Aktualności

/ Upadłość konsumencka – jak napisać wniosek i jakie dokumenty zebrać?

Upadłość konsumencka – jak napisać wniosek i jakie dokumenty zebrać?
2021-01-25

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań prawnych przeznaczonych dla osób fizycznych, które nie mogą sprostać realizacji zaciągniętych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości bardzo często pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania zarówno w sferze prywatnej, jak i społecznej.

Upadłość konsumencka – jak to zrobić?

Upadłość konsumencka to częściowe lub pełne oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłaszane w wyniku postępowania sądowego. Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Podstawowym warunkiem do złożenia wniosku o bankructwo jest niewypłacalność danej osoby. Taki stan rzeczy powodowany może być w różny sposób, np. przez źle zainwestowane pieniądze, chorobę, utratę pracy, wypadek. Niezależnie od przyczyn, pamiętać należy, że upadłość dotyczy jedynie długów, które pojawiły się zanim została ona ogłoszona.

Sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przeprowadzana jest w sądzie. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania należy wnieść sprawę do właściwego organu wymiaru sprawiedliwości składając odpowiedni wniosek. Może on zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i jego wierzyciela. Przy złożeniu wniosku uiścić należy też pierwszą opłatę wynoszącą 30 zł. Podczas przeprowadzania sprawy, sąd zadecyduje czy i jaka część zadłużenia może zostać umorzona.

Upadłość konsumencka – jak napisać wniosek?


Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Odpowiedź na to pytanie nurtuje wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem postępowania upadłościowego. Pewnym ułatwieniem z pewnością będzie fakt, że składa się go na specjalnym formularzu i nie można złożyć go w innej formie. Wśród informacji, które należy podać we wniosku znajdą się: dane osobowe dłużnika, opis posiadanego majątku z jego wyceną, opis sytuacji, która uniemożliwiła spłatę zobowiązań, czy też spis wierzycieli. Aktualną wersję wniosku znaleźć można na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości ( https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020)

Upadłość konsumencka – jakie dokumenty?

Przygotowując się do sprawy o upadłość konsumencką warto zgromadzić jak największą dokumentację poświadczającą historię podejmowanych działań. Należy dołączyć ją do składanego wniosku. Wśród tych najbardziej przydatnych, o których skompletowanie warto się postarać, powinny się znaleźć:

– umowy z wierzycielami i – o ile to możliwe –faktury,

– zeznania podatkowe,

– wezwania do zapłaty,

– wypowiedzenie umowy,

– umowy o pracę i inne,

– pisma komornicze,

– nakazy zapłaty z sądu,

– wydruk z BIK,

– dokumentacja medyczna,

– wyrok w sprawie rozwodu.

Wniosek i zgromadzone dokumenty należy złożyć w wydziale gospodarczym sądu rejonowego. Warto pamiętać, że przy jego właściwym wypełnieniu pomóc może specjalista z zakresu prawa upadłościowego. Jego wiedza i doświadczenie mogą okazać się niezbędne także podczas samego postępowania sądowego.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi