Aktualności

/ Przedawnienie nakazu zapłaty – co to jest?

Przedawnienie nakazu zapłaty – co to jest?
2020-11-04

W dzisiejszym wpisie chcemy wyjaśnić czym jest przedawnienie nakazu zapłaty i jakie są przesłanki, aby móc ubiegać się o stwierdzenie przedawnienia. Dowiecie się także, czym jest sam nakaz zapłaty i jak przedłużyć termin ewentualnej spłaty.

Kiedy przedawnia się nakaz zapłaty?

Po 6 latach. W momencie wydania nakazu zapłaty inaczej liczony jest czas przedawnienia długu. Od teraz mówimy tylko o przedawnieniu nakazu zapłaty, niezależnie od tego, na jakiej podstawie powstało zadłużenie (np. pożyczka, kredyt, umowa zlecenia itd.). Jeśli wierzyciel wystąpił o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności przedawnienie nakazu zapłaty wynosi 6 lat (dla kwoty głównej) oraz 3 lata dla odsetek. To tak zwane przedawnienie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Jest zatem dłuższe niż roszczenia, do których nie wystawiono nakazu zapłaty. W ten sposób wierzyciel może wydłużyć okres przedawnienia długu i ma więcej czasu, aby ściągnąć od dłużnika pieniądze. Jednakże sprzeciw od nakazu zapłaty może zmniejszyć kwotę zadłużenia, a nawet doprowadzić do oddalenia przez sąd powództwa w całości, a w rezultacie do oddłużenia dłużnika. Nad wszystkim jednak powinien czuwać doświadczony prawnik.

Przedawnienie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności

W interesie dłużnika leży, aby wierzyciel nie otrzymał dla wyroku (nakazu) klauzuli wykonalności. Sąd może odmówić nadania tzw. tytułu wykonawczego, jeśli roszczenie uwzględnione w wyroku przedawniło się i jest o tym informacja w treści nakazu. Pamiętaj też, że najlepiej jest złożyć sprzeciw do nakazu zapłaty, dzięki czemu możesz zyskać na czasie. Ponadto jeśli wierzyciel nie udowodnił w sądzie przerwania biegu przedawnienia, komornik prawdopodobnie odmówi wszczęcia egzekucji komorniczej.

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty to sądowe orzeczenie, w którym nakazuje on dłużnikowi, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu spłacił wierzyciela/wierzycieli w całości wraz z kosztami postępowania. Każdy dłużnik ma możliwość wniesienia sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty. Należy przy tym pamiętać, iż „nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku” (Art. 4802 § 4. Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załączników oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia. Sąd może wystawić nakaz zapłaty tylko na podstawie twierdzeń, które wierzyciel uwzględnił w pozwie, jak i dostarczonych dokumentów.

Pamiętaj, że samo wydanie nakazu zapłaty nie sprawia, że roszczenie jest automatycznie uzasadnione. Oznacza tylko, że wierzyciel skorzystał z uproszczonej procedury sądowej, a sąd wywnioskował z treści pozwu i załączonych dokumentów, że roszczenie może być zasadne. Teraz ruch należy do dłużnika.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi