Aktualności

/ Kiedy następuje przeterminowanie długu?

Kiedy następuje przeterminowanie długu?
2021-02-04

Moment przeterminowania długu zależy przede wszystkim od rodzaju zadłużenia. Nie ma bowiem jednego terminu, który można przyjąć dla każdego zadłużenia. W tym artykule postanowiliśmy podjąć temat czterech kategorii zadłużeń, czyli przeterminowania długu bankowego, u komornika, telekomunikacyjnego oraz w ZUS. Dowiedz się, kiedy można uchylić się od spełnienia roszczenia w tych przypadkach. Zapraszamy do lektury!

Przeterminowanie długu bankowego

Przeterminowanie długu bankowego następuje po 3 latach. Dotyczy to zarówno dłużników będących przedsiębiorcami, jak i osobami fizycznymi. Warto mieć na uwadze fakt, że termin ten dotyczy sytuacji, w której kredytu czy pożyczki udzieliła instytucja finansowa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Przedawnienie długu wobec banku różni się jednak od sytuacji, w której kredytu lub pożyczki udziela osoba fizyczna. Wtedy przeterminowanie długu następuje po 6 latach.

Przeterminowanie długu komornika

Według najnowszych przepisów przeterminowanie długu u komornika następuje po 6 latach. Chodzi o zadłużenie, które zostało zatwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty. Należy pamiętać, że w momencie, gdy komornik rozpocząłby w międzyczasie ponownie postępowanie egzekucyjne bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu i zaczyna na nowo biec dopiero po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Do przedawnienia długu u komornika, dochodzi nie często, zwłaszcza jeśli wierzyciel jest zdeterminowany w zakresie odzyskania długu i w krótkich ostępach czasu kieruje sprawę do komornika, co powoduje „przerwę” w terminie przedawnienia. Warto jednak, zawsze przeanalizować czy nie doszło do przedawnienia całości należności objętej nakazem zapłaty lub wyrokiem sądowym albo chociaż części należności, np. w zakresie odsetek, które – jako należności uboczne – przedawniają się w terminie krótszym niż należność główna.

Przeterminowanie długu telekomunikacyjnego

Przeterminowanie długu telekomunikacyjnego – czy jest ono możliwe? Owszem. Kiedy dług się przedawani? Jak wskazują przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym, roszczenia operatora, jak i firmy windykacyjnej czy każdego dalszego wierzyciela z rachunku telefonicznego, jak i inne związane z umową z operatorem, przedawniają się wraz z upływem 3 lat od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Przeterminowanie długu w ZUS

Co natomiast z przeterminowaniem długu w ZUS? Otóż należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od momentu, w którym stały się wymagalne (dzień, w którym składki powinny być uiszczone przez płatnika). Mówi o tym art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto jednak pamiętać, że są to stosunkowo nowe przepisy, a według poprzednich okres przedawnienia następował po 10 latach, dlatego też, jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to okres przedawnienia 5 lat zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi