Aktualności

/ Uszkodzenie przesyłki – prawo przewozowe

Uszkodzenie przesyłki – prawo przewozowe
2021-05-04

Odebrana przez Ciebie przesyłka jest uszkodzona i istnieją podejrzenia, że towar, który znajduje się w paczce również został uszkodzony? Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji oraz komu zgłosić ten fakt. Zapraszamy do lektury!

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki?

Odpowiedzialność za ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia do przewozu do momentu jej wydania, ponosi przewoźnik. Uszkodzenie przesyłki dotyczy wszelkich mechanicznych naruszeń jej materii, opakowania, a także reakcji chemicznych, które zmieniły skład i właściwości przewożonych przedmiotów. Przewoźnik odpowiada także wtedy, gdy szkoda została ujawniona podczas wydawania towaru odbiorcy natomiast powstała w trakcie przewozu.

Uszkodzenie przesyłki – reklamacja

Jeśli produkt został przez Ciebie kupiony przez Internet, a przesyłka została uszkodzona w transporcie i nie masz pewności, czy dotarła do Ciebie w całości, najlepiej będzie, jeśli zgłosisz ten fakt do sprzedawcy, u którego składane było zamówienie. Złóż do niego skargę na jakość dostawy. Dlaczego do sprzedawcy, a nie do firmy kurierskiej? Ponieważ to sprzedawca zatrudnia firmę kurierską, a więc to jego obowiązkiem jest zgłoszenie się do niej w celu rozwiązania do niego problemu. To on – biorąc pod uwagę prawa przedsiębiorcy – może złożyć reklamację w firmie kurierskiej.

Uszkodzenie przesyłki – rękojmia

Rękojmia jest jednym z dwóch sposobów składania reklamacji przez konsumenta. Jest to metoda dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru. Konsument ma prawo skorzystać z rękojmi niezależnie od tego, czy sprawdził stan przesyłki w momencie jej odebrania oraz zażądał spisania protokołu. Sprzedawca będzie w takiej sytuacji zobowiązany do zwrotu pieniędzy, obniżenia ceny zamówienia, naprawy produktu/produktów lub wymiany ich na nowe.

Odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki

Jeśli przesyłka została uszkodzona, można ubiegać się odszkodowania od przewoźnika. Jego wysokość nie może jednak przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie:

  • ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy,
  • ceny, która wynika z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu,
  • wartości rzeczy tego samego rodzaju oraz gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

Jeśli ustalenie odszkodowania nie jest możliwe w oparciu o przedstawione kryteria, wtedy wysokość odszkodowania ustala rzeczoznawca. Należy również pamiętać, że normy dotyczące wysokości odszkodowania zawarte w prawie nie mogą być modyfikowane umową stron w żadnym zakresie.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi