Aktualności

/ Wypowiedzenie umowy kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytu
2020-08-24

Umowa kredytowa może się zakończyć na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest wypowiedzenie umowy kredytowej. Prawo takie ma zarówno bank, jak i jego klient. Obejmuje ono produkty takie jak kredyt hipoteczny, gotówkowy czy konsolidacyjny. Dowiedz się zatem, kiedy można wypowiedzieć umowę kredytu.

Co to jest wypowiedzenie umowy kredytu?

Wypowiedzenie umowy kredytowej to przepis przyznający zarówno instytucji bankowej, jak i kredytobiorcy prawo do wypowiedzenia umowy kredytowej, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Reguluje to Art. 75 ustawy „Prawo bankowe”. Przesłankami do wypowiedzenia są następujące sytuacje:

  • kredytobiorca nie jest w stanie dotrzymać warunków udzielenia kredytu,
  • kredytobiorca utracił zdolność kredytową,
  • kredytobiorca naruszył warunki kredytowania, np. przeznaczył pieniądze na cel niezgodny z umową.

Na podstawie tego samego przepisu bank ma również prawo obniżyć kwotę przyznanego kredytu. Co do zasady termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. Strony mogą także określić w umowie inny termin wypowiedzenia. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że kredytobiorca nie może wnioskować o wypowiedzenia umowy jeśli bank zgodził się objąć go programem naprawczym. Zakaz wypowiedzenia umowy obowiązuje przez cały okres trwania programu naprawczego, chyba że bank stwierdzi, że kredytobiorca nie realizuje programu w należyty sposób.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank – co dalej?

Jak już wspomnieliśmy, bank może wypowiedzieć umowę jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków kredytowania zawartych w umowie kredytowej. Zdarza się rzadko, jednak jest możliwe. Co dzieje się, kiedy bank wypowiedział umowę? Jakie konsekwencja czekają kredytobiorcę? Po pierwsze klient banku musi zwrócić tej instytucji środki pozostałe do spłaty całego zadłużenia. Ma na to 30 dni, co oczywiście w większości przypadków jest terminem niemożliwym do zrealizowania. W związku z tym większość spraw o wypowiedzenia umowy kredytu przez bank rozstrzyga się w sądzie. Klient ma także prawo bronić się przed wypowiedzeniem w sądzie – musi jednak przedstawić znaczące dowody na błędy i nieprawidłowości popełnione przez instytucję kredytującą.

Jak napisać wypowiedzenie umowy kredytu?

Prawo do wypowiedzenia umowy kredytu ma również klient banku, czyli kredytobiorca. Przyczyną może być np. upadłość konsumencka i utrata zdolności kredytowej, ale też nagły przypływ gotówki, którą chcemy jak najszybciej spłacić nasze zobowiązanie. Co jednak istotne – we wniosku nie trzeba tej przyczyny podawać.

Jak zaś wygląda kwestia z terminami? Jeśli widniejący w umowie termin spłaty wynosi więcej niż rok, kredytobiorca może wymówić umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak napisać wypowiedzenie? Możesz skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, takich jak Nowoczesne Centrum Antywindykacji. Uzyskasz tam pomoc w przygotowaniu wniosku. Dzięki wsparciu profesjonalistów unikniesz błędów w piśmie i będziesz mógł szybciej załatwić swoją sprawę o wypowiedzenie umowy kredytowej w banku.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi