Aktualności

/ Czy możliwe jest wyczyszczenie niekorzystnej historii kredytowej w BIK?

Czy możliwe jest wyczyszczenie niekorzystnej historii kredytowej w BIK?
2021-07-30

Osoby z negatywną historią kredytowania, które zamierzają zaciągnąć kolejny kredyt lub pożyczkę (patrz: różnice między kredytem a pożyczką), zapewne interesuje, czy możliwe jest wyczyszczenie historii kredytowej w BIK, w której znajdują się niekorzystne dane kredytowe z przeszłości. W praktyce usunięcie z BIK kłopotliwych informacji dla potencjalnego kredytobiorcy nie jest możliwe. Jednak w pewnych sytuacjach kredytobiorca podejmując odpowiednie działania, może wpłynąć na dane udostępnione w BIK, dotyczące jego historii kredytowania. Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? Na jakich zasadach działa oraz w jakim zakresie możemy wpłynąć na zamieszczone w nim informacje? Na powyższe pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? Czy samodzielne wyczyszczenie historii kredytowej w BIK jest możliwe?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, zajmuje się prowadzeniem bazy danych dotyczącej kredytobiorców oraz pożyczkobiorców. Banki a także niektóre instytucje pozabankowe korzystają z danych zgromadzonych w bazie tej instytucji, oceniając możliwości finansowe potencjalnego klienta. Jeżeli w BIK-u znajdują się informacje przedstawiające negatywną historię kredytową danej osoby, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jej wniosek o kredyt czy pożyczkę zostanie odrzucony.

Warto zaznaczyć, że Biuro Informacji Kredytowej jest jedynie administratorem danych. BIK nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie ingeruje w dane przekazywane mu przez instytucje finansowe. Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian, są regulowane przez ustawę Prawo bankowe. Wynika z niej, że BIK zmienia udostępnione mu dane bądź dokonuje ich aktualizacji jedynie na wyraźną prośbę instytucji, która mu je przekazała. Samodzielnie kredytobiorca nie ma więc możliwości wyczyszczenia historii BIK.

Do przekazania danych przez banki i instytucje finansowe dochodzi w sytuacji udzielenia klientowi kredytu. Następnie instytucja bankowa przekazuje na bieżąco informacje o tym, czy raty kredytu są przez kredytobiorcę spłacane terminowo, czy z opóźnieniem. Aktualizacja danych gromadzonych w BIK ma miejsce automatycznie przynajmniej raz w tygodniu aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Jakie dane widoczne są w BIK?

Jeżeli spłacaliśmy kredyt terminowo, to informacje na ten temat nie są widoczne dla instytucji finansowych, które zdecydowały się sprawdzić naszą historię BIK, chyba, że jako kredytobiorca wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach – wówczas instytucje bankowe mają możliwość sprawdzić, jak poprzednio spłacaliśmy kredyt.

Natomiast jeśli nie spłacaliśmy kredytu w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane w BIK bez naszej zgody przez okres 5 lat. Dzieje się tak, gdy opóźnienie w spłacie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy zostaliśmy poinformowani o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego zadłużenia. W momencie, kiedy upłynie 5 lat od ostatecznej spłaty kłopotliwego zobowiązania – przy ocenie historii kredytowej informacje o tym kredycie nie są już brane pod uwagę przez instytucje finansowe.

W jakich przypadkach kredytobiorca może wystąpić o usunięcie danych w BIK?

Kredytobiorca ma ograniczone możliwości, za pomocą których historia kredytowania powstała w BIK może zostać przez niego zmodyfikowana. Może on:

  • wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie;
  • złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku;
  • ubiegać się o korektę nieaktualnych lub nieprawdziwych danych, w sytuacji, gdy kredytobiorca dostrzegł w swojej historii kredytowej nieprawdziwe lub nieaktualne informacje i chce dokonać ich korekty – wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji, która przekazała dane do BIK, bowiem BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.

Z powyższego wynika, że kredytobiorca może podjąć pewne działania, które mają na celu usunięcie nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji zamieszczonych w BIK. Samodzielne wyczyszczenie historii kredytowej w BIK bez należytego uzasadnienia, nie jest jednak możliwe. W przypadku, gdy upłynęło 5 lat od spłaty kredytu niezapłaconego w terminie do 60 dni, informacja o tym kredycie nadal widnieje w BIK. Można wyczyścić niekorzystną historię kredytową w BIK poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Warto więc dbać o swoją historię w BIK i na bieżąco ją kontrolować, aby w porę wychwycić ewentualne nieprawidłowości. Dobra historia w BIK ze spłacanymi na czas zobowiązaniami podnosi wiarygodność kredytową.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi