrzegając, w trakcie naszej wieloletniej praktyki,  niską świadomość prawną wśród Dłużników i innych słabszych stron stosunków prawnych, chcielibyśmy aby niniejsza strona była nie tylko narzędziem marketingowym naszej firmy, ale aby posiadała również walor edukacyjny. Osiągnięciu niniejszego zadania ma służyć niniejsza podstrona na której będziemy publikować artykuły prawne…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi