Aktualności

2023-12-29

Postępowanie windykacyjne – co powinieneś o tym wiedzieć?

Postępowanie windykacyjne to proces, który może budzić wiele wątpliwości i niepokojów zarówno u dłużników, jak i wierzycieli. W naszym najnowszym artykule eksplorujemy kluczowe aspekty tego procesu. Przedstawiamy, jak przebiega proces windykacyjny, jakie działania są dozwolone, a które nie, oraz jakie kroki można podjąć w obronie swoich interesów. Te istotne informacje stanowią cenny przewodnik dla każdego,…
2023-11-30

Zadośćuczynienie dla firmy za negatywną opinię w Internecie – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 r., sygn. akt: III CZP 22/23

W czasach prężnie rozwijającego się Internetu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem, coraz więcej konsumentów, przed podjęciem decyzji o zakupie produktu czy skorzystaniu z usług świadczonych przez przedsiębiorców, sprawdza w sieci opinie o  konkretnym  przedsiębiorcy, aby upewnić się, że transakcja przebiegnie pomyślnie a oferowany produkt czy usługa spełnią ich oczekiwania. W dzisiejszych czasach trudno prowadzić…
2023-11-27

Unieważnienie umowy kredytu we frankach a rozwód – uchwała Sądu Najwyższego rozwiązuje problem legitymacji czynnej w wielu sprawach frankowych

19 października 2023 r. Sąd Najwyższy podjął ważną dla Frankowiczów uchwałę, z której wynika, że po rozwodzie każdy z byłych małżonków będzie mógł samodzielnie wystąpić do sądu przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich. Kredytobiorca, który zdecyduje się podjąć działania zmierzające do unieważnienia umowy nie musi już martwić się, czy były małżonek, z…
2023-11-15

Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, stosunek pracy może zostać rozwiązany zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. W praktyce najczęstszym sposobem rozwiązania stosunku pracy jest złożenie drugiej stronie wypowiedzenia umowy. Nie zawsze jednak pracodawca ma pełną dowolność co do wyboru momentu wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu łączącej strony umowy. W sytuacji, gdy pracownik przebywa…
2023-10-30

Przywrócenie zwolnionego pracownika do pracy na czas trwania procesu – nowy sposób zabezpieczenia w sprawach pracowniczych

Z dniem 22 września 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do Kodeksu postępowania cywilnego nowy sposób zabezpieczenia roszczeń pracownika w sporze sądowym z pracodawcą. Nowe regulacje stwarzają pracownikom podlegającym szczególnej ochronie możliwość przywrócenia ich do pracy przez sąd aż do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu z pracodawcą, co w praktyce może trwać nawet kilka lat.…
2023-10-10

Urlop na żądanie – co warto wiedzieć?

Urlop na żądanie jest szczególnym rodzajem urlopu, z którego pracownik może skorzystać m.in. w nagłej sytuacji osobistej, gdy zaistnienie nieplanowanego zdarzenia skutkuje niemożnością pojawienia się w pracy. Kodeks pracy, przewidując możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu na żądanie, reguluje zasady jego udzielenia oraz wykorzystania. Kiedy można wziąć urlop na żądanie i jak zgłosić skorzystanie z…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi