Aktualności

2021-07-26

Wypowiedzenie zmieniające – na czym polega i jakie niesie za sobą konsekwencje?

W trakcie trwania stosunku pracy różne czynniki mogą spowodować konieczność zmiany warunków pracy czy płacy, wynikających z łączącej pracownika z pracodawcą umowy o pracę. Zmiany te mogą spowodować polepszenie bądź odwrotnie – pogorszenie warunków pracy lub płacy pracownika i mogą zostać dokonane w drodze porozumienia zmieniającego, bądź kiedy pracownik nie wyrazi na nie zgody –…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi