Aktualności

/ Jak przebiega upadłość konsumencka?

Jak przebiega upadłość konsumencka?
2021-03-24

Upadłość konsumencka jest dla wielu osób ostatnią deską ratunku i jedyną możliwością oddłużenia, gdy walka z długami okazuje się być właściwie niemożliwa do wygrania. Często dłużnicy boją się podjąć decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ze strachu przed długim i żmudnym postępowaniem sądowym czy kosztami, jakie ich czekają. Może to jednak raz na zawsze zmienić na lepsze ich sytuację finansową. Jak przebiega upadłość konsumencka? Co warto o niej wiedzieć? Odpowiadamy!

Upadłość konsumencka – jak to wygląda?

Gdy minie termin zgłaszania wierzytelności, a syndyk przeprowadzi likwidację majątku, który wchodzi w skład masy upadłości, syndyk ma obowiązek przedstawić sądowi plan spłaty wierzycieli, dołączając do niego stanowisko upadłego oraz wierzycieli w sprawie rozwiązań zawartych w planie spłaty. Sąd zapoznaje się z projektem i przedstawia postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli.

 • W tym postanowieniu sąd wskazuje wierzycieli, którzy uczestniczą w planie spłaty, a także dzieli fundusze masy upadłości między tych wierzycieli (jeśli w postępowaniu zostały zgromadzone fundusze masy upadłości).
 • Oprócz tego sąd decyduje, czy upadły doprowadził do własnej niewypłacalności lub też zwiększył ją w dużym stopniu umyślnie czy też na skutek niedbalstwa.
 • Co więcej, zadaniem sądu jest określenie, w jakim zakresie oraz czasie (nie dłuższym niż 36 miesięcy), upadły jest obowiązany spłacić zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami zostałyby uznane na liście wierzytelności oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Warto dodać, że sąd może także umorzyć zobowiązania upadłego i nie ustalić żadnego planu spłaty wierzycieli. Zdarza się to w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego jednoznacznie wskazuje, że nie jest on zdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka – jak załatwić?

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Wtedy, gdy dłużnik uznaje, że nie jest w stanie sam spłacić długów. Rozpoczęcie całego procesu związanego z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej należy rozpocząć od złożenia formularza urzędowego w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać dane osobowe dłużnika, a także szczegółowe informacje dotyczące stanu majątkowego, zobowiązań itp.

Co dokładnie powinno znaleźć się w formularzu upadłości konsumenckiej?

 • Aktualny pełen wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
 • Dane dotyczące przychodów i kosztów poniesionych na utrzymanie własne oraz osób będących na utrzymaniu dłużnika (w okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku).
 • Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika, których przedmiotem były nieruchomości, akcje, udziały w spółkach, a także ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł (w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku).
 • Listę miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • Przedstawienie i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.
 • Spis wierzycieli, ich adresy, a także wysokości wierzytelności każdego z nich i terminy zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności.
 • Zabezpieczenia ustanowione na majątku dłużnika oraz daty ich ustanowienia.
 • Szczegółową sytuację życiową.

Ostatni punkt jest bardzo istotny i naprawdę warto zawrzeć go w swoim wniosku. Dlaczego? Opisanie wszelkich zdarzeń oraz okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności sprawi, że sąd będzie mógł wziąć je pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyroku. Będzie się on kierował tymi przesłankami, stąd też warto rzetelnie określić swoją sytuację życiową i kwestie, które przyczyniły się do powstania zadłużenia.

Koszty upadłości konsumenckiej

Jeżeli chodzi o koszty upadłości konsumenckiej, należy pamiętać o tym, by opłacić wniosek do sądu. Opłata ta wynosi 30 zł. Warto także pamiętać, że w przypadku, gdy potrzebna będzie pomoc radcy prawnego, konieczne jest doliczenie kosztów współpracy ze specjalistą. Natomiast o tym, jakie należy przedstawić dokumenty w sprawie upadłości konsumenckiej pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi