Aktualności

/ WIRON zamiast WIBOR? Sprawdź, jakie zmiany czekają polskich kredytobiorców!

WIRON zamiast WIBOR? Sprawdź, jakie zmiany czekają polskich kredytobiorców!
2023-02-09

WIRON w stosunkowo niedalekiej przyszłości ma stać się jednym z kluczowych wskaźników, decydującym o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce. Czy zastąpi on WIBOR? Kiedy to się stanie i jak wpłynie to na sytuację kredytobiorców? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

  1. Czym jest WIRON?
  2. WIRON vs WIBOR – na czym polega zmiana?
  3. Jak zmieni się oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych po wprowadzeniu wskaźnika WIRON?
  4. Od kiedy będzie obowiązywać wskaźnik WIRON?
  5. Jak będzie przebiegał proces wprowadzania wskaźnika WIRON?

Czym jest WIRON?

WIRON (ang. Warsaw Interest Rate Overnight) to indeks transakcyjny, który obliczany jest na podstawie transakcji depozytowych podmiotów przekazujących dane z instytucjami finansowymi i z dużymi przedsiębiorstwami przez administratora wskaźników referencyjnych, czyli GPW Benchmark SA. 27 września 2022 roku został on wybrany przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych jako alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej. Docelowo ma stać się wskaźnikiem kluczowym i zastąpić WIBOR.

W przeszłości indeks ten nosił nazwę WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego).

WIRON vs WIBOR – na czym polega zmiana?

W celu wprowadzenia zmian dotyczących wskaźników WIRON i WIBOR powstała Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych, której zadaniem było przygotowanie harmonogramu działań, dzięki któremu wdrożenie zmian prowadzących do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON przebiegnie sprawnie, a także w pełni bezpiecznie.

W październiku 2022 roku Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przedstawił Mapę Drogową procesu wprowadzenia wskaźnika WIRON. Wtedy także zdecydowano się na zmianę nazwy z WIRD na WIRON, dzięki czemu charakterystyka tego wskaźnika została lepiej odzwierciedlona. Nazwa ta wskazuje bowiem oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight.

Jak zmieni się oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych po wprowadzeniu wskaźnika WIRON?

Wskaźnik transakcyjny WIRON jest opracowany na podstawie transakcji depozytowych, które są zawierane przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi, a także z dużymi przedsiębiorstwami.

Już w grudniu 2022 roku banki mogły zacząć wprowadzać do swoich ofert kredyty oparte na indeksie WIRON. Oferty te będą jednak dotyczyły tylko nowo zaciąganych kredytów, co oznacza, że nie pozwolą na obniżenie kosztów obecnym kredytobiorcom. Klienci, którzy posiadają kredyty poczekają nawet do 2025 roku na możliwość skorzystania z udogodnień wynikających ze zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON.

Wiele mówi się o tym, że wskaźnik WIRON okaże się korzystny dla kredytobiorców ze względu na cykle obowiązywania. Ma on być bowiem wskaźnikiem jednodniowym, co oznacza, że kredytobiorca pozna ostateczną wysokość raty w dniu jej spłaty. Jest to więc zupełnie inny system niż w przypadku wskaźnika WIBOR, gdzie oprocentowanie rat kredytów regulowane jest najczęściej na okresy trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy.

Od kiedy będzie obowiązywać wskaźnik WIRON?

Jak zakłada Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, proces reformy wskaźników referencyjnych zakończy się najprawdopodobniej na początku 2025 roku. Jednak – jak wspominaliśmy powyżej – banki mogą oferować nowym klientom kredyty oparte na wskaźniku WIRON już od grudnia 2022 roku. Co więcej, celem tej reformy jest również całkowite wy cofanie wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID do początku 2025 roku. Na ten moment jednak, banki dalej mogą mieć w swojej ofercie kredyty bazujące na wskaźniku WIBOR.

Jak będzie przebiegał proces wprowadzania wskaźnika WIRON?

Proces wprowadzania wskaźnika WIRON będzie przebiegał w kilku etapach. Opracowuje go Narodowa Grupa Robocza, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju, a także przedstawiciele banków.

Pierwszym etapem tego procesu była faza przygotowawcza, która została zaplanowana na 2022 rok. Na tym etapie podjęta została decyzja o zmianie wskaźnika WIBOR na WIRON. Od grudnia tego roku banki mogą już stosować wskaźnik WIRON w nowych instrumentach finansowych.

Kolejną fazą jest faza wprowadzania, która przypada na rok 2023. W trakcie jej trwania udostępnione zostaną nowe produkty oparte o WIRON. Banki mogą oferować je nowym klientom równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. Na ten rok przypada również kampania informacyjna związana z reformą wskaźników.

Z kolei w 2024 roku będzie miała miejsce faza wyprowadzania, w trakcie której banki będą powoli wycofywały ze swoich ofert kredyty oparte o WIBOR i oferowały różnego rodzaju produkty oparte o WIRON.

Rok 2025 to natomiast faza finalizacji. Wówczas wskaźnik WIBOR ma być już całkowicie zastąpiony wskaźnikiem WIRON. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostają przekształcone na umowy z WIRON.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak usunąć WIBOR z umowy kredytowej, zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi