Aktualności

/ Umowa o dzieło a ZUS. Kto zobowiązany jest do zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

Umowa o dzieło a ZUS. Kto zobowiązany jest do zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?
2022-03-11

Osoby pracujące na umowie o dzieło od 2021 r. mają obowiązek zgłoszenia jej zawarcia do ZUS. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i jaki jest termin na zgłoszenie? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

  1. Umowa o dzieło – od kiedy musi być zgłoszona do ZUS?
  2. Jaki jest termin na zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS?
  3. Kiedy nie ma obowiązku zgłaszania umowy o dzieło do ZUS?
  4. W jaki sposób zgłasza się umowę o dzieło do ZUS?

Umowa o dzieło – od kiedy musi być zgłoszona do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2021 r. prowadzi ewidencję umów o dzieło. Tego dnia na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej wprowadzony został obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Jak pokazuje przygotowany przez ZUS raport, od 1 stycznia do 30 września 2021 r. zostało zawartych ponad 1,2 mln umów o dzieło (najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu).

Jaki jest termin na zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS?

Zarówno płatnicy składek, jak i osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła (poza pewnymi wyjątkami), mają obowiązek zgłoszenia do ZUS faktu zawarcia umowy o dzieło w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli umowa o dzieło nie zostanie zgłoszona do ZUS lub zostanie złożona po upłynięciu ustawowych 7 dni, można spodziewać się kary w wysokości nawet 5 000 zł.

Obowiązek ten funkcjonuje od 1 stycznie 2021 r. na mocy art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wspomniany art. 22 wprowadza zmianę w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie w art. 36 dodaje ust. 17 w brzmieniu: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”.

Warto przy tym pamiętać, że umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Stąd też prawa pracownika w tym przypadku nie obejmują prawa do ubezpieczenia emerytalnego, chorobowego, zdrowotnego, a także rentowego i wypadkowego. Natomiast w sytuacji, gdy umowa o dzieło będzie zawarta z pracownikiem, z którym przedsiębiorca ma również zawartą umowę o pracę, od umowy o dzieło należy odprowadzić wszystkie obowiązkowe składki, dokładnie tak, jak przy umowie o pracę.

Kiedy nie ma obowiązku zgłaszania umowy o dzieło do ZUS?

Obowiązek zgłaszania umowy o dzieło do ZUS nie dotyczy umów o dzieło:

  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innych podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności,
  • zawartych z własnym pracownikiem.

W jaki sposób zgłasza się umowę o dzieło do ZUS?

Zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS można dokonać przez Internet, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wystarczy wypełnić tam formularz RUD, w którym należy podać następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i adresowe wykonawcy umowy o dzieło,
  • dane identyfikacyjne i adresowe zamawiającego wykonanie umowy o dzieło,
  • informacje o zawartych umowach o dzieło, a więc datę zawarcia, okres wykonywania umowy o dzieło oraz liczbę zawartych umów.

Szczegółową instrukcję znajdziesz na stronie ZUS. By ją otworzyć, kliknij TUTAJ.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi