Aktualności

/ Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?
2020-12-23

Coraz popularniejszym sposobem na wyjście z długów jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie dla osób niewypłacalnych, które nie są w stanie sprostać wykonaniu zaciągniętych zobowiązań. Przed podjęciem tego kroku warto jednak zastanowić się, ile zapłacisz za cały ten proces. Chcesz wiedzieć, jakie są koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Zapraszamy do lektury!

Upadłość konsumencka – jakie koszty?

Po pierwsze – koszty sądowe. Na samym początku musisz zapłacić opłatę sądową, która wynosi 30 zł. Jest to podstawą do tego, by sąd w ogóle zajął się Twoją sprawą. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy sądu, do którego kierowany jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Musisz również pamiętać, że jesteś zobowiązany pokryć koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie da się ich jednoznacznie określić, bowiem zależą m.in. od czasu trwania postępowania, zakresu czynności podejmowanych przez syndyka w postępowaniu i stopnia ich trudności, a także od wysokości funduszów masy upadłości oraz stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Czy ponoszenie tych kosztów jest konieczne? Nie. Możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. By to zrobić, dołącz do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym oraz dochodach. Co więcej, jako dłużnik nie musisz dysponować jakimikolwiek środkami, by złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przypadku, gdy Twój majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, pokrywa je tymczasowo Skarb Państwa. Syndyk zwraca więc Skarbowi Państwa pokryte koszty po wpływie do masy upadłości pozwalających na to środków, np. po sprzedaży Twojej nieruchomości czy auta.

W sytuacji, kiedy do masy upadłości nie wpłyną środki, które umożliwią zwrot Skarbowi Państwa pokrytych kosztów postępowania, będziesz zobowiązany do ich zwrotu w pełnej wysokości w ramach planu spłaty wierzycieli. Może się zdarzyć, że sąd umorzy jednak Twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wtedy umorzone zostaną też pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego.

Ile radca prawny bierze za upadłość konsumencką?

Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz również odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś w stanie samodzielnie wziąć udział w postępowaniu sądowym. Możesz bowiem powierzyć swoje sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu. Z pewnością zwiększy to szanse powodzenia całego przedsięwzięcia. Pamiętaj jednak, że będzie to kosztowało. Cena obsługi prawnej jest zawsze ustalana w indywidualnie oraz zależy od wielu czynników. Warto więc, byś skonsultował się z kilkoma specjalistami i sam zdecydował, z usług którego prawnika zechcesz skorzystać. A zdecydowanie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, bowiem formalności związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej są dosyć skomplikowane: poczynając od wypełnienia wielopunktowego wniosku, przez skompletowanie dokumentów oraz załączników, po udział w postępowaniu sądowym.

Upadłość konsumencka – jaki sąd? Co sprawdza i o co pyta sąd?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu upadłościowego, czyli do sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), a konkretnie wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Kiedy takie pismo trafi do sądu, ten weryfikuje, czy wszystkie wymogi formalne zostały w nim spełnione. Jeśli tak nie będzie, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków pisma. W przypadku, gdy reprezentuje Cię adwokat, to on zajmie się wszystkimi formalnościami. Następnie sąd przystąpi do merytorycznego rozpoznania wniosku w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym.

W sytuacji, kiedy sąd będzie miał wątpliwości dotyczące treści wniosku, wyznaczy termin rozprawy, na którą będziesz zobowiązany się stawić. Wiele osób zastanawia się, co sprawdza sąd i o co pyta sąd podczas rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Otóż sędzia podczas rozprawy może pytać Cię, jak doszło do zadłużenia oraz jakie były tego przyczyny. Mogą pojawić się również pytania o obecną sytuację majątkową, a także o inne podstawowe kwestie, które mają znaczenie dla postępowania. Sędzia może również wyznaczyć termin kolejnej rozprawy, by móc ustalić wszelkie szczegóły oraz zweryfikować dodatkowe kwestie. Jeśli uzna, że nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości, Twój wniosek zostanie oddalony. W takim wypadku możesz złożyć zażalenie do sądu II instancji, czyli do sądu okręgowego.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi