Aktualności

/ Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu?

Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu?
2022-07-21

Podpisując umowę kredytową jako kredytobiorca bierzesz na siebie zobowiązanie na kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego zanim to zrobisz, koniecznie dobrze ją przeanalizuj. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że w umowie nie widnieje niekorzystny dla Ciebie zapis i nie brakuje w niej żadnego istotnego punktu. Na co w takim razie zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Co to jest umowa kredytowa?
 2. Co zawiera umowa kredytowa?
 3. Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy kredytowej?
 4. Kiedy umowa kredytowa jest nieważna?
 5. Co najpierw: umowa kredytowa czy akt notarialny?

Co to jest umowa kredytowa?

Podejmując temat umowy kredytowej, warto zacząć od wyjaśnienia, czym tak naprawdę ona jest. Otóż jest to umowa, na podstawie której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Umowa kredytowa składa się z dwóch części, czyli z ogólnych warunków umowy oraz opisu indywidualnej sytuacji osoby, która ubiega się o kredyt. Umowa kredytowa zobowiązuje kredytobiorcę do zwrócenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami na zasadach, które zostały w niej określone. Co więcej, podpisując umowę, kredytobiorca zgadza się ponieść koszty prowizji.

Co zawiera umowa kredytowa?

W każdej umowie kredytowej muszą znaleźć się podstawowe dane kredytobiorcy, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego.

Umowa kredytowa powinna zawierać także następujące elementy:

 • kwota kredytu (oraz waluta, w jakiej kredyt jest udzielany), jego rodzaj i cel kredytowania,
 • okres kredytowania,
 • miejsce i data podpisania umowy,
 • harmonogram i zasady spłaty kredytu,
 • informacje dotyczące rozstrzygania sporów,
 • informacje dotyczące wcześniejszej spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego,
 • informacje na temat odstąpienia od umowy kredytu,
 • informacje o kosztach kredytu,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez bank,
 • informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę,
 • konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu,
 • oświadczenia, deklaracje i umocowania klienta dla banku,
 • sposób naliczania odsetek,
 • sposób zabezpieczenia kredytu,
 • termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę,
 • zasady zmiany oprocentowania kredytu,
 • załączniki, np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia i inne dokumenty.

Ponadto na umowie kredytowej muszą widnieć podpisy kredytodawcy oraz kredytobiorcy, a każda strona dokumentu powinna być przez nich dodatkowo zaparafowana.

Przed podpisaniem umowy kredytowej warto bardzo dokładnie zapoznać się z jej wzorem. Taki wzór bank powinien zawsze przesłać kredytobiorcy odpowiednio wcześniej, by ten mógł zweryfikować, czy wszystkie elementy zostały w niej uwzględnione i przeanalizować ją krok po kroku.

Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy kredytowej?

Wypowiedzenie umowy kredytowej jest możliwe wówczas, gdy kredytobiorca nie wypełnia warunków umowy. Chociaż do takich sytuacji dochodzi sporadycznie, niekiedy jest to po prostu jedyne rozwiązanie. W takim przypadku bank oświadcza, że wypowiada kredytobiorcy umowę i wskazuje termin, w jakim ma zostać spłacona cała kwota zobowiązania.

Warto również dodać, że wypowiedzianej umowy kredytowej nie można cofnąć. Chyba że umowa nie została wypowiedziana zgodnie z prawem. Wówczas kredytobiorca może wejść na drogę sądową z bankiem. W każdym innym przypadku musi on spłacić zobowiązanie. Jeśli tego nie zrobi, kredytodawca wnosi sprawę do sądu, a to najczęściej kończy się egzekucją komorniczą.

Kiedy umowa kredytowa jest nieważna?

Umowę kredytową uznaje się za nieważną, kiedy jest niezgodna z przepisami prawa. Co ciekawe, nawet jeśli została ona podpisana wiele lat temu, nie stoi na przeszkodzie, by stwierdzić, że zapisy dokumentu nie są wiążące. Jakie są najczęstsze przyczyny uznania umowy kredytowej za nieważną? Są to przede wszystkim: błędy formalne, zapisy niezgodne z prawem (np. klauzule indeksacyjne), zabezpieczanie ustanowione nieproporcjonalnie do kwoty długu oraz brak zgody osoby trzeciej odpowiedzialnej za spłatę kredytu.

Bez względu na to, czy umowa kredytowa została podpisana wczoraj, miesiąc temu czy kilka lat temu, kredytobiorca zawsze może dochodzić swoich praw w sądzie, jeśli okaże się, że umowa łamie przepisy prawa. Dobrym przykładem takiego działania jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach, o które wielu frankowiczów walczyło latami.

Co najpierw: umowa kredytowa czy akt notarialny?

Pierwszy powinien być akt notarialny czy umowa kredytowa – jak właściwie wygląda to w praktyce? Otóż można zawrzeć najpierw umowę kredytową, jednak dopóki nie zostanie podpisany akt notarialny, bank nie będzie mógł przelać kredytobiorcy na konto pieniędzy z kredytu. Czy w takim razie warto jest czekać z umową kredytową do podpisania aktu? Niekoniecznie. Po prostu bez dostarczenia podpisanego aktu notarialnego środki z kredytu nie zostaną uruchomione. Tak więc nie ma to żadnego znaczenia, czy umowa kredytowa zostanie zawarta przed czy po podpisaniu aktu notarialnego. Warto po prostu zrobić to w najdogodniejszym dla siebie czasie.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi