Aktualności

2022-03-18

Masa upadłościowa – czym jest i co wchodzi w jej skład?

Masa upadłościowa to pojęcie kluczowe dla Prawa upadłościowego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego z pewnymi wyjątkami. Co dokładnie wchodzi w skład masy upadłościowej, a co nie? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Masa…
2022-03-11

Umowa o dzieło a ZUS. Kto zobowiązany jest do zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

Osoby pracujące na umowie o dzieło od 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia jej zawarcia do ZUS. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i jaki jest termin na zgłoszenie? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury! Spis treści (kliknij aby szybko przejść): Umowa o dzieło – od kiedy musi być zgłoszona…
2022-03-04

Telepraca – charakterystyka, umowa, Kodeks pracy

Telepraca to bardzo popularna forma zatrudnienia, w ramach której pracownik wykonuje obowiązki służbowe poza zakładem pracy. Do Kodeksu pracy została wprowadzona w 2007 roku i od tego czasu z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Czym charakteryzuje się telepraca i jak definiuje ją Kodeks pracy? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w poniższym…
2022-03-01

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje, że przestaje ono istnieć i nie może być skutecznie egzekwowane przez organ podatkowy, który przez 5 lat nie podjął żadnych…
2022-02-22

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych codziennie wydaje tysiące decyzji w przedmiocie różnych spraw dotyczących ubezpieczonych oraz płatników składek. Katalog spraw, którymi zajmuje się ZUS jest bardzo obszerny, jednak do najczęściej rozpoznawanych bez wątpienia można zaliczyć kwestie związane z różnego rodzaju zasiłkami, świadczeniami, dodatkami czy odszkodowaniami. Niejednokrotnie zdarza się, że treść wydanej w naszej sprawie decyzji nie jest…
2022-02-15

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – podstawowe informacje

Samo powstanie zaległości w spłacie zobowiązań nie wystarczy, aby móc skutecznie zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania należności. Wierzyciel musi bowiem najpierw uzyskać korzystny dla siebie tytuł egzekucyjny, aby następnie sąd mógł nadać mu klauzulę wykonalności, przekształcając go tym samym w tytuł wykonawczy i dopiero wówczas komornik może rozpocząć procedurę…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi