Aktualności

/ Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika?

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika?
2021-11-19

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie, które umożliwia wyjście z pętli zadłużenia. Warto jednak pamiętać, że ta decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje prawne. Dowiedz się, jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Upadłość konsumencka – skutki dla dłużnika
  2. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – umorzenie długów
  3. Wynagrodzenie za pracę
  4. Upadłość konsumencka a mieszkanie
  5. Zdolność kredytowa
  6. Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka dłużnika
  7. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika. Podsumowanie

Upadłość konsumencka – skutki dla dłużnika

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na redukcję lub umorzenie długów. Z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć wówczas, gdy nie jest się w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych i stan ten trwa przez co najmniej trzy miesiące.

Jak wygląda upadłość konsumencka? Przede wszystkim warto zacząć od tego, że najpierw wnioskiem zajmuje się Sąd Upadłościowy i to on ogłasza upadłość konsumencką. Po jej ogłoszeniu następuje zaś postępowanie likwidacyjne. Wówczas Sąd szczegółowo rozpoznaje sytuację dłużnika i podejmuje decyzję o tym, czy dług zostanie umorzony i na jakich warunkach się to odbędzie. W drugiej części postępowania bierze udział syndyk, który jest organem postępowania upadłościowego.

By dowiedzieć się, ile kosztuje upadłość konsumencka oraz ile trwa upadłość konsumencka, zachęcamy do lektury artykułów na naszym blogu.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – umorzenie długów

Jedną z konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie długów. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze istnieje możliwość ich całkowitego umorzenia. Zdarza się, że Sąd decyduje o umorzeniu części zobowiązań i ustala plan spłaty wierzycieli. Całkowite umorzenie długów jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku, który mógłby pokryć jego zobowiązania.

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład masy upadłościowej. Zatem w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wcześniej przejęte przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego, następuje wstrzymanie egzekucji komorniczej. Komornik musi zwolnić wynagrodzenie, by mógł przejąć je syndyk.

Co ważne, dłużnik nie zostaje bez środków do życia. Syndyk zobowiązany jest do pozostawienia kwoty wolnej, która pozwoli na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Zalicza się do nich m.in. wynajem mieszkania, dojazd do pracy czy opłaty za media itp.

Upadłość konsumencka a mieszkanie

Kiedy Sąd ogłosi upadłość konsumencką, upadły traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, gdyż od tego momentu nieruchomość staje się częścią masy upadłościowej. Od teraz tylko syndyk może dokonywać związanych z nim czynności prawnych, a więc na przykład sprzedać mieszkanie. Jak zachować mieszkanie przy upadłości? Odpowiedź znajdziesz na naszym blogu.

Zdolność kredytowa

Osoba, która chce wziąć kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, musi mieć świadomość, że każdy bank, udzielający kredytu, będzie badał jej zdolność kredytową. W tym celu banki najczęściej sięgają po raport BIK (Biuro Informacji kredytowej), gdzie znajduje się cała historia kredytowa upadłego. Dane znajdujące się w BIK mogą być przetwarzane bez zgody upadłego przez okres 5 lat, licząc od momentu zakończenia upadłości konsumenckiej. Dopiero po tym czasie może on wystąpić o usunięcie danych z BIK. Oznacza to, że przez ten czas wzięcie kredytu będzie praktycznie niemożliwe.

Warto również pamiętać, że w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej i utraty zdolności kredytowej istnieje możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej przez klienta banku, a więc kredytobiorcę.

Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka dłużnika

Jakie konsekwencje ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla małżonka dłużnika? Otóż w momencie, gdy zostanie ona ogłoszona, następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Należy jednak pamiętać, że majątek, który został zgromadzony przez nich wspólnie, wchodzi w skład masy upadłościowej.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla dłużnika. Podsumowanie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób szansa na nowy, lepszy start. Nie można jednak zapominać, że to rozwiązanie niesie za sobą pewne konsekwencje prawne, które nie zawsze są łatwe. Przed podjęciem tej decyzji o złożeniu wniosku warto więc dobrze to przemyśleć i poszukać profesjonalnej oraz rzetelnej pomocy dla zadłużonych.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi