Aktualności

/ Spółka komandytowa a Polski Ład

Spółka komandytowa a Polski Ład
2022-03-24

Polski Ład wprowadził wiele zmian w przepisach prawa polskiego. Dotknęły one również spółki handlowe, a także ich wspólników. Jedną z nich jest spółka komandytowa, która stanowi bardzo popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W zakresie podatku dochodowego została w 2021 roku zrównana ze spółką kapitałową. Jak zmieniła się jej sytuacja od wprowadzenia założeń Polskiego Ładu? Odpowiadamy!


Spis treści:

  1. Nowy Ład a spółka komandytowa – składki ZUS
  2. Spółka komandytowa a Nowy Ład – składka zdrowotna
  3. Wysokość składki zdrowotnej – Nowy Ład a spółka komandytowa

Nowy Ład a spółka komandytowa – składki ZUS

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, Nowy Ład nie wprowadził żadnych fundamentalnych zmian. Jak wskazuje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wspólnik spółki komandytowej traktowany jest jako prowadzący działalność gospodarczą, stąd też podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS. Nie ma tu znaczenia, do której grupy wspólników (komplementariuszy czy komandytariuszy) należy. Wspólnik podlega obowiązkowym składkom, chyba że posiada inny tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Spółka komandytowa a Nowy Ład – składka zdrowotna

Największe zmiany dla spółki komandytowej Polski Ład przynosi w kwestii składek zdrowotnych. Przede wszystkim wprowadzona została proporcjonalna składka zdrowotna w wysokości 9% dochodu bez możliwości odliczenia jej części od podatku. W takiej samej wysokości obowiązuje ona także dla wspólników spółki.

W tym miejscu warto wspomnieć również o rozróżnieniu źródeł przychodu przy podatku dochodowym. Otóż przychodem z działalności gospodarczej nie jest udział wspólnika w zyskach spółki komandytowej. Nawet, jeśli wspólnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Jest to zaś przychód kapitałowy, który funkcjonuje podobnie jak zyski wypłacane ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółek akcyjnych. Zatem źródło przychodów jest inne.

Co ważne, dochód jako podstawa wymiaru składki zdrowotnej wzięty zostanie pod uwagę wyłącznie w sytuacji opłacania owej składki z tytułu działalności gospodarczej. Z kolei w przypadku składki zdrowotnej z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej podstawą wymiaru tej składki będzie kwota średniego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego.

Wysokość składki zdrowotnej – Nowy Ład a spółka komandytowa

Kwota bazowa do wyliczenia składki zdrowotnej obowiązującej w ramach Polskiego Ładu jest stała, lecz będzie ona rewaloryzowana co rok. W dniu 21 stycznia 2022 roku zostały przedstawione przez GUS dane za czwarty kwartał 2021 roku. Obwieszczenie wskazało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. Oznacza to, że składka zdrowotna z tytułu uczestniczenia w spółce komandytowej w 2022 roku będzie wynosiła około 600 zł. W porównaniu z obowiązującą poprzednio minimalną składką zdrowotną, ta obecna jest wyższa.

Jeśli szukasz porady prawne dla przedsiębiorców, chcesz dowiedzieć się więcej o niuansach Polskiego Ładu, a może masz problem z kwestiami dotyczącymi ZUS lub chcesz odwołać się od decyzji ZUS, zapraszamy do kontaktu z Nowoczesnym Centrum Antywindykacji. Służy naszym profesjonalnym wsparciem prawniczym!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi