Aktualności

/ Pomoc w walce z komornikiem

Pomoc w walce z komornikiem
2020-10-26

Wszczęcie czynności przez komornika nie oznacza, że nie ma już odwrotu i nadziei na wyjście z długów. Wciąż istnieje szansa, by odzyskać płynność finansową, jednak niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań, które ochronią Cię przed egzekucją. Jeśli szukasz pomocy w walce z komornikiem, zachęcamy Cię do lektury poniższego artykułu. Znajdziesz w nim kilka przykładów tego, jak radzić sobie w takiej sytuacji.

W jaki sposób pozbyć się komornika?

Pamiętaj o tym, że nieznajomość prawa działa na Twoją niekorzyść, dlatego jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie uporać się ze swoją trudną sytuacją finansową, szukaj wsparcia u doświadczonego prawnika, który nie tylko odpowie na nurtujące Cię pytania, ale także udzieli czynnego wsparcia w walce z komornikiem. Ponieważ wydostanie się z zadłużenia jest niełatwym zadaniem, fachowa pomoc jest tu naprawdę wskazana.

Gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy komornik zajął Twoje konto, nieruchomość czy auto? Najlepszym pomysłem będzie skierowanie swoich kroków do kancelarii antywindykacyjnej, która specjalizuje się w rozwiązywaniu tego typu problemów. Otrzymasz tam kompleksową opiekę prawną, w tym propozycję najkorzystniejszej formy wyjścia z kryzysu finansowego. Kancelaria zapewni Ci także reprezentację w rozmowach z komornikiem, jak i wierzycielami.

Czy można zawiesić lub umorzyć postępowanie egzekucyjne?

Jednym z rozwiązań, jakie można zastosować w przypadku postępowania egzekucyjnego, jest zawieszenie lub umorzenie go. Musisz jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z likwidacją zadłużenia, ale daje gwarancję, że komornik nie będzie mógł przeprowadzać dalszych czynności egzekucyjnych. Kiedy można zawiesić postępowanie? Na przykład wtedy, gdy zmienisz miejsce zamieszkania lub wierzyciel wskaże nieprawidłowy adres, na który zostanie dostarczone zawiadomienie o postępowaniu. Daje to podstawę do wstrzymania postępowania, gdyż nie miałeś możliwości odwołania się.

Pomoc z komornikiem a upadłość konsumencka

W walce z komornikiem może także pomóc ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sprawi ono, że postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z mocy prawa, z uwagi na niemożność zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Prowadzi to do zakończenia egzekucji, jednak nie powoduje, że zadłużenie znika. Pamiętaj, że w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z przepisami nowelizującymi Prawo upadłościowe, które weszły w życie 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe również w sytuacji, gdy sam spowodowałeś własną niewypłacalność lub umyślnie zwiększyłeś jej stopień, a także gdy doprowadziłeś do stanu niewypłacalności bądź zwiększyłeś jego rozmiar wskutek rażącego niedbalstwa. Trzeba mieć również na uwadze, że warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które doprowadziły do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa są mniej korzystne niż dla osób u których niewypłacalność powstała z przyczyn niezawinionych ( np. utrata pracy z powodu sytuacji związanej z epidemią, utrata dochodu spowodowana ciężką chorobą). W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. Z kolei, u której niewypłacalność powstała z przyczyn niezawinionych, plan spłaty nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż trzydzieści sześć miesięcy. Po jego wykonaniu, zobowiązania zostają w całości umorzone.

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej?

Nie zapominaj o tym, że istnieją pewne świadczenia, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Należy do nich przede wszystkim kwota najniższego krajowego wynagrodzenia. Choć warto mieć na uwadze fakt, że nie dotyczy to dłużników alimentacyjnych. Oprócz tego są to świadczenia oraz zasiłki przyznawane jako pomoc od państwa, własności dłużnika niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej oraz alimenty.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi