Aktualności

/ Upadłość konsumencka – jak nie stracić domu?

Upadłość konsumencka – jak nie stracić domu?
2021-04-05

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły traci swój dom? Czy syndyk ma prawo odebrać nieruchomość? A może istnieje szansa, by zatrzymać własne mieszkanie? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Upadłość konsumencka – co z mieszkaniem?

Zazwyczaj w skład masy upadłości wchodzi mieszkanie czy dom upadłego. Często jest ono w tym momencie zamieszkiwane przez niego, a także jego rodzinę czy bliskich. W takiej sytuacji w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie traci on prawa do korzystania z niego. Działa to jednak w pewnym zakresie, który określa sędzia-komisarz.

Może to wyglądać w następujący sposób:

  • Upadły korzysta z mieszkania czy domu w takim zakresie, w jakim nie przeszkadza to w jego sprzedaży przez syndyka.
  • Upadły korzysta z mieszkania czy domu do momentu zaoferowania mieszkania nabywcom. Trwa to zwykle kilka, niekiedy kilkanaście miesięcy.
  • Upadły korzysta z mieszkania czy domu, jeśli służy to zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych.

By móc ocalić swoje mieszkanie czy też dom przed zajęciem i zlicytowaniem w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli, musi zostać najpierw ogłoszona upadłość konsumencka. W tym momencie upadły ma możliwość złożenia wniosku o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, podczas którego zostanie zawarty układ. Wniosek ten powinien więc zawierać informację o tym, że cele postępowania można osiągnąć także na drodze układu i że ma to przynieść więcej korzyści niż likwidacja masy upadłości. Konieczne jest także uprawdopodobnienie tej informacji. By nie stracić swoich czterech kątów upadły musi przekonać wierzycieli, że zachowanie swojego domu czy mieszkania sprawi, iż wykonywanie przez niego układu będzie dzięki temu efektywniejsze. Teraz decyzja należy do wierzycieli. Jeśli się zgodzą, zawarty zostanie układ, w którym dom czy mieszkanie nie będzie podlegało likwidacji.

Upadłość konsumencka – ile zabiera syndyk?

Majątkiem dłużnika zarządza syndyk, który zostaje wyznaczony przez sąd. Przeznacza on majątek upadłego, który wchodzi w skład masy upadłości, na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Jeśli chodzi o źródła dochodu dłużnika, które ma prawo zająć syndyk, jest to przede wszystkim: dochód z umowy o pracę, dochody z umowy zlecenia, dochód umowy o dzieło, renta lub emerytura, a także dochód z wynajmu. Wysokość zajęcia wynagrodzenia przez syndyka określają przepisy Kodeksu Pracy, Prawa Upadłościowego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. By dowiedzieć się natomiast, jakie długi obejmuje upadłość konsumencka, zachęcamy do lektury jednego z poprzednich artykułów na naszym blogu.

Wniosek o upadłość konsumencką, choć jest dla wielu osób ostatnią deską ratunku, skutkuje też ostatecznym utraceniem większości swojego majątku, który zostanie przekazany na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Zatem na pytanie, ile kosztuje upadłość konsumencka, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. To wszystko zależy od przypadku konkretnego dłużnika.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi