Aktualności

/ Umorzenie długu w ZUS

Umorzenie długu w ZUS
2023-09-04

Prowadzenie działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność, a także wiele obowiązków i zobowiązań. W natłoku zadań nawet najlepszym przedsiębiorcom zdarza się popaść w długi, które mogą być związane również z należnościami wobec ZUS. W takiej sytuacji najważniejsze jest natychmiastowe działanie. Nie każdy ma świadomość, że istnieje możliwość umorzenia długu w ZUS. Dowiedz się, kto i w jakich okolicznościach można starać się o umorzenie. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

 1. Prośba o umorzenie długu w ZUS – kto może się ubiegać i jakie są procedury?
 2. Konsekwencje umorzenia zadłużenia w ZUS
 3. Umorzenie zadłużenia w ZUS – warunki
 4. Jak napisać wniosek o umorzenie długu w ZUS? Co zrobić w razie problemów?

Prośba o umorzenie długu w ZUS – kto może się ubiegać i jakie są procedury?

Wychodząc naprzeciw potrzebom dłużników, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oferuje różne formy ulg i rozwiązań. Jedną z nich jest możliwość rozłożenia zobowiązania na raty, ale także istnieje opcja umorzenia zadłużenia w ZUS. Kto zatem może ubiegać się o taką formę ulgi? O umorzenie długu w ZUS może starać się przede wszystkim obecny płatnik składek, co oznacza osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też zatrudniające pracowników. Były płatnik składek, na przykład przedsiębiorca, który zakończył działalność, również może składać wniosek o umorzenie. Ponadto osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, również mają taką możliwość. To oznacza wspólników w spółkach, spadkobierców, a także następców prawnych. W niektórych przypadkach, małżonek, który odpowiada za zadłużenie współmałżonka z majątku wspólnego, również może składać wniosek. Nie można zapomnieć również o pełnomocnikach dłużnika, którzy są upoważnieni do działania w jego imieniu.

Konsekwencje umorzenia zadłużenia w ZUS

Choć umorzenie zadłużenia w ZUS może wydawać się atrakcyjną opcją, warto mieć na uwadze pewne konsekwencje. Umorzenie składek ZUS wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia, które można otrzymać z ZUS. Obejmuje to na przykład emerytury, renty czy też różnego rodzaju zasiłki. Ponadto umorzenie może wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń. Dlatego też, zanim zdecydujesz się na skorzystanie z tej opcji, warto dokładnie przeanalizować jej wpływ na Twoją sytuację finansową i socjalną w dłuższej perspektywie.

Umorzenie zadłużenia w ZUS – warunki

Umorzenie długu w ZUS może nastąpić w momencie, gdy zostanie uznana całkowita nieściągalność należności lub w sytuacji, kiedy ZUS uzna, że dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Jak to wygląda w praktyce?

Otóż całkowita nieściągalność należności ma miejsce w momencie, gdy:

 • dłużnik nie prowadzi już działalności i nie posiada majątku umożliwiającego mu spłatę długu, a także nie ma małżonka, następców prawnych czy wspólników,
 • dłużnik nie żyje i nie pozostawił żadnego majątku, umożliwiającego spłatę długu, a także nie ma spadkobierców czy następców prawnych,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sąd oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że dłużnik nie ma majątku, który pozwalałby na przeprowadzenie takiego postępowania,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub też w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie została uzyskana kwota, która pozwalałaby na uregulowanie należności,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie zostanie uzyskana kwota, która przekraczałaby wydatki egzekucyjne,
 • komornik lub naczelnik urzędu skarbowego uznał, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję.

Jeśli zaś chodzi o trudną sytuację finansową i rodzinną, mówimy o niej wówczas, gdy zostanie udowodnione, że:

 • po opłaceniu wszelkich należności dłużnik nie byłby w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb – własnych i swojej rodziny,
 • dłużnik poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego wydarzenia, które spowodowały, że w przypadku opłacenia zobowiązań mógłby zostać pozbawiony środków do dalszego prowadzenia działalności,
 • dłużnik choruje przewlekle lub opiekuje się chorym członkiem rodziny, stąd nie jest w stanie zarobić na opłacenie należności.

Jak napisać wniosek o umorzenie długu w ZUS? Co zrobić w razie problemów?

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie próby umorzenia zadłużenia w ZUS, pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego formularza wniosku. Wniosek o umorzenie długu w ZUS, wraz z przydatnymi wskazówkami i instrukcją, znajdziesz TUTAJ. Instrukcja ta przeprowadzi Cię przez cały proces wypełniania dokumentu krok po kroku, co znacznie ułatwi zrozumienie, jak umotywować wniosek o umorzenie składek ZUS i jakie dokumenty dołączyć.

Jeżeli jednak napotkasz na jakiekolwiek trudności, wątpliwości czy niejasności, nie krępuj się prosić o pomoc. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście w jednym z oddziałów ZUS. Eksperci są dostępni, aby rozwiać Twoje wątpliwości i pomóc w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Pamiętaj, że wniosek musi być starannie wypełniony i dobrze umotywowany, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie. Dlatego warto skorzystać z dostępnych zasobów i wsparcia, aby upewnić się, że wszystko zostało zrobione prawidłowo.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi