Aktualności

/ Czym się różni kredyt hipoteczny od mieszkaniowego?

Czym się różni kredyt hipoteczny od mieszkaniowego?
2023-02-17

Kredyt hipoteczny i mieszkaniowy to dwie popularne opcje finansowania zakupu nieruchomości. W obu przypadkach pożyczkodawca udziela pożyczki, która jest zabezpieczona na nieruchomości, jednakże w zależności od rodzaju kredytu, istnieją pewne istotne różnice. Dowiedz się, czym różni się kredyt hipoteczny od kredytu mieszkaniowego oraz jakie są cechy charakterystyczne każdej z tych opcji finansowania. Zapraszamy do lektury!

Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy

Pojęcia kredytu hipotecznego i kredytu mieszkaniowego bardzo często używane są zamiennie, ponieważ mają bardzo wiele cech wspólnych. W związku z tym banki, chcąc w jak najprostszy sposób opisać klientom przedstawienie produktu, nazywają kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup mieszkania kredytem mieszkaniowym.

Należy mieć jednak świadomość, że kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy są to dwa różne instrumenty finansowe. Kredyt hipoteczny może być bowiem nie tylko kredytem mieszkaniowym, zaś kredyt mieszkaniowy zawsze jest kredytem hipotecznym.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowy kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką ustanowioną na rzecz udzielającego kredytu banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Zabezpieczenie to ustanawiane jest na wypadek, gdyby kredytobiorca stał się niewypłacalny. Wówczas bank przejmuje nieruchomość w ramach rekompensaty i tym samym kredyt spłacony jest środkami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości. Funkcjonuje ono do momentu całkowitej spłaty kredytu i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Kredyt hipoteczny najczęściej udzielany jest na zakup lub budowę nieruchomości. Co ważne, kredyt hipoteczny to każdy kredyt, w którym dochodzi do ustanowienia hipoteki na nieruchomości, nawet jeśli środki mają zostać przeznaczone na inny cel niż zakup czy remont nieruchomości. Kredytobiorca może zaciągnąć taki kredyt w walucie krajowej lub zagranicznej oferowanej przez bank.

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy udzielany jest w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy na budowę domu jednorodzinnego lub nabycie: prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania).

Kredyt mieszkaniowy zawsze jest kredytem hipotecznym. Banki nie udzielają bowiem tego typu kredytów bez wpisu na hipotece, gdyż byłoby to dla nich zbyt duże ryzyko – ma to związek z tym, że są to kredyty udzielane na bardzo wysokie kwoty, nierzadko na 25, a nawet 30 lat. Stąd też dążą do tego, by w księdze wieczystej nieruchomości wpisać hipotekę, a jeśli w momencie udzielania kredytu nie ma jeszcze księgi wieczystej, wówczas na początku kredyt jest ubezpieczony lub obarczony wyższą marżą do momentu wybudowania domu lub mieszkania, założenia księgi wieczystej i dokonania wpisu na hipotekę.

Rodzaje kredytu hipotecznego

  • Kredyt mieszkaniowy (pisaliśmy o nim więcej powyżej)
  • Kredyt budowlano-hipoteczny – udzielany na budowę domu lub zakup działki pod budowę domu
  • Kredyt konsolidacyjny – stanowi połącznie kilku zobowiązań finansowych, ale nie muszą to być wyłącznie kredyty hipoteczne
  • Kredyt refinansowy – przeznaczony dla kredytobiorców chcących skonsolidować kredyty, aby obniżyć koszty. Jest on często wybierany przez osoby, które mają kredyt hipoteczny we frankach. Takie rozwiązanie może być rodzajem pomocy frankowiczom
  • Pożyczka hipoteczna – udzielana jest na dowolny cel, ale zawsze musi być zabezpieczona hipoteką

Kredyt hipoteczny a mieszkaniowy – różnice i podobieństwa

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy kredytem hipotecznym a mieszkaniowym, są nimi cel oraz zakres definicji. Podczas gdy kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony jedynie na zakup domu lub mieszkania czy też garażu, kredyt hipoteczny daje znacznie większe możliwości. Pozwala bowiem na sfinansowanie zakupu działki czy też zrealizowanie remontu mieszkania. To wszystko dlatego, że definicja kredytu hipotecznego jest szersza, a kredyt mieszkaniowy jest tylko jednym z rodzajów kredytu hipotecznego.

Jeśli zaś chodzi o podobieństwa, jest ich znacznie więcej. Przede wszystkim w obu przypadkach wymagany jest wkład własny. W przypadku jednego i drugiego kredytu kredytobiorca ma także obowiązek do spłacania comiesięcznych rat. Co więcej, zarówno w kredycie hipotecznym, jak i kredycie mieszkaniowym oprocentowanie może być podobne. Zależy to od oferty banku, nie zaś od rodzaju kredytu. Podobnie jest ze zdolnością kredytową. Jest ona wyliczana jednakowo dla obu rodzajów kredytu. Ponadto w procesie przyznawania jednego, jak również drugiego kredytu wartość nieruchomości szacowana jest przez rzeczoznawcę.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi