Aktualności

/ Przedawnienie długu – kiedy i jak dług się przedawnia?

Przedawnienie długu – kiedy i jak dług się przedawnia?
2020-06-24

Przedawnienie długu to pojęcie bardzo obszerne, o którym dzisiaj postaramy się napisać w najistotniejszych słowach. Przede wszystkim warto pamiętać, że przedawnienie długu jest to możliwość uchylenia się od spłaty roszczenia po upływie określonego w prawie terminu. Bez wątpienia rozwiązanie to jest korzystne dla dłużnika, ale niekoniecznie dla wierzyciela. Dowiedz się najważniejszych informacji na temat przedawnienia długu. Zapraszamy do lektury!

Jak udowodnić przedawnienie długu?

Należy zacząć od tego, że przedawnienie długu regulowane jest przez kodeks cywilny, stąd wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przedawnienia roszczeń znajdziesz właśnie tam. Pierwszym krokiem, jaki możesz poczynić jest skierowanie pisma do windykacji, w którym poinformujesz o przedawnieniu długu. Może się oczywiście zdarzyć, że firma windykacyjna nie wystosuje żadnej odpowiedzi. W takim wypadku kolejnym rozwiązaniem jest wkroczenie na drogę sądową w celu udowodnienia faktu przedawnienia roszczeń.

Jak napisać pismo o przedawnienie długu?

By wystosować pismo o przedawnienie długu musisz mieć pewność, że faktycznie upłynął czas określony w kodeksie cywilnym, który uprawnia Cię do możliwości uniknięcia konieczności spłacania zobowiązań. Ustawa podaje dwa główne terminy. Pierwszy z nich to 6 lat i dotyczy wszelkich roszczeń majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu albo nakazem zapłaty. Drugi to 3 lata i dotyczy roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych.

Pismo o przedawnienie długu jest pismem prawniczym. Choć oczywiście w Internecie znajdziesz mnóstwo wzorów takich wniosków, każdy błąd przy jego wypełnianiu będzie działał na Twoją niekorzyść. Dobrym rozwiązaniem będzie więc skorzystanie ze wsparcia prawnika, który oferuje pomoc dla zadłużonych. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że znajdą się w nim wszystkie niezbędne informacje.

Jak złożyć wniosek o przedawnienie długu?

Wniosek o przedawnienie długu w języku prawniczym funkcjonuje jako podniesienie zarzutu przedawnienia czy też sprzeciw wobec nakazu zapłaty. Jak wspominaliśmy powyżej, składa się go w formie pisemnej do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeśli zatem masz pewność, że Twój dług się przedawnił, w ciągu 14 dni od daty otrzymania nakazu zapłaty możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym podniesiesz zarzut przedawnienia. Przede wszystkim powinny znaleźć się w nim dane stron oraz opis sprawy. Co więcej, musi zostać wskazane, w stosunku do jakiego roszczenia podnosisz zarzut przedawnienia, a także należy przedstawić pogłębioną argumentację prawną, która jednoznacznie wskaże, że doszło do przedawnienia długu. Może to być konkretna data, np. zawarcia umowy czy złożenia wypowiedzenia itp.

Kiedy mija przedawnienie długu?

Termin przedawnienia długu może być różny – wszystko zależy od rodzaju zobowiązań, a ocena przedawnienia roszczenia wymaga zazwyczaj pogłębionej analizy prawnej dokumentacji przedstawionej przez Klienta. Poniżej podajemy kilka przykładowych sytuacji, kiedy dług się przedawnia:

 • mandat – 1 rok,
 • roszczenia z tytułu umowy przewodu i przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok,
 • roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej przez klienta faktury – 2 lata,
 • roszczenia dostawcy z tytułu dokonanej dostawy – 2 lata,
 • roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata,
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata,
 • debet na koncie (roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego) – 2 lata,
 • usługi telekomunikacyjne – 2 lata,
 • należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – 3 lata,
 • należności z tytułu kary umownej przewidzianej w umowie między kontrahentami – 3 lata,
 • roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata,
 • roszczenia z tytułu umowy kredytu lub pożyczki – 3 lata,
 • roszczenia z tytułu umowy ubezpieczeniowej – 3 lata,
 • niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka czy przedpłata – 3 lata,
 • zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata,
 • zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata,
 • zobowiązanie podatkowe – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznania spraw danego rodzaju – 6 lat.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi