Aktualności

2023-01-31

Banki pozywają Frankowiczów, aby zapobiec przedawnieniu roszczeń

Stale rosnąca liczba spraw dotyczących unieważnienia umów kredytowych indeksowanych bądź denominowanych do franka szwajcarskiego oraz wydawanie przez sądy w zdecydowanej większości orzeczeń korzystnych dla tzw. Frankowiczów zmusza banki do podejmowania działań mających na celu ochronę ich interesów. Banki, przystępując do ofensywy, coraz częściej składają pozwy przeciwko Frankowiczom o zwrotu udostępnionego kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie…
2023-01-18

Nowe zasady reklamowania towarów oraz inne ważne zmiany w przepisach od 1 stycznia 2023 roku

1 stycznia 2023 roku weszło w życie wiele nowych przepisów ważnych dla ochrony konsumentów. Zmiany są wynikiem nowelizacji ustawy z 4 listopada 2022 r. o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw,…
2023-01-13

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska

Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska, zajmującej się udzielaniem pożyczek osobom posiadającym status konsumenta. Wątpliwości wzbudzają stosowane przez spółkę nadzwyczaj intensywne mechanizmy windykacji należności wynikających z zawartych umów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Profi Credit Polska grozi kara w wysokości do 10 % obrotu. Spis treści: Uciążliwa windykacjaBrak profesjonalizmu, groźby…
2023-01-09

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego – jakie dalsze kroki powinien podjąć kredytobiorca w sporze z bankiem, aby odzyskać wpłacone środki

Obecnie zdecydowana większość kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, którzy zdecydowali się wystąpić z powództwem o unieważnienie czy „odfrankowienie” umowy, uzyskuje korzystne dla siebie wyroki. Sądy najczęściej wydają orzeczenia unieważniające całą umowę tak, jak gdyby nigdy nie doszło do jej zawarcia – co w świetle potwierdzonej przez Sąd Najwyższy teorii dwóch kondykcji rodzi obowiązek zarówno…
2023-01-05

Kary porządkowe, które pracodawca może zastosować wobec pracownika – regulacja Kodeksu pracy

Z faktu zawarcia umowy o pracę wynikają dla pracownika zarówno prawa jak i obowiązki. Głównym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Musi on także m.in. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku a także przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W…
2023-01-02

Co to jest WIBOR?

W ostatnich latach termin WIBOR stał się bardzo bliski wszystkim osobom, które spłacają zaciągnięte kredyty. Stawka WIBOR jest bowiem ściśle związana z oprocentowaniem kredytów, a więc ma ogromny wpływ na wysokość ich rat. Czym jest WIBOR i dlaczego jest tak istotny dla kredytobiorców? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury! Spis treści: Co oznacza…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi