Aktualności

2021-03-09

Przedawniony dług z tytułu niespłaconej umowy pożyczki nie stanowi przychodu po stronie pożyczkobiorcy podlegającego opodatkowaniu

Problem ze spłatą zaciągniętej pożyczki czy kredytu może spotkać każdego z nas. Nie są rzadkością sytuacje, w których wierzyciele np. banki na skutek niespłacania długu przez pożyczkobiorcę, decydują się na sprzedaż przysługującej im wierzytelności firmom windykacyjnym, które z kolei występują przeciwko dłużnikowi z powództwem o zapłatę, domagając się spłaty zobowiązania niejednokrotnie dopiero po wielu latach…
2021-03-09

Pobieranie przez banki i firmy pożyczkowe odsetek od kosztów kredytu – czy jest zgodne z prawem?

Zawierając umowę pożyczki czy umowę kredytu często możemy spotkać się z mnogością dodatkowych opłat zastrzeżonych w umowie pod nazwą prowizji, opłaty przygotowawczej, opłaty operacyjnej czy ubezpieczenia. Poza dodatkowymi opłatami, obliczając kwotę, jaką będziemy musieli zwrócić tytułem spłaty zaciągniętej pożyczki czy kredytu, należy brać pod uwagę także odsetki, do których pobierania uprawniony jest pożyczkodawca (kredytodawca). Odsetki…
2021-03-04

Jak sprawdzić zadłużenie w BIG?

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest to instytucja, która gromadzi, przechowuje, a także udostępnia informacje o tym, jak osoby fizyczne i podmioty gospodarcze realizują swoje zobowiązania kredytowe, a także pozakredytowe. Informacje do BIG trafiają od podmiotów, które mają zawartą z nim umowę. Jak sprawdzić zadłużenie w BIG? Odpowiadamy! BIG – jak sprawdzić zadłużenie? By sprawdzić…
2021-02-24

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne. Jego najważniejszym celem jest gromadzenie informacji dotyczących historii kredytowej. Są one udostępniane bankom, które na ich podstawie decydują, czy udzielenie kredytu danej osobie jest możliwe oraz czy nie wiąże się to z żadnym ryzykiem. Jak sprawdzić swoje zadłużenie w…
2021-02-22

DODATEK COVIDOWY DLA MEDYKÓW

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK COVIDOWY I DLACZEGO DYREKTORZY SZPITALI WCIĄŻ NIE WYPŁACAJĄ GO WSZYSTKIM UPRAWNIONYM? Od 29 listopada 2020 r. zgodnie z art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz tym, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych skierowanym do pracy przy…
2021-02-11

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Kilka uwag o tym jak skutecznie i bez opłat sądowych dochodzić swoich praw w sądzie Zgodnie z art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo do obrony swoich praw i rozpatrzenia swojej sprawy przez sąd. Jednak koszty, jakie się z tym wiążą często znacznie utrudniają nam dochodzenie swoich praw. Jeżeli chcemy rozpocząć sprawę cywilną i…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi