Aktualności

/ Ile czeka się na upadłość konsumencką? Jak długo trwa postępowanie?

Ile czeka się na upadłość konsumencką? Jak długo trwa postępowanie?
2021-07-26

Zasady dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej w minionych latach nieco się zmieniły. Ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 24 marca 2020 r., znacznie uprościła przepisy, dzięki czemu dużo łatwiej jest ogłosić upadłość konsumencką. Jak długo obecnie trwa postępowanie? Odpowiadamy!

Upadłość konsumencka – jak długo trwa postępowanie?

Co ciekawe, przepisy prawne nie wskazują konkretnego przedziału czasowego dla postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej. Najczęściej wygląda to jednak tak, że orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości wydawane jest po około trzech tygodniach od momentu złożenia wniosku. Mimo wszystko warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ postępowanie równie dobrze może potrwać trzy miesiące.

Ogólnie postępowanie upadłościowe można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest likwidacja majątku. Podczas tego etapu syndyk zobowiązany jest do zweryfikowania listy wierzycieli, a następnie do sprzedaży majątku dłużnika. Gdy się to stanie, sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty długów. Cały ten etap może potrwać nawet półtora roku. Natomiast drugi etap to ustalenie przez sąd planu spłaty. Taki plan może być rozłożony na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w trakcie których osoba upadła wnosi określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań. Jednak w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

Jeśli sąd zdecyduje się umorzyć zobowiązania dłużnika, postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej przebiegnie znacznie szybciej. Nie obejmuje ono bowiem wtedy etapu realizacji planu spłaty.

Jakie korzyści daje upadłość konsumencka?

Jedną z największych korzyści związanych z upadłością konsumencką jest wstrzymanie windykacji, jak również postępowań egzekucyjnych. Długi zatem przestają istnieć. Upadły nie musi się także obawiać o to, że pozostanie bez środków do życia, ponieważ – według przepisów prawnych – może dysponować niezbędnymi mu do życia środkami. Sądy dostosowują bowiem plany spłaty wierzycieli do możliwości dłużników.

Co więcej, po uzyskaniu oddłużenia osoba upadła ma prawo prowadzić firmę, kupować i sprzedawać nieruchomości i ruchomości, a także nabywać prawa majątkowe. Kiedy zakończy się postępowanie oddłużeniowe, może także starać się o kredyt.

Warto jednak pamiętać, że to, czy i kiedy upadłość konsumencka ma sens, zależy od sytuacji osoby zadłużonej. Wiele osób, które decydują się na krok, jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mają nadzieję na umorzenie długów. Niestety, jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zadłużona nie ma majątku i jest niezdolna do spłaty zadłużenia, np. ze względu na poważną chorobę.

Upadłość konsumencka – co dalej?

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na odzyskanie spokoju w życiu. Decyzja o jej ogłoszeniu może bowiem pomóc na nowo odbudować swój budżet oraz osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Z pewnością dużą trudnością i wyzwaniem będzie pozbycie się całego majątku. Nawet tego, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, ponieważ dotyczy to chociażby domu odziedziczonego po rodzicach czy dziadkach (z pewnymi wyjątkami, o których przeczytasz w naszym artykule na temat tego, jak zachować mieszkanie przy upadłości) oraz innych dóbr materialnych.

Co ciekawe, upadłość konsumencką można ogłosić więcej niż jeden raz, jednak nie może to nastąpić wcześniej niż 10 lat od ogłoszenia poprzedniej upadłości.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi