Aktualności

/ Nieuzasadnione mnożenie opłat z tytułu refinansowania pożyczki – wygrana z Gwarant24

Nieuzasadnione mnożenie opłat z tytułu refinansowania pożyczki – wygrana z Gwarant24
2021-12-30

Szybka Gotówka, Centrum Rozwiązań Kredytowych oraz Gwarant24 – trzy firmy pożyczkowe, które za pośrednictwem portalu Szybkagotowka.pl udzielają krótkoterminowych pożyczek na okres od 1 do 30 dni, pobierając za udzielenie pożyczki – oprócz odsetek – również wysokie opłaty i prowizje. Jeżeli po udzieleniu pożyczki okazuje się, że pożyczkobiorca ma problemy ze spłatą zobowiązania w pierwotnym terminie, wskazane firmy pożyczkowe udzielają naprzemiennie pożyczkobiorcy pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje. Niekiedy zadłużenie refinansowane jest wielokrotnie, co wiąże się każdorazowo z pobieraniem przez każdą z tych firm sporej prowizji. W efekcie kwota, którą konsument pierwotnie pożyczył potrafi nawet kilkukrotnie wzrosnąć, skutkując pogłębianiem się spirali zadłużenia. Tego typu działania firm pożyczkowych są niezgodne z prawem, pożyczkodawcy poprzez kolejne refinansowania mają bowiem na celu obejście przepisów gwarantujących ochronę konsumenta przed pętlą pogłębiającego się w krótkim czasie zadłużenia.

Konsumenci wobec bezprawnych działań pożyczkodawców nie pozostają jednak bezbronni, mając realne szanse nie tylko na skuteczną obronę przed roszczeniami firm pożyczkowych ale również na odzyskanie pieniędzy, które poświęcili na spłatę zadłużenia z tytułu refinansowań chwilówek, o czym przekonała się Klientka Naszej Kancelarii.

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Automatyczne refinansowanie pożyczki
  2. Próba obejścia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Automatyczne refinansowanie pożyczki

Do Naszej Kancelarii zgłosiła się osoba, która skorzystała z oferty firmy Szybka Gotówka, pierwotnie pożyczając w grudniu 2017 r. kwotę 5 850,00 zł na okres trzydziestu dni. Z samego tylko faktu udzielenia pożyczki Szybka Gotówka pobrała wówczas prowizję w niemal maksymalnej dopuszczalnej przepisami wysokości. Sytuacja finansowa pożyczkobiorczyni nie pozwoliła jej jednak spłacić zadłużenia w pierwotnym terminie, w związku z czym zdecydowała się na uiszczenie prowizji, której wpłata była warunkiem koniecznym do uzyskania refinansowania zadłużenia w innej firmie pożyczkowej wskazanej przez Szybka Gotówka, którą był Gwarant24 lub Centrum Rozwiązań Kredytowych.

W ten sposób pierwotna pożyczka z grudnia 2017 r., udzielona przez Szybka Gotówka Sp. z o.o., była refinansowana aż 11 razy, 5 razy przez Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp. z o.o., 5 razy przez Szybka Gotówka Sp. z o.o. oraz raz przez Gwarant24. Każde z tych refinansowań wiązało się z koniecznością uiszczenia przez pożyczkobiorczynię opłaty prowizyjnej, której wpłata miała oznaczać, że wyraża ona zgodę na kolejne refinansowanie. W przypadku ostatniego refinansowania, którego miała dokonać w październiku 2018 r. firma Gwarant24 sytuacja wyglądała jednak inaczej – firma ta dokonała refinansowania zadłużenia pożyczkobiorczyni niejako automatycznie, bez jej wyraźnej zgody, nie składała ona bowiem wniosku o refinansowanie czy też nie dokonała wpłaty opłaty prowizyjnej z tego tytułu.

Nie zgadzając się z automatycznym refinansowaniem pożyczki przez Gwarant24, pożyczkobiorczyni początkowo zaniechała dokonywania jakichkolwiek wpłat na rzecz Gwarant24, wówczas firma pożyczkowa rozpoczęła agresywną windykację, strasząc nie tylko postępowaniem egzekucyjnym ale także wszczęciem postępowania karnego. Czując się nieustannie zastraszanym i nagabywanym, klientka ostatecznie dokonała spłaty pożyczki w wysokości ponad 18 tyś. zł na rzecz Gwarant24 (pierwotnie pożyczając 5 850,00 zł !). Czując jednak, że spotkała się z dużą niesprawiedliwością ze strony firmy pożyczkowej, która automatycznie, bez jej zgody oraz woli refinansowania, postanowiła refinansować zadłużenie, naliczając przy tym po raz kolejny ogromną prowizję, Klientka postanowiła odzyskać swoje pieniądze.

Próba obejścia przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Powództwo wniesione przez Naszą Kancelarię w imieniu klientki zainicjowało postępowanie zakończone korzystnym dla pożyczkobiorczyni wyrokiem, którym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zasądził od Gwarant24 na rzecz naszej klientki 18 400,39 zł, a więc całą kwotę, jaką uiściła wcześniej na rzecz Gwarant24 tytułem spłaty umowy zawartej w wyniku automatycznego refinansowania. Zastrzeżenia Sądu w rozpoznawanej sprawie wzbudziły przede wszystkim zbyt wysokie opłaty pobierane przez firmę pożyczkową oraz automatyczne refinansowanie chwilówek w przypadku braku spłaty w terminie.

Zapisy umowy pożyczki dotyczące automatycznego refinansowania niespłaconej terminowo pożyczki wyłącznie na podstawie zaznaczenia przez konsumenta właściwego pola w formularzu internetowym podczas składania wniosku o udzielenie pierwotnej pożyczki słusznie wzbudziły wątpliwości Sądu I instancji, który zakwestionował prawną dopuszczalność schematu pożyczki refinansującej, której wysokość w momencie, kiedy konsument miałaby zaznaczyć opcję „check-box” nie jest znana. Co więcej taka praktyka jest zupełnie sprzeczna z interesami konsumentów, którzy zostają wprowadzeni w błąd co do tego, iż w przypadku braku spłaty, bez ich zgody, zostanie zaciągnięta w ich imieniu kolejna pożyczka, na spłatę poprzedniej, a kolejny podmiot naliczy stosowne wysokie opłaty. Takie postanowienia stanowią nic innego jak obejście przepisów o odsetkach maksymalnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i przepisów regulujących wysokość tzw. kosztów pozaodsetkowych zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim pozaodsetkowe koszty pożyczki maksymalnie mogą wynieść 25% pożyczonej kwoty plus 30% za każdy rok kredytowania, jednak nie więcej niż 100% kredytu. Do tych kosztów wliczają się również opłaty pobierane przez pożyczkodawców z tytułu refinansowania. Ponadto, jeśli przedsiębiorca udziela danej osobie kolejnej pożyczki lub pożyczek na spłatę poprzedniej w okresie 120 dni od daty wypłaty pierwszej pożyczki, to musi uwzględnić w limicie kosztów pozaodsetkowych sumę opłat pobieranych od wszystkich pożyczek w tym czasie. Naprzemienne refinansowanie niespłaconych pożyczek przez spółki działające na portalu Szybkagotowka.pl, zawierając jedynie pozór legalności, ostatecznie uznać należy za sprzeczne z intencją ustawy, która miała ograniczać możliwość rolowania kredytu.

Powyższe doprowadziło Sąd I instancji do uznania, że gdyby nie groźby i naciski pod adresem naszej klientki kierowane przez Gwarant24, klientka nigdy nie dokonałaby spłaty umowy, do zawarcia której doszło w wyniku automatycznego refinansowania, ponieważ nie składała wniosku dotyczącego udzielenia jej pożyczki refinansującej, a tym samym wiedziała, że nie posiadania zobowiązań wobec Gwarant24 i nie jest tej firmie pożyczkowej nic dłużna.

Powyżej zaprezentowane działania Gwarant24, Centrum Rozwiązań Kredytowych oraz Szybka Gotówka, mające na celu rolowanie zadłużenia pożyczkobiorców, zostały dostrzeżone również przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postawił wskazanym pożyczkodawcom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Zaangażowanie, profesjonalizm oraz doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw mających na celu obronę i dochodzenie praw przysługujących konsumentom w stosunkach z firmami pożyczkowymi zaowocowały odzyskaniem pieniędzy przez naszą klientkę.

Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji i nie wiesz jak wyjść ze spirali zadłużenia czy też jeżeli spłaciłeś umowę, poprzez zawarcie której pożyczkodawca nałożył na Ciebie obowiązek spłaty wygórowanych opłat i prowizji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która specjalizuje się w obronie praw konsumenta w procesach wytaczanych przez nieuczciwych pożyczkodawców oraz w dochodzeniu od firm pożyczkowych kwot niesłusznie przez nich pobranych tytułem dodatkowych opłat związanych z udzieleniem pożyczki, przedłużeniem terminu spłaty czy refinansowaniem zadłużenia, zastrzeżonych w rażąco wygórowanej wysokości.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi