Aktualności

/ Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu?
2023-09-18

W przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku każda osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne, może oczekiwać otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. Niestety zdarza się, że w niektórych przypadkach firmy ubezpieczeniowe wypłacają niewystarczające odszkodowanie. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak napisać odwołanie? Odpowiadamy!


Spis treści:

  1. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu
  2. Niestety, zaniżone odszkodowania to powszechna praktyka – co mówi orzecznictwo sądowe?
  3. Decyzja o napisaniu odwołania – jakie korzyści?
  4. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu
  5. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zdrowotnego?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli uważasz, że otrzymane odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest niewspółmierne do rzeczywistych kosztów i cierpień, masz pełne prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. W takim przypadku Twoja sprawa będzie poddana ponownej ocenie. Zanim jednak przystąpisz do pisania odwołania, dobrą praktyką jest zasięgnięcie dodatkowych informacji, konsultacji z prawnikiem oraz dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest dobrze uzasadnione i nie zostanie odrzucone jako bezpodstawne.

Niestety, zaniżone odszkodowania to powszechna praktyka – co mówi orzecznictwo sądowe?

Zgodnie z dostępnymi danymi i orzecznictwem sądowym, zaniżony uszczerbek na zdrowiu jest niestety częstym zjawiskiem w sprawach odszkodowawczych. Wielu osobom, które zdecydowały się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, udało się uzyskać znacząco wyższe odszkodowanie. Dlatego, jeżeli masz wątpliwości co do wysokości otrzymanego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zdecydowanie warto rozważyć złożenie odwołania. W niektórych przypadkach różnica między pierwotnie zaproponowaną a ostateczną kwotą odszkodowania może być nawet kilkukrotna.

Decyzja o napisaniu odwołania – jakie korzyści?

Podjęcie decyzji o napisaniu odwołania może wydawać się krokiem trudnym i czasochłonnym, ale w rzeczywistości jest to działanie, które może przynieść znaczące korzyści. Możesz nie tylko uzyskać wyższe odszkodowanie, ale również zmusić towarzystwo ubezpieczeniowe do ponownego zbadania Twojego przypadku i uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogły zostać pominięte lub zbagatelizowane w pierwszej instancji. Dlatego, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności otrzymanego odszkodowania, nie wahaj się złożyć odwołania.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – uszczerbek na zdrowiu

Chociaż odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu nie musi ściśle opierać się na jednym, uniwersalnym wzorze, istnieją pewne elementy, które zdecydowanie powinny znaleźć się w takim dokumencie. Oto one:

  • Dane poszkodowanego: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
  • Dane towarzystwa ubezpieczeniowego: Nazwa firmy, adres, oraz jeżeli to możliwe, dane osoby, która zajmowała się Twoją sprawą.
  • Numer szkody: Jest to numer, pod którym zarejestrowano Twoją sprawę w towarzystwie ubezpieczeniowym.
  • Opis urazu: Krótki, ale dokładny opis wypadku oraz wynikającego z niego uszczerbku na zdrowiu.
  • Uzasadnienie: To najważniejsza część odwołania. W tym miejscu powinieneś szczegółowo opisać, dlaczego uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest niewystarczające.

W kontekście uszczerbku na zdrowiu, uzasadnienie powinno być skonstruowane jako formalny wniosek o ponowne przeprowadzenie badań przez komisję lekarską. W odwołaniu warto wskazać, że ustalony przez ubezpieczyciela stopień uszczerbku na zdrowiu jest zaniżony, a następnie złożyć wniosek o jego ponowną ocenę przez komisję lekarską. Nie zapomnij również o tym, że podczas badania komisji lekarskiej, precyzja i kompletność przekazanych informacji są kluczowe, ponieważ to one będą podstawą do ustalenia późniejszej kwoty odszkodowania.

Wzór odwołania może również zawierać dodatkowe elementy, takie jak załączniki w postaci dokumentacji medycznej, opinii biegłych czy też innych dowodów, które mogą wesprzeć Twoje argumenty. Na koniec, w odwołaniu warto również wskazać spodziewaną wysokość odszkodowania, choć nie jest to element obowiązkowy.

Pamiętaj, że odwołanie powinno być złożone w określonym przez ubezpieczyciela terminie, więc nie zwlekaj z jego przygotowaniem i wysłaniem. Warto również zatrzymać dla siebie kopię odwołania oraz wszystkich załączników.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zdrowotnego?

Jeżeli jesteś niezadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, masz możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela zdrowotnego. Warto pamiętać, że ubezpieczyciele podejmują swoje decyzje głównie na podstawie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji medycznej. Niestety, praktyka pokazuje, że często kwoty odszkodowania są zaniżone i nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu poniesionych krzywd i wydatków na leczenie.

Po złożeniu odwołania, zaleca się śledzenie postępów w jego rozpatrywaniu. Możesz być również poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy udział w dodatkowych badaniach medycznych. Dlatego warto być przygotowanym i zorganizowanym, aby proces odwoławczy przebiegł jak najsprawniej.

Pamiętaj, że odwołanie to Twoje prawo, ale również i obowiązek, jeżeli chcesz, aby Twoja sprawa została rozpatrzona sprawiedliwie. Nie zaniedbuj tego kroku, jeżeli masz wątpliwości co do decyzji ubezpieczyciela.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi