Aktualności

/ Jak sprawdzić zaległy abonament RTV?

Jak sprawdzić zaległy abonament RTV?
2021-08-30

Czy wiesz, że każdy, kto posiada w swoim gospodarstwie domowym odbiornik radiowo-telewizyjny, ma obowiązek zarejestrowania go w ciągu 14 dni od momentu nabycia oraz regularnego opłacania abonamentu RTV? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy masz zaległości w płatnościach za abonament RTV, możesz to bardzo łatwo sprawdzić, nawet bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić? Podpowiadamy!

Abonament RTV – jak sprawdzić zaległości?

Jeśli chcesz sprawdzić zaległości w opłatach za abonament RTV, możesz skontaktować się z Pocztą Polską za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer: +48 438 420 606. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób na to, by dowiedzieć się, jaką kwotę musisz opłacić. Pamiętaj jednak, że infolinia działa wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-20:00. Drugim rozwiązaniem jest wysłanie zapytania drogą mailową na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl. Trzecia opcja to wysłanie listu na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Jak zapłacić zaległy abonament RTV?

Każdy, kto posiada telewizor czy radio, bez względu na to, czy korzysta z niego czy też nie, ma obowiązek płacenia abonamentu RTV. Ma także obowiązek zarejestrowania odbiornika w ciągu 14 dni od zakupu. Nie jest to związane z opłatami za telewizję kablową czy satelitarną. Jest to zupełnie inna opłata.

W przypadku, gdy zmieniasz miejsce zamieszkania lub rezygnujesz z posiadania odbiornika radiowego bądź telewizyjnego, koniecznie zgłoś ten fakt w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Internetu. W przeciwnym razie opłaty będą nadal naliczane.

By zapłacić zaległy abonament RTV, musisz posiadać 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta, który został Ci nadany podczas rejestracji odbiornika. Jeśli nie znasz numeru rachunku bankowego, możesz ustalić go w dowolnej placówce Poczty Polskiej, a także na stronie internetowej Poczty Polskiej, podając ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny abonenta.

Możliwe jest także ustalenie numeru drogą:

 • telefoniczną, dzwoniąc pod numer: +48 438 420 606,
 • mailową, pisząc na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl,
 • korespondencyjną, pisząc na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Kiedy przedawnia się dług za abonament RTV?

Przeterminowanie długu za abonament RTV następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, jeśli nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Abonament RTV – kto nie musi za niego płacić?

Z płacenia abonamentu RTV zwolnione są osoby, które:

 • posiadają orzeczenie stwierdzające I grupę inwalidzką,
 • są bezrobotne,
 • ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, nie przekraczające 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • ukończyły 75 lat,
 • posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
 • otrzymują świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • pobierają rentę socjalną z ZUS-u,
 • są niesłyszące i u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • mają prawo do pobierania świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej,
 • posiadają prawo do zasiłku bądź świadczenia przedemerytalnego,
 • otrzymują zasiłek dla opiekuna.
Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi