Aktualności

/ Umorzenie długu w ZUS

Umorzenie długu w ZUS
2020-12-04

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, a także wiele obowiązków i zobowiązań. W natłoku zadań nawet najlepszym przedsiębiorcom zdarza się popaść w długi, które mogą być związane również z należnościami wobec ZUS. W takiej sytuacji najważniejsze jest natychmiastowe działanie. Nie każdy ma świadomość, że istnieje możliwość umorzenia długu w ZUS. Dowiedz się, kto i w jakich okolicznościach można starać się o umorzenie. Zapraszamy do lektury!

Prośba o umorzenie długu w ZUS – kto może się ubiegać?

Wychodząc naprzeciw potrzebom dłużników, ZUS umożliwia na przykład rozłożenie zobowiązania na raty, a niekiedy dopuszcza również umorzenie zadłużenia w ZUS. Kto może starać się o umorzenie długu? Przede wszystkim płatnik składek, a także były płatnik składek, np. przedsiębiorca. Może to być również osoba, na którą została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, czyli wspólnik, spadkobierca czy też następca prawny. O umorzenie długu w ZUS ma prawo starać się także małżonek odpowiadający za zadłużenie współmałżonka z majątku wspólnego, a także pełnomocnik dłużnika.

Pamiętaj jednak, że umorzenie zadłużenia w ZUS wpływa negatywnie na prawo do przyszłych świadczeń z ZUS, a także na ich wysokość.

Umorzenie zadłużenia w ZUS – warunki

Umorzenie długu w ZUS może nastąpić w momencie, gdy zostanie uznana całkowita nieściągalność należności lub w sytuacji, kiedy ZUS uzna, że dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Jak to wygląda w praktyce?

Otóż całkowita nieściągalność należności ma miejsce w momencie, gdy:

  • dłużnik nie prowadzi już działalności i nie posiada majątku umożliwiającego mu spłatę długu, a także nie ma małżonka, następców prawnych czy wspólników,
  • dłużnik nie żyje i nie pozostawił żadnego majątku, umożliwiającego spłatę długu, a także nie ma spadkobierców czy następców prawnych,
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sąd oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że dłużnik nie ma majątku, który pozwalałby na przeprowadzenie takiego postępowania,
  • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub też w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie została uzyskana kwota, która pozwalałaby na uregulowanie należności,
  • w postępowaniu egzekucyjnym nie zostanie uzyskana kwota, która przekraczałaby wydatki egzekucyjne,
  • komornik lub naczelnik urzędu skarbowego uznał, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

Jeśli zaś chodzi o trudną sytuację finansową i rodzinną, mówimy o niej wówczas, gdy zostanie udowodnione, że:

  • po opłaceniu wszelkich należności dłużnik nie byłby w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb – własnych i swojej rodziny,
  • dłużnik poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego wydarzenia, które spowodowały, że w przypadku opłacenia zobowiązań mógłby zostać pozbawiony środków do dalszego prowadzenia działalności,
  • dłużnik choruje przewlekle lub opiekuje się chorym członkiem rodziny, stąd nie jest w stanie zarobić na opłacenie należności.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu w ZUS?

Wniosek u umorzenie długu w ZUS znajdziesz TUTAJ. Dostępna jest tam również instrukcja, która przeprowadzi Cię przez dokument krok po kroku. Jeśli pomimo tego napotkasz na jakiekolwiek trudności lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Zrobimy wszystko, by Ci pomóc!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi