Aktualności

/ Gdzie sprawdzić zadłużenie działki?

Gdzie sprawdzić zadłużenie działki?
2021-06-04

Kupno działki wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, stąd też warto się do niego dobrze przygotować. By ta inwestycja nie była obarczona żadnym ryzykiem, musisz wcześniej sprawdzić, czy działka nie jest zadłużona. Pomoże Ci to uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Jak i gdzie sprawdzić zadłużenie działki? Podpowiadamy!

Jak sprawdzić zadłużenie działki?

Rozpocznij od sprawdzenia księgi wieczystej, czyli dokumentu, który określa stan prawny nieruchomości. Musisz wiedzieć, że księgi wieczyste są jawne, dlatego sprzedający działkę musi podzielić się z Tobą wszelkimi zapisami, które są w księdze zawarte, jeśli tylko go o to poprosisz. Tak naprawdę wystarczy Ci tylko jej numer, ponieważ dzięki niemu odnajdziesz księgę wieczystą w Internecie, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Elektroniczne Księgi Wieczyste znajdziesz pod adresem: ekw.ms.gov.pl.

Co zawierają poszczególne działy w księdze wieczystej?

Otóż dział I zawiera informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, czyli jej położenia, powierzchni, numeru obrębu ewidencyjnego, a także działki ewidencyjnej. Oprócz tego obejmuje wpisy praw związanych z jej własnością ustanowione na korzyść tej nieruchomości.

W dziale II znajdziesz wpisy dotyczące własności oraz użytkowania wieczystego, a więc dane właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, wieczystego współużytkownika, a także wysokość ich udziałów lub rodzaj wspólności.

Dział III obejmuje wpisy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi obciążającymi nieruchomość, z wyjątkiem hipotek; wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz wpisy praw osobistych i roszczeń.

Natomiast w dziale IV znajdują się wpisy dotyczące hipotek, czyli obciążeń nieruchomości, które zabezpieczają określone wierzytelności pieniężne. Widnieją tu również zapisy dotyczące kwoty hipoteki i waluty, w jakiej jest wyrażona, terminu zapłaty wierzytelności i wierzyciela, na rzecz którego hipotekę ustanowiono.

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przed zakupem działki, oprócz sprawdzenia księgi wieczystej, zapoznaj się również z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dowiesz się z niego, na jakie cele przeznaczona jest nabywana przez Ciebie działka, a także sąsiednie grunty. Gdzie znaleźć takie informacje? Najlepiej w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia działki. Z uzyskanych danych może bowiem wyniknąć, że dla działki, którą planujesz zakupić, gmina nie ma opracowanego planu miejscowego. Stąd też, jeśli zechcesz zbudować na niej dom, wcześniej będzie czekał Cię cały proces związany z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Zachęcamy Cię także do zapoznania się z jednym z naszych poprzednich wpisów, z którego dowiesz się, jak sprawdzić zadłużenie w BIG. Pamiętaj, że w BIG przedsiębiorca może sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę, a także konsumenta. Natomiast konsument może sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę. Ta wiedza może okazać się przydatna także w przypadku zakupu działki.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi