Aktualności

2023-09-04

Umorzenie długu w ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, a także wiele obowiązków i zobowiązań. W natłoku zadań nawet najlepszym przedsiębiorcom zdarza się popaść w długi, które mogą być związane również z należnościami wobec ZUS. W takiej sytuacji najważniejsze jest natychmiastowe działanie. Nie każdy ma świadomość, że istnieje możliwość umorzenia długu w ZUS. Dowiedz się, kto i w…
2023-09-01

Obowiązek informacyjny banków dotyczący oprocentowania kredytów hipotecznych – wyrok TSUE z 13 lipca 2023

W dniu 13 lipca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-265/22, który może mieć istotne znaczenie nie tylko dla przyszłości kredytów frankowych, ale również tych zaciągniętych w złotówkach, oprocentowanych stawką WIBOR. W zapadłym orzeczeniu Trybunał wypowiedział się w kwestii zakresu obowiązku informacyjnego banków, dotyczącego zasad ustalania wysokości wskaźnika referencyjnego służącego ustaleniu…
2023-08-29

Czym jest wskaźnik WIBOR i w jaki sposób wpływa na ratę kredytu?

Wskaźnik referencyjny WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest podstawowym wskaźnikiem służącym do wyznaczania wysokości oprocentowania dla większości kredytów o zmiennej stopie procentowej, w szczególności kredytów hipotecznych. W uproszczeniu, jest to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, udzielając sobie wzajemnie pożyczek. Stawka WIBOR jest zmienna, a jej wahania mają istotne przełożenie na…
2023-08-22

Zajęcie komornicze przez ZUS

Nieuregulowanie zobowiązań wobec ZUS może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, w tym zajęcia komorniczego. W tym artykule przybliżymy, czym jest zajęcie komornicze przez ZUS, jakie są terminy opłacania składek oraz jakie konsekwencje niesie za sobą nieterminowe uregulowanie należności. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Czym jest zajęcie komornicze przez ZUS? Terminy opłacania składek do ZUS Konsekwencje…
2023-08-15

Rękojmia a gwarancja – najważniejsze różnice

W obrocie prawnym, zarówno producenci, jak i sprzedawcy zobowiązani są do ponoszenia odpowiedzialności za oferowane przez siebie produkty i usługi. Omawiane w niniejszym artykule instytucje w postaci rękojmi i gwarancji to dwie różne formy odpowiedzialności związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży i pomimo, że możemy z nich skorzystać w relatywnie podobnych sytuacjach, różnią się one pomiędzy…
2023-08-04

Sądowy nakaz zapłaty – kluczowe aspekty i porady

Nierzadko spotykamy się z sytuacją, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań pomimo upomnień. W takim przypadku wierzyciel może skorzystać z prawa do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Jest to skomplikowany proces, który wymaga zrozumienia pewnych kwestii prawnych. Niniejszy artykuł ma na celu zaznajomienie z podstawowymi aspektami sądowego nakazu zapłaty – czym…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi