Aktualności

/ Kiedy można ogłosić i jakie długi obejmuje upadłość konsumencka

Kiedy można ogłosić i jakie długi obejmuje upadłość konsumencka
2021-01-04

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ostatecznym rozwiązaniem, na które decydują się osoby prywatne, posiadające bardzo duże problemy finansowe. Jednak co dokładnie oznacza ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Kto i jak może ogłosić upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu, gdzie przekażemy podstawowe informacje na temat upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – kiedy można ogłosić

Jako upadłość konsumencką należy przede wszystkim rozumieć postępowanie sądowe, dotyczące osób prywatnych i nieprowadzących działalności. Upadłość konsumencka umożliwia osobom prywatnym wyjście z długów, niezależnie czy długi powstały umyślnie lub na skutek nieprzewidzianych zdarzeń. Podstawowym kryterium, które kwalifikuje osobę do możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby regularnie spłacać długi.

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Kiedy konsument uznaje, że nie jest w stanie sam spłacić długów, może rozpocząć proces ogłoszenia upadłości, wnosząc wniosek i opłatę do sądu w wysokości 30 złotych. Ważne jest również to, że wniosek może być złożony także przez wierzyciela! Tenże wniosek jest rozpatrywany przez sąd i może być przez niego odrzucony, w określonych przez prawo przypadkach. Jeżeli sąd stwierdza, że konsument nie jest wypłacalny, a mienie sprzedane na tym etapie nie pokryje kosztów spłaty długu, część zobowiązań lub nawet ich całość może zostać umorzona.

Upadłość konsumencka – co po ogłoszeniu upadłości

Jeżeli sąd postanowi o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, kończy się pierwszy etap postępowania i rozpoczyna się ostatni – tzw. postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Podczas tego etapu wierzyciele zgłaszają wszystkie wierzytelności dłużnika. Następnie zostaje ustalony plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży mienia konsumenta na pierwszym etapie oraz plan spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Syndyk zajmuje się następnie spisem i sprzedażą majątku konsumenta, a także sprawiedliwym rozdzieleniem uzyskanych pieniędzy pomiędzy wierzycielami.

Jakie długi obejmuje upadłość konsumencka?

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że upadłość dotyczy jedynie tych długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Długi, które nie mogą być umorzone w skutek upadłości konsumenckiej to między innymi: alimenty, grzywny nałożone przez sąd, renty zasądzone z tytułu odszkodowania za spowodowanie śmierci, choroby, niezdolności do pracy, kalectwa. Natomiast długi które podlegają umorzeniu to między innymi: niezapłacone rachunki, kredyty, zaległości podatkowe, zobowiązania względem prywatnych osób.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi