image
image image
image
Usługi prawne

Upadłość konsumencka

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. Oferta dotycząca upadłości konsumenckiej dotyczy głównie Klientów, którzy wpadli w tzw. spiralę zadłużenia, przy czym należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka nie wchodzi w rachubę, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Chcesz spłacić jedynie część zadłużenia? Chcesz uniknąć konieczności płacenia odsetek z chwilą ogłoszenia upadłości? Chcesz, aby toczące się przeciwko Tobie postępowanie sądowe zostało zawieszone? Chcesz, aby komornik dał Ci spokój? Chcesz usunąć swój wpis z BIK i rejestru dłużników niewypłacalnych? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie !!!

Naszym priorytetem jest pomoc Dłużnikowi w zakresie jego oddłużenia na etapie sądowym poprzez skuteczne uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie tytułu wykonawczego. Oferta upadłości konsumenckiej to kolejna szansa na wyjście z długów, dodatkowa procedura oddłużeniowa, która przeznaczona w szczególności dla osób, w stosunku do których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne i które nie mogą poradzić sobie ze spłatą swoich długów.

Z uwagi na to, że dłużnicy są często zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w swojej sprawie, jesteśmy oczywiście otwarci na pomoc w tego typu sprawach.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co robimy?

 • analizujemy dokumenty przedstawiające sytuację majątkową Klienta;
 • wydajemy opinie prawne w przedmiocie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • informujemy Klientów o skutkach prawnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • pomagamy w całkowitym lub częściowym umorzeniu zobowiązań na gruncie postępowania upadłościowego;
 • przygotowujemy i składamy imieniu Klienta wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentujemy Naszych Klientów przed sądem podczas całego postępowania, w szczególności podejmujemy interwencję kiedy sąd nie wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
 • składamy pisma procesowe, w tym zażalenia na postanowienia o odmowie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o ustalenie planu spłaty;
 • reprezentujemy Klientów na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu zawarcia układu;
 • reprezentujemy Klientów w rozmowach z syndykiem celem niezwłocznego sporządzenia spisu majątku upadłego oraz ustalenia wszystkich aktywów majątku;
 • składamy wnioski o umorzenie zobowiązań upadłego w przypadku braku podstaw do sporządzania planu spłaty wierzycieli.

Dokumenty potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką:

W celu usprawnienia współpracy z Klientami, podajemy listę dokumentów, z którymi powinni się Państwo do Nas zgłosić:

 • aktualny wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wyceną (w szczególności listę posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, tj. samochód, komputer, telefon, telewizor, sprzęt RTV i AGD, itp.), a także ilość posiadanych środków pieniężnych;
 • spis wierzycieli wraz z podaniem aktualnej wysokości zadłużenia i terminów zapłaty należności przysługujących wierzycielowi;
 • skany/kserokopie umów będących źródłem zobowiązań, w szczególności: umowy pożyczki, umowy kredytowej, umowy najmu mieszkania, umowy ubezpieczenia, etc.
 • dowody wszystkich dokonanych dotychczas wpłat na poczet zadłużenia;
 • skan/kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia od pracodawcy lub innych dokumentów potwierdzających aktualną wysokość uzyskiwanych dochodów;
 • skany/kserokopie dokumentów z postępowania sądowego lub/i egzekucyjnego, o ile takie postępowanie zostało już wszczęte (np. nakaz zapłaty/wyrok sądowy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie nieruchomości).

*********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)? Toniesz w długach? Nie możesz sobie poradzić ze spłatą wymagalnych zobowiązań? Komornik egzekwuje Twój majątek? Daj sobie pomóc i skontaktuj się z Nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę! Pomożemy Ci wyjść z problemów finansowych i pozbyć się długu. Pomożemy rozwiązać inne problemy prawne, które spędzają Ci sen z powiek i nie pozwalają normalnie funkcjonować w życiu codziennym.

Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi