Aktualności

2022-10-06

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka ma umożliwić osobie zadłużonej, która nie jest już w stanie samodzielnie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, całkowite umorzenie zobowiązań finansowych, zarówno tych prywatnych jak i publicznoprawnych, w związku z zaistniałym stanem niewypłacalności a co za tym idzie nowy start bez widma zadłużenia. Mogą z jej dobrodziejstw skorzystać – jak sama nazwa wskazuje –…
2022-09-30

Leasing konsumencki zwrotny pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów spółce Everest Finanse S.A., działającej pod szyldem Bocian Pożyczki. Sprawa dotyczy pośredniczenia przez spółkę Everest Finanse S.A., przy udzielaniu kredytów konsumenckich, w zawieraniu z konsumentami kontraktów na tzw. leasing konsumencki zwrotny na rzecz powiązanej spółki Everest Finanse sp. z o.o. sp.k. Przedsiębiorcy grozi…
2022-09-22

Syndyk a komornik – różnice

Syndyk i komornik pełnią dwie zupełnie odmienne funkcje. To bardzo ważne i powinni o tym wiedzieć w szczególności dłużnicy oraz wierzyciele. Dlaczego? Otóż standardową procedurą, która stosowana jest w celu egzekucji należności, jest postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Natomiast w przypadku, gdy dłużnik ogłosi upadłość, inicjowane jest postępowanie upadłościowe, w którym ważną rolę pełni syndyk.…
2022-09-16

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – różnice

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie to świadczenia, które przysługują osobie poszkodowanej w wypadku. Nie są to jednak pojęcia tożsame, choć wiele osób używa ich zamiennie. Czym więc różni się zadośćuczynienie od odszkodowania? Sprawdź, co odróżnia od siebie te dwie formy rekompensaty. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Kiedy odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie – czym się charakteryzuje? Odszkodowanie…
2022-09-08

Unieważnienie umowy kredytu frankowego a roszczenie banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – czy Frankowicze mają się czego obawiać?

Po korzystnych dla Frankowiczów orzeczeniach zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Sądu Najwyższego, liczba spraw o unieważnienie umów kredytu frankowego stale rośnie. Polskie sądy w zdecydowanej większości przychylają się do roszczeń konsumentów orzekając, iż umowę kredytu – z uwagi na zawarcie w niej niedozwolonych postanowień umownych – należy uznać za nieważną a strony umowy,…
2022-09-05

Czy świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Każdy pracownik mający problemy ze zdrowiem może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Celem tego zwolnienia jest odpoczynek, który ma zapewnić pracownikowi jak najszybszy powrót do zdrowia, aby w pełni sił mógł on wrócić do pracy. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których pracownik przebywający na L4 podejmuje dodatkowe zatrudnienie, świadcząc pracę na rzecz innego pracodawcy.…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi