Aktualności

/ Jak usunąć wpis z Biura Informacji Gospodarczej?

Jak usunąć wpis z Biura Informacji Gospodarczej?
2021-08-16

Brak negatywnych wpisów o zadłużeniu w bazach danych takich jak BIG czy BIK stanowi niejednokrotnie warunek konieczny do uzyskania pożyczki czy kredytu. Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej jest właśnie negatywny wpis w rejestrach dłużników, których zawartość w zasadzie zawsze podlega sprawdzeniu przez instytucje finansowe na etapie weryfikacji osoby ubiegającej się o kredyt bądź pożyczkę. Zamieszczenie wpisu o nieterminowej spłacie zobowiązań finansowych przez daną osobę może skutecznie pozbawić ją możliwości skutecznego ubiegania się o dodatkowe środki pieniężne. Skoro więc zamieszczenie przez wierzyciela informacji o nieterminowej spłacie zobowiązań potrafi przysporzyć wielu niegodności pojawia się pytanie: czy istnieje możliwość usunięcia wpisu z BIG, a jeżeli tak to w jaki sposób tego dokonać?

Czym jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej, bo tak brzmi pełna nazwa BIG, jest instytucją, która przechowuje i udostępnia informacje o osobach zadłużonych. Do rejestrów takich jak BIG możemy trafić przede wszystkim zalegając ze spłatą zobowiązań pozakredytowych, takich jak rachunki za telefon, internet czy telewizję. Negatywnym wpisem może skutkować również brak spłaty rat za sprzęt, niepłacenie alimentów czy mandatów karnych. Jak widać informacje do BIG przekazywane są z różnych działów i sektorów gospodarki, pochodząc nie tylko od banków czy firm pożyczkowych.

W przeciwieństwie do BIK, który jest jedynym takim zbiorem w Polsce, na BIG składa się nie jedno a kilka Biur Informacji Gospodarczej, wśród których jako najpopularniejsze należy wskazać: Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor czy Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF). Kolejną cechą BIG, która odróżnia je od BIK jest rodzaj udostępnianych w nich danych. W rejestrze BIK widnieje cała nasza historia finansowa: wszystkie kredyty, pożyczki – niezależnie od tego czy spłaciliśmy je w terminie czy nie. Duża część rejestru BIK zawiera pozytywne dane odnośnie spłaty zaciągniętych zobowiązań. W BIG natomiast widnieją jedynie osoby zalegające z płatnościami.

Zarówno BIK i BIG pomagają instytucjom finansowym zweryfikować swoich klientów przed udzieleniem kredytu. Im gorszy raport tym mniejsza szansa na otrzymanie dodatkowych pieniędzy. Warto więc dbać o terminową spłatę zobowiązań aby w przyszłości nie mieć problemu z uzyskaniem kredytu czy pożyczki.

Jak usunąć wpisy z BIG?

Osoba fizyczna może zostać wpisana do baz Biura Informacji Gospodarczej w przypadku zalegania ze spłatą kwoty w wysokości 200 zł i więcej, jeśli zadłużenie trwa dłużej niż 60 dni. W przypadku firm termin jest taki sam, natomiast próg kwotowy wynosi 500 zł. Wpisu do BIG może dokonać osoba prywatna lub firma, ale za każdym razem ma obowiązek poinformować dłużnika o ryzyku, które wiąże się z brakiem terminowej spłaty – aby móc dokonać wpisu musi bowiem upłynąć 30 dni od poinformowania dłużnika o ryzyku związanym z wpisaniem do rejestru. Często sama informacja o możliwości umieszczenia danych w rejestrze dłużników działa mobilizująco i potencjalny dłużnik reguluje należność, unikając tym samym figurowania na liście.

Najprostszym sposobem skutkującym usunięciem negatywnego wpisu jest całkowita spłata zadłużenia przez dłużnika. Wówczas wierzyciel ma prawny obowiązek usunięcia danych dłużnika z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi naraża się na grzywnę w wysokości 30 tys. zł a osoba, która spłaciła dług może wówczas wytoczyć przeciwko nierzetelnemu wierzycielowi powództwo o naruszenie dóbr osobistych.

Może zdarzyć się sytuacja, w której wierzyciel niesłusznie wpisze nasze dane do BIG, wówczas w celu usunięcia takich nieprawdziwych informacji należy się niezwłocznie skontaktować z podmiotem, który zamieścił takie dane. Dodatkowo, warto również zgłosić taki przypadek w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Usuwanie nieprawdziwych informacji z BIG stanowi jednak dosyć długi proces, ponieważ BIG ma obowiązek skontaktować się z wierzycielem, który dokonał kwestionowanego wpisu, a ten ma za zadanie okazać dokumenty potwierdzające jego decyzję. My oczywiście na potwierdzenie naszego stanowiska o nieistnieniu długu możemy np. okazać dokument potwierdzający spłatę zadłużenia.

Innym sposobem na wyeliminowanie wpisu w BIG jest upływ czasu. W przypadku braku spłaty, dane mogą być przetwarzane przez okres trzech lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym wierzyciel przekazał je do BIG.

Dłużnik, pomimo braku spłaty zadłużenia, może spróbować zawrzeć z wierzycielem porozumienie ratalne i podpisać ugodę, która będzie skutkować usunięciem wpisu przez wierzyciela z BIG.

Z powyższego wynika, że osoba, której dane zostały zamieszczone przez wierzyciela w rejestrze dłużników, może podjąć pewne działania, które mają na celu usunięcie nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji zamieszczonych w BIG. Nie ma jednak możliwości samodzielnego usunięcia uciążliwych wpisów z rejestru. Najszybszy sposób na usunięcie naszych danych z baz dłużników stanowi spłata zadłużenia – wówczas wierzyciel zobowiązany jest usunąć nasze dane z BIG. Jak już zostało wcześniej wskazane, warto dbać o niefigurowanie w rejestrach BIG i na bieżąco kontrolować odpowiednie bazy danych, aby w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Brak negatywnych wpisów w BIG podnosi bowiem wiarygodność kredytową i zwiększa nasze szanse na udzielenie kredytu czy pożyczki.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi