Aktualności

/ Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
2020-07-24

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które jest wydawane na posiedzeniu niejawnym na podstawie treści pozwu, a także załączonych dokumentów. Po dostarczeniu nakazu zapłaty można się od niego odwołać, wnosząc zarzuty do sądu. Jak to zrobić i ile jest na to czasu? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Bardzo często jest tak, że pozwany dowiaduje się o nakazie zapłaty dopiero wtedy, gdy otrzymuje nakaz oraz pozew. Nie oznacza to jednak, że nie da się już nic z tym nakazem zrobić. Można bowiem wnieść sprzeciw składając dokumenty bezpośrednio do sądu lub wysyłając je listem poleconym na adres sądu. Sąd wydając nakaz zapłaty orzeka w nim, że pozwany ma obowiązek albo zaspokoić roszczenia w całości (łącznie z kosztami), albo wnieść zarzuty.

Jeśli zamierzasz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przede wszystkim wskaż w nim, czy zaskarżasz nakaz w całości czy w części. Następnie przedstaw zarzuty, twierdzenia oraz wszelkie dowody. Możesz na przykład powołać się na przedawnienie roszczeń lub wskazać, że roszczenie zostało spełnione w przeszłości. Jako osoba pozwana możesz także zakwestionować, że zawierałeś jakąkolwiek umowę z powodem lub kwestionować podstawy wystawienia dokumentów, np. rachunków lub faktur. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek wskazaniami zawartymi w nakazie, koniecznie napisz o tym w swoim sprzeciwie.

Jeżeli sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym zostanie wniesiony do sądu w sposób prawidłowy, wówczas nakaz zapłaty automatycznie traci swoją moc. Wtedy też musi zostać wyznaczony termin rozprawy z udziałem stron. Po jej przeprowadzeniu sąd wydaje wyrok, w którym uchyla lub utrzymuje w mocy nakaz.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – opłata

Jeśli planujesz wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zastanawiasz się, jaką opłatę poniesiesz, spieszymy z odpowiedzią. Pozwany, który składa sprzeciw do sądu nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej. Sąd nie pobiera opłaty od sprzeciwu – złożenie pisma jest całkowicie bezpłatne.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – termin

Termin odgrywa tu bardzo ważną rolę, ponieważ sprzeciw od nakazu zapłaty można wnieść w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty. Warto mieć na uwadze fakt, że sprzeciw wniesiony po upływie tego czasu zostanie odrzucony przez sąd. Wyjątkiem jest wystąpienie jednego z trzech warunków, które mogą przywrócić termin. Dotyczy to sytuacji, w których:

  • strona nie zgłosiła twierdzeń i dowodów w sprzeciwie bez swojej winy,
  • uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu,
  • występują inne wyjątkowe okoliczności.
Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi